Зміни рівня загального білка та його фракцій у крові коней, що використовуються у рекреаційній верховій їзді, викликані фізичним тренінгом

DOI: 10.32900/2312-8402-2020-124-35-46

Ткаченко Г. М.,
Кургалюк Н. М.,
Інститут біології та наук про Землю, Поморська Академія в Слупську, Польща
Ткачова І. В.,
Інститут тваринництва, Національна академія сільськогосподарських наук України, Харків, Україна

Ключові слова: коні, рекреаційна верхова їзда, Поморський регіон (Польща), тренінг, загальний білок, білкові фракції, альбуміни, глобуліни, відношення альбуміну до глобуліну (AGR)


Метою цього дослідження був аналіз рівня загального білка і його фракцій в крові коней, що беруть участь у рекреаційній верховій їзді (Поморське воєводство, північна Польща). У цьому дослідженні використовували 13 здорових дорослих коней из Поморского региона Польши (деревня Стшелинко, N54°3048,0 E16°5744,9) у віці 9,5 ± 2,4 року, в тому числі 5 – гуцульської породи, 2 – чистокровної верхової, 2 – англо-арабської і 4 коня невизначеної породи. Всі коні брали участь у рекреаційній їзді. Тренування тривало 1 годину і складалося з кроку (5 хвилин), рисі (15 хвилин), кроку (10 хвилин), рисі (10 хвилин), кроку (5 хвилин), галопу (5 хв) і кроку (10 хв). Зразки крові відбирали з яремних вен тварин вранці, через 90 хвилин після годівлі,, коли коні перебували в стайні (між 8:30 і 10 годинами ранку), і відразу після тренування (між 11:00 і 2:00 вечора). Для отримання сироватки кров збирали в прості пробірки без антикоагулянтів. Кров зберігали в пробірках з К3-ЕДТА і витримували на льоду до центрифугування при 3000 g протягом 15 хвилин. Плазма була видалена. Загальний білок і його фракції вимірювали при температурі +23°с біуретовим методом з використанням комерційно доступних реагентів і компактного напівавтоматичного аналізатора rx Monza (Randox Laboratories LTD., Великобританія) за методикою, описаною виробником. Біуретовий метод є найбільш широко використовуваним колориметричним методом для визначення загальної концентрації білка в сироватці крові через його простоту і точність. Показники кожного зразка вимірювали у двох примірниках. Результати виражаються у вигляді середнього значення ± S. E. M. всі змінні були перевірені на нормальний розподіл за допомогою критерію Холмогорова-Смирнова (р>0,05). Для виявлення достовірних відмінностей (рівень значущості, р<0,05) між даними в спокої і після фізичного навантаження застосовувався знаковий ранговий критерій Вілконсона. Всі статистичні аналізи проводилися з використанням програмного забезпечення STATISTICA 8.0 (StatSoft, Краків, Польща).
Рівень загального білка в крові коней показав незначне підвищення (на 7,1 %, р>0,05) відразу після фізичного навантаження в порівнянні з періодом спокою. Крім того, рівень альбуміну і глобуліну в крові коней після тренувань був незначно підвищений на 5,9 % (р>0,05) і 8,1 % (р>0,05). Достовірних відмінностей у співвідношенні сироватковий альбумін / глобулін між періодом спокою і після фізичного навантаження не було (0,997±0,09 проти 0,977±0,08).
Результати нашого дослідження показали, що фізичні навантаження мають статистично незначний вплив на вміст загальних білків та їх фракцій у сироватці крові коней. Фракції і співвідношення альбуміни / глобуліни знаходилися в межах значень, отриманих у коней іншими дослідниками. Таким чином, встановлено, що загальний білок і його фракції збільшувалися у коней після тренування, і це збільшення було незначним, хоча і мало пряму кореляцію з фізичними навантаженнями. У даній роботі показано, що тренування може змінювати фізіологію і впливати на біохімію гематобіохімічних показників крові у коней, підданих фізичним навантаженням.

Бібліографічний список

 1. Aguilera-Tejero, E., Estepa, J.C., López, I., Bas, S., Mayer-Valor, R., & Rodríguez, M. (2000). Quantitative analysis of acid-base balance in show jumpers before and after exercise. Vet. Sci., 68(2), 103–108.
 2. Alexander, M. , Alexander, B., Mustion, A. L., Spector, R., & Wright,C. B. (1982). Therapeutic use of albumin : 2. JAMA, 247(6), 831–833.
 3. Andriichuk, A., & Tkachenko, H. (2017). Effect of gender and exercise on haematological and biochemical parameters in Holsteiner horses. Anim. Physiol. Anim. Nutr. (Berl)., 101(5), e404–e413.
 4. Andriichuk, A., Tkachenko, H., & Kurhaluk, N. (2014). Gender differences of oxidative stress biomarkers and erythrocyte damage in well-trained horses during exercises. Journal of Equine Veterinary Science, 34, 978–985.
 5. Andriichuk, A., Tkachenko, H., & Tkachova, I. (2015). Hematological alterations and osmotic resistance of erythrocytes in endurance horses during 32 km races. SłupskiePraceBiologiczne, 12, 5–20.
 6. Andriichuk, A., Tkachenko, H., & Tkachova, I. (2015). The oxidative stress and antioxidant defense in the blood of the jumping horses during exercise. Słupskie Prace Biologiczne, 12, 21–42.
 7. Andriichuk, A., Tkachenko, H., & Tkachova, I. (2016). Oxidative Stress Biomarkers and Erythrocytes Hemolysis in Well-Trained Equine Athletes Before and After Exercise. Journal of Equine Veterinary Science, 36, 32–43.
 8. Andriichuk, A.V., Tkachenko, H.M., & Tkachova, I.V. (2016). Hematological changes and resistance of erythrocytes of Crimean horses in response to 32 km races. Sci. Pract., 3(1), 66–72.
 9. Arfuso, F., Giannetto, C., Giudice, E., Fazio, F., & Piccione, G. (2016). Dynamic modulation of platelet aggregation, albumin and nonesterified fatty acids during physical exercise in Thoroughbred horses. Vet. Sci., 104, 86–91.
 10. Burlikowska, K., Bogusławska-Tryk, M., Szymeczko, R., & Piotrowska, A. (2015). Haematological and biochemical blood parameters in horses used for sport and recreation. Journal of Central European Agriculture, 16(4), 370–382.
 11. Carapeto, V., Barrera, M., CintaMañe, R., & Zaragoza, M.C. (2006). Serum α-globulin fraction in horses is related to changes in the acute phase proteins. Equine Vet. Sci., 26, 120–127.
 12. CarvalhoFilho, W. , Girardi, F. M., Souto, P. C., Orozco, A. M. O., de Oliveira, T., Dornelas, L. R. S. M., Jimenez, A. K. A., & Fonseca, L. A. D. (2020). Profile of Acute-Phase Proteins of Horses Submitted to Low-Level Show Jumping Classes. J.Equine Vet. Sci., 91, 103105.
 13. Coyne, C. , Carlson, G. P., Spensley, M. S., & Smith, J. (1990). Preliminary investigation of alterations in blood viscosity, cellular composition, and electrophoresis plasma protein fraction profile after competitive racing activity in Thoroughbred horses. Am. J. Vet. Res., 51(12), 1956–1963.
 14. Curry, S. (2002). Beyond expansion: structural studies on the transport roles of human serum albumin. Sang, 83 (Suppl. 1), 315–319.
 15. Daden, R., Zarhouni, F. , Chakir, J., Piro, M., Achaâban, M. R., Ouassat,M., El & Allali, K. (2019). Plasmapheresis Effect on Hematological and Biochemical Parameters in Athletic Horses Subjected to Exercise. J. Equine Vet. Sci., (81), 102785.
 16. Fanali, G., di Masi, A., Trezza, V., Marino, M., Fasano, M., & Ascenzi, P. (2012). Human serum albumin: from bench to bedside. Aspects Med., 33(3), 209–290.
 17. Fazio, F., Assenza, A., Tosto, F., Casella, S., Piccione, G., & Caola, G. (2011). Training and haematochemical profile in Thoroughbreds and Standardbreds : A longitudinal study. Livestock Science, 141, 221–226.
 18. Fisher-Wellman, K., & Bloomer, R. (2009). Acute exercise and oxidative stress: a 30 year history. Dyn. Med., 8, 1.
 19. Gabay, C., & Kushner, I. (1999). Acute-phase proteins and other systemic responses to inflammation. Engl. J. Med., 340(6), 448–454.
 20. Hastings, G. , & Wolf, P. G. (1992). The therapeutic use of albumin. Arch. Fam. Med., 1(2), 281–287.
 21. Hill, L. , Bodnar, T. S., Weinberg, J., & Hammond, G. L. (2016). Corticosteroid-binding globulin is a biomarker of inflammation onset and severity in female rats. J. Endocrinol., 230(2), 215–225.
 22. Hines, M.T., Schott, H. , Bayly, W. M., & Leroux, A. J. (1996). Exercise and immunity: a review with emphasis on the horse. J. Vet. Intern. Med., 10(5), 280–289.
 23. Joyner, M. , & Coyle, E. F. (2008). Endurance exercise performance : the physiology of champions. J. Physiol., 586(1), 35–44.
 24. Kaneko, J. Harvey J. W., & Bruss M. L., editors. (1997). Serum proteins and the dysproteinemias. Clinical Biochemistry of Domestic Animals. 5th ed., San Diego, California : Academic Press; p. 117–137.
 25. Kirschvink, N., de Moffarts, B., & Lekeux, P. (2008). The oxidant/antioxidant equilibrium in horses. J., 177(2), 178–191.
 26. Li, K., Fu, W., Bo, Y., & Zhu, Y. (2018). Effect of albumin-globulin score and albumin to globulin ratio on survival in patients with heart failure: a retrospective cohort study in China. BMJ Open, 8(7), e022960.
 27. Lv, G. , An, L., Sun, X. D., Hu, Y. L., & Sun, D. W. (2018). Pretreatment albumin to globulin ratio can serve as a prognostic marker in human cancers: a meta-analysis. Clin. Chim. Acta, 476, 81–91.
 28. McKeever, K. (2011). Endocrine alterations in the equine athlete: an update. Vet. Clin. North Am. Equine Pract., 27(1), 197–218.
 29. Meyer, E. , Nenke, M. A., Rankin, W., Lewis, J. G., & Torpy, D. J. (2016). Corticosteroid-Binding Globulin: A Review of Basic and Clinical Advances. Horm. Metab. Res., 48(6), 359–371.
 30. Mitruka, B. , Rawnsley, H. M. (1977). Clinical Biochemical and Hematological Reference Values in Normal Experimental Animals. New York, Masson; Publishing USA. Clinical biochemistry; p. 117–245.
 31. Mullen, P. (1970). Variations in the Albumin Content of Blood Serum in Thoroughbred Horses. Equine Veterinary Journal, 2(3), 118–120.
 32. Peters, T. (Ed.) (1996). All about Albumin: Biochemistry, Genetics and Medical Applications, Academic Press, San Diego and London.
 33. Piccione, G., Casella, S., Giannetto, C., Messina, V., Monteverde, V., Caola, G., & Guttadauro, S. (2010). Haematological and haematochemical responses to training and competition in Standardbred horses. Clin. Pathol., 19, 95–101.
 34. Piccione, G., Casella, S., Giannetto, C., Monteverde, V., & Ferrantelli, V. (2009). Exercise-induced modifications on haematochemical and electrophoretic parameters during 1600 and 2000 meters trot races in Standardbred horses. Appl. Anim. Res., 35, 131–135.
 35. Piccione, G., Casella, S., Monteverde, V., Giannetto, V., & Caola, G. (2008). Haematological modifications during official 1600 and 2000 meters trot races in Standardbred horses. Acta Vet. (Beogr)., 58(4), 325–332.
 36. Piccione, G., Giannetoo, C., Fazio, M., Mauro, S., & Caola, G. (2007). Haematological response to different workload in jumper horses. Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, 10 (4), 21–28.
 37. Piccione, G., Vazzana, I., Giannetto, C., Gianesella, M., & Ferrantelli, V. (2008). Modification of some haematological and haematochemical parameters in horse during long distance rides. J. Vet. Sci., 1(1), 37–43.
 38. Riond, B., Wenger-Riggenbach, B., Hofmann-Lehmann, R., & Lutz, H. (2009). Serum protein concentrations from clinically healthy horses determined by agarose gel electrophoresis. Clin. Pathol., 38(1), 73–77.
 39. Scoppetta, F., Tartaglia, M., Renzone, G., Avellini, L., Gaiti, A., Scaloni,, & Chiaradia, E. (2012). Plasma protein changes in horse after prolonged physical exercise: a proteomic study. J. Proteomics, 75(14),4494–4504.
 40. Sommardahl, C. , Andrews, F. M., Saxton, A. M., Geiser, D. R., & Maykuth, P. L. (1994). Alterations in blood viscosity in horses competing in cross country jumping. Am. J. Vet. Res., 55(3), 389–394.
 41. Szarska, E. (2003). Investigations of blood parameters for evaluation of health status and training effects in race and sport horses. AR Wrocław, Poland, 115 p.
 42. Tkachenko, H., Andriichuk, A., & Tkachova, I. (2018). Hematological profile of English half-breed horses reared Pomeranian region (northern Poland). Scientific and technical bulletin of Institute of Animal Husbandry, National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Kharkiv, 119: 22–33.
 43. Tkachenko, H., Kurhaluk, N., & Tkachova, I. (2020). Exercise-induced alterations of the oxidative stress biomarkers in erythrocytes of ponies involved in recreational horseback riding. The Scientific and Technical Bulletin of the Institute of Animal Science NAAS of Ukraine, 123, 39–48.
 44. Tkachenko, H., Pażontka-Lipiński, P., & Witaszek, P. (2016). Seasonal alterations in exercise-induced oxidative stress of horses involved in recreational horseback ride. In: Globalisation and regional environment protection. Technique, technology, ecology. Eds T. Noch, W. Mikołajczewska, A. Wesołowska. Gdańsk, Gdańsk High School Publ., p. 193–212.
 45. Tkachenko, H., Witaszek, M., & Pażontka-Lipiński, P. (2018). Exercise-induced biochemical alterations in the blood of horses involved in recreational horseback riding in Pomeranian region (northern Poland). Journal of Ecology and Protection of the Coastline (Baltic Coastal Zone), 22, 91–108.
 46. Tullis, J. (1977). Albumin. 1. Background and use. JAMA, 237(4), 355–360.
 47. Tullis, J. (1977). Albumin. 2. Guidelines for clinical use. JAMA, 237(5), 460–463.
 48. Zar, J. (1999). Biostatistical Analysis. 4th ed., Prentice Hall Inc., New Jersey.