Золотарьов Андрій Петрович

  • Старший науковий співробітник
  • ORCID
  • Google Academy
  • Лабораторія технологій у скотарстві

 

Кандидат сільськогосподарських наук

 

КОЛО НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ
годівля та технології утримання великої рогатої худоби

 

 

ОСВІТА
1997 р. – Харківський зооветеринарний інститут, спеціальність «Зоотехнія»

КАР’ЄРА, НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК:

1997-1999 р. –Інститут тваринництва УААН на посаді старшого лаборанта лабораторії годівлі м’ясної худоби.

1999 – 2001 рр. навчання з відривом від виробництва в аспірантурі Інституту тваринництва УААН за спеціальністю 06.02.02.

2001 – 2015 рр. – молодший науковий співробітник лабораторії годівлі жуйних тварин.

2015 – 2022 рр. – науковий співробітник відділу годівлі сільськогосподарських тварин та кормовиробництва.

2022 – 2023 рр. – старший науковий співробітник відділу (після зміни структури Інституту – лабораторії) годівлі сільськогосподарських тварин та кормовиробництва.

2022 р. – кандидат сільськогосподарських наук, 06.02.04 – технологія виробництва продуктів тваринництва.

З 1.06.2023 р. по теперішній час – старший науковий співробітник лабораторії технологій у скотарстві.

2023 р. – підвищення кваліфікації в ННЦ «Інститут землеробства НААН», Україна; Інституті овочівництва і баштанництва НААН, Україна; International Historical Biographical Institute, ОАЕ.

 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

 

2001 р. – т.ч. – є автором і співавтором більш ніж 60 наукових публікацій з сільськогосподарських наук (годівля великої рогатої худоби, технології утримання великої рогатої худоби), у тому числі монографій, нормативних документів (норм годівлі, ДСТУ), методичних рекомендацій і наукових статей, індексованих у світових наукометричних базах (Scopus – 3, Web of Science – 2).

 

Участь у виконанні 16 науково-дослідних тематик (фундаментальних, прикладних, пошукових), зареєстрованих в Українському інституті науково-технічної експертизи та інформації, більш як 20 науково-господарських договорів.

 

Рецензування робочих програм та наукових звітів, кваліфікаційних робіт бакалаврського та магістерського рівня вищої освіти.