Заплідненість та багатоплідність свиноматок залежно від кратності осіменіння у різні пори року

DOI: 10.32900/2312-8402-2019-121-156-162

Мартинюк І. М.,
к. с.-г. н., с. н. с.,
Церенюк О. М.,
д. с.-г. н., доцент,
Акімов О. В.,
к. с.-г. н., с. н. с.,
Інститут тваринництва НААН

Ключові слова: свині, заплідненість, багатоплідність, кратність осіменіння, пори року


Проведено дослідження із вивчення впливу кратності осіменіння свиноматок, у різні пори року на показники їх заплідненості і багатоплідності. При дворазовим осіменінні у весняну пору року було встановлено, що у контрольній групі свиноматок із 30 тварин було запліднено 24 голови або 80 %, тоді як у дослідній групі (3-х разове осіменіння) із такою ж кількістю тварин, запліднилось 27 свиноматок, що становить 90 %. За результатами опоросів заплідненість маток була вище у дослідній групі на 12,5 %, а показники багатоплідності на 7,9 %  вірогідно вищими (Р>0,95) проти тварин контрольної групи, яких осіменяли 2-х кратно.
У літню пору року було встановлено, що у контрольній групі з 30 свиноматок (яких осіменяли дворазово) запліднилось 23 голів або 76,6 %, тоді як у дослідній групі (3-х разове осіменіння) із такою ж кількістю тварин, запліднилось 25 свиноматок, що становило 83,3 %. За результатами дослідів заплідненість маток була вища у дослідній групі на 8,6 %, а показники багатоплідності на 6,8 % (Р>0,95) порівняно із контрольною (2-х разове осіменіння).
Порівнюючи показники відтворної здатності свиноматок контрольних груп у весняну та літню пори року було встановлено, що різниця між кількістю запліднених маток була незначна та становила 4,2 %, а показники багатоплідності були на 2,8 % кращими на користь свиноматок яких осіменили весною.
При використанні 3-х разового осіменіння показники заплідненості  у свиноматок дослідної групи переважали на 7,5 % показники тварин яких осіменяли у літню пору року. Різниця між показниками багатоплідності дослідних груп маток виявила перевагу на 3,7 % у свиноматок яких  осіменяли весною. За даними досліджень встановлено, що використання 3-х разового осіменіння свиноматок як у весняну так і літню пору року дає змогу підвищити показники заплідненості на 12,5 % та на 8,7 % відповідно порівняно із 2-х разовим осіменінням.

Бібліографічний список

 1. Програма селекції української м’ясної породи свиней в Україні на 2019–2025 роки: наук.-вироб. вид. / О. І. Костенко, В. М. Волощук, Л. П. Гришина, А. О. Онищенко та ін. – ІС і АПВ НААН. – Полтава : ТОВ «Фірма «Техсервіс», 2019. 47 с.
 2. Біологічні показники сперми кнурів та їх вплив на кількість отриманих спермодоз / І. М. Мартинюк, О. М. Церенюк, О. В. Акімов, Т. А. Стрижак, Ю. В. Череута // Науково-технічний бюлетень Інституту тваринництва НААН. – Харків, 2018. – № 120. – С. 63–69.
 3. Мартинюк І. М. Удосконалення системи відтворення свиней / І. М. Мартинюк // Аграрний тиждень. Україна. Київ, 2017. – № 6, – С. 61-63.
 4. Dependence of sows’ productivity on the reason of their culling, in index selection / O. Tsereniuk, M. Tsereniuk, O. Akimov, A. Paliy, O. Nanka, O. Shkromada, I. Pomitun. Porc Res. – 2018. – 8 (1), –С. 17–23.
 5. Підвищення ефективності штучного осіменіння свиноматок / М. Л. Лисиченко, А. А. Бєліков, О. В. Столяров [та ін.] // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини : зб. наук. пр. / Харків. держ. зоовет. акад. – Харків., 2002. – Вип. 11 (35), ч. 1. – С. 279–284.
 6. 6. Бабань О. И. Фактори впливу на заплідненність свиноматок [Электронный ресурс] / О. И.  Бабань. – Режим доступа: pigua.info/uk/technews/
 7. Церенюк О. М. Вплив кратності осіменіння свиноматок на співвідношення статі поросят в гніздах / О. М. Церенюк, М. В. Церенюк, О. І. Чалий, О. С. Чалая // Ветеринарія, технологія тваринництва та природокористування / Харків. держ. зоовет. академія. – Харків, 2018. – № 1. – С. 145–147.
 8. Церенюк М. В. Вплив кратності штучного осіменіння свиноматок на їх відтворювальну здатність / М. В. Церенюк // Науково-технічний бюлетень Інститут тваринництва НААН. – Харків, 2018. – № 119, С. 165–173.
 9. Ветеринарне акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин з основами андрології / Яблонський В. А., Хомін С. П., Каліновський Г. М. та ін. – Київ : Нова Книга, 2006. – С. 10–13.
 10. Методологія та організація наукових досліджень у тваринництві : посіб. / за ред. І. І. Ібатулліна, О. М. Жукорського. – Київ : Аграр. наука. 2017. – 328 с.
 11. Інструкція із штучного осіменіння свиней / Ю. Ф. Мельник, В. Ф. Коваленко, А. А. Бєліков та ін. – Київ : Аграрна наука, 2003. – 56 с.
 12. Організація відтворення свиней методом штучного осіменіння: наук. прак. рек. / О. М. Церенюк, А. А. Бєліков, І. М. Мартинюк, Т. А. Стрижак, О.В. Акімов, В. В. Кунець, Ю. В. Череута, І. М. Тимофієнко, М. В. Церенюк, О. С. Мірошнікова, М. Л. Лисиченко, О. В. Столяров. – Харків, 2015. – 26 с.
 13. Плохинский Н. А. Руководство по биометрии для зоотехников / Плохинский Н. А. – М.: Колос, 1969. – 352 с.
 14. Барановский Д. И. Биометрия в MS Excel : учеб. пособ. / Д. И. Барановский, А. М. Хохлов, О. М. Гетманец. – Харків : ФЛП Бровин А. В., 2017. – 228 с.