Жирнокислотний склад загальних ліпідів і сорбційна здатність тканин грудей бджіл за наявності в кормовій добавці різної кількості соняшникової олії

DOI: 10.32900/2312-8402-2019-122-180-189

Саранчук І. І.,
к. с.-г. н.,
Буковинська державна сільськогосподарська дослідна станція НААН

Ключові слова: медоносні бджоли, кормова добавка, жирні кислоти, відтворна здатність маток, медова продуктивність бджіл


У статті представлені результати експериментальних досліджень з вивчення зв’язку між жирнокислотним складом і сорбційною здатністю тканин грудей та продуктивними ознаками медоносних бджіл за різної кількості соняшникової олії в кормовій добавці. Встановлено, що в результаті додавання до кормової добавки, яка складається із знежиреного борошна з бобів натуральної сої та цукрового сиропу, соняшникової олії в кількості 10 і 20 г, в ній дозозалежно зростає вміст насичених, мононенасичених і особливо поліненасичених жирних кислот як у складі жирних кислот загальних ліпідів, так і в складі неестерифікованих жирних кислот. Згодовування кормової добавки, збагаченої соняшниковою олією, призводить до дозозалежного збільшення концентрації насичених, мононенасичених і поліненасичених жирних кислот загальних ліпідів у тканинах грудей медоносних бджіл І та особливо ІІ дослідних груп. При цьому в тканинах грудей наведених вище бджіл зменшується співвідношення вмісту поліненасичених жирних кислот родини ω-3 до поліненасичених жирних кислот родини ω-6. Збільшення концентрації поліненасичених жирних кислот родин ω-3 і особливо ω-6 призводить до дозозалежного зростання сорбційної здатності тканин грудей медоносних бджіл І та особливо ІІ дослідних груп. При цьому в тканинах грудей медоносних бджіл ІІ дослідної групи зростає концентрація Феруму, Цинку, Купруму, Хрому, Плюмбуму та Кадмію. Зміни жирнокислотного складу та сорбційної здатності тканин грудей медоносних бджіл І та особливо ІІ дослідних груп супроводжуються змінами відтворної здатності бджолиних маток і медової продуктивності робочих бджіл. Зокрема у бджолиних маток І і ІІ дослідних груп відповідно на 11,9 і 26,4 % зростає яйцекладка, а в робочих бджіл – відповідно на 16,9 і 26,6 % медова продуктивність.

Бібліографічний список

 1. Omega-3 deficiency impairs honey bee learning / Y. Arien, A. Dag, S. Zarchin [et al] // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. – 2015. – Vol.112, № 51. – Р. 15761–15766.
 2. Couture P. Membrane fatty acid composition is related to body mass in mammals / P. Couture, A. J. Hulbert // The Journal of Membrane Biology. – 1995. – Vol. 148, Is. 1. – Р. 27–39.
 3. Nutritional effect of alpha-linolenic acid on honey bee colony development (Apis mellifera L.) / L. Ma, Y. Wang, X. Hang [et al] // Journal of Apicultural Science. – 2015. – Vol.59, №2. – Р. 63–72.
 4. Arien Y. Omega-6:3 Ratio More Than Absolute Lipid Level in Diet Affects Associative Learning in Honey Bees / Y. Arien, A. Dag, S. Shafir // Front. Psychol. – 2018. – Vol.9. – Р.1–8. doi.org/10.3389/fpsyg.2018.01001.
 5. Gätschenberger H. Antibacterial Immune Competence of Honey Bees (Apis mellifera) Is Adapted to Different Life Stages and Environmental Risks / H.Gätschenberger, K. Azzami, J. Tautz, H. Beier // PLoS ONE. – 2013. – Vol. 8, Is. 6. doi:10.1371/journal.pone.0066415.
 6. Comparative transcriptome analysis on the synthesis pathway of honey bee (Apis mellifera) mandibular gland secretions / Y. Wu, H. Zheng, M. Corona [et al] // Scientific Reports. – 2017. – Vol. 7(1), 4530. doi: 10.1038/s41598-017-04879-z.
 7. Rabiee F. The effect to various oleic acid levels on reproductive parameters in queen bee / F. Rabiee, M. Modaresi, A. Gheisari // Der Pharmacia Lettre. – 2015. – Vol. 7, Is. 12. – Р. 326–331.
 8. Hulbert A. J. Polyunsaturated fats, membrane lipids and animal longevity / A. J. Hulbert, M. A. Kelly, S. K. Abbott // Journal of Comparative Physiology B: biochemical, systemic, and environmental physiology. – 2014. – Vol. 184, Is. 2. – P. 149–166.
 9. Hulbert A. J. Nutritional ecology of essential fatty acids: an evolutionary perspective / A. J. Hulbert, S. K. Abbott // Australian Journal of Zoology. – 2011. – Vol. 59, № 6. – P.369–379.
 10. Hulbert A. J. Metabolism and longevity: Is there a role for membrane fatty acids? / A. J. Hulbert // Integrative and Comparative Biology. – 2010. – Vol. 50, Is. 5. – P. 808–817.
 11. AL-Kahtani S. N. Fatty Acids and B Vitamins Contents in Honey Bee Collected Pollen in Relation to Botanical Origin / S. N. AL-Kahtani // Scientific Journal of King Faisal University (Basic and Applied Sciences). – 2017. – Vol.18, № 2. – Р. 41–48.
 12. Лаврехин Ф. А. Биология медоносной пчелы / Ф. А. Лаврехин, С. В. Панкова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Колос, 1983. – 303 с.
 13. Кількісні хроматографічні методи визначення окремих ліпідів і жирних кислот у біологічному матеріалі : метод. посібник. – 2-ге вид., уточн. та доп. / Рівіс Й. Ф., Шелевач А. В., Федак В. В. та ін. – Львів: СПОЛОМ, 2017. – 160 с.
 14. Хавезов И. Атомно-абсорбционный анализ / И. Хавезов, Д. Цалев. – Ленинград : Химия, 1983. – 144 с.
 15. Яковлев М. В. Изучение сорбционных свойств некоторых органов при экспериментальном туберкулезе методом окрашивания. Исследование свойств селезенки и легких. Сообщение ІІІ / М. В. Яковлев // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. – Москва : Медгиз, 1958. – Т. ХІV. – С. 45–54.