Якість, хімічний склад та поживна цінність силосів сумісних посівів кукурудзи та сорго

DOI: 10.32900/2312-8402-2019-121-95-103

Дроздов С. Є.,
к. с.-г. н., с. н. с,
Дроздова О. В.,
Інститут тваринництва НААН

Ключові слова: силос, кукурудза, сорго, сумісні посіви, поживні речовини, хімічний склад


У викладеному матеріалі наведено порівняльний аналіз результатів дослідження хімічного складу та поживної цінності силосів, приготовлених із сумісних посівів гібридів кукурудзи з різним FAO та сорго. Встановлено, що в середньому, силоси, заготовлені з зеленої маси кукурудзи та сорго, містили, у перерахунку на абсолютно суху речовину, менше на 1,03 % абсолютних протеїну, 0,31 % жиру та більше на 7,42 % клітковини. Відмінності у хімічному складі спричинили зниження поживної цінності силосів, виготовлених із зеленої маси сумісних посівів кукурудзи та сорго, з 10,38 до 9,23 МДж в 1 кг сухої речовини.
Визначено вміст та співвідношення кислот в силосах, зокрема, перевагу молочної кислоти та відсутність масляної. Встановлено дещо більший вміст оцтової кислоти в силосах заготовлених із зеленої маси смугових посівів, проте ця різниця була не суттєвою.
На основі вмісту масляної та оцтової кислоти, а також показнику рН, було визначено коефіцієнт бродіння і встановлено відсутність вірогідної різниці за цим показником між кукурудзяним та кукурудзяно-сорговими силосами.
Як результат проведених досліджень, визначено оптимальне FAO гібридів кукурудзи, використання яких у сумісних посівах з сорго, забезпечать отримання силосу, котрий за показниками якості та поживної цінності не поступатиметься кукурудзяному.
Результати досліджень дають змогу стверджувати, що при раціональному підборі гібриду кукурудзи, зниження вмісту протеїну, порівняно з кукурудзяним силосом, практично не відбувається. Так, на кращих варіантах різниця за вмістом сирого протеїну становила лише 0,1 – 0,2 % у перерахунку на абсолютно-суху речовину. Правильний підбір гібридів кукурудзи дає змогу зменшити різницю в поживній цінності силосів, приготовлених із зеленої маси кукурудзи та сорго, порівняно з кукурудзяними силосом, з 1,1 – 1,6 до 0,5 – 0,7 МДж/ кг сухої речовини.

Бібліографічний список

  1. Forage Sorghum Variety Trials. Results from Texas and New Mexico // Forage Sorghum Hybrid Guide. – Retrieved from : www/sorghumcheckoff.com
  2. Руденко Н. Про перспективи // Н. Руденко/ Агро перспектива. 2019. – № 1–2 (219-220). – С. 56–58.
  3. Performance of Finishing Steers on Corn Silage or Forage Sorghum Silage with Corn Oil Supplementation / V. A. Corriher, G. M. Hill, J. K. Bernard, B. G. Mullinix // The Professional Animal Scientist. – 2010. – № 26. – Р. 387–392.
  4. Influence of mechanical processing on utilization of corn silage by lactating dairy cows. / T. R. Dhiman, M. A. Bal, Z. Wu, V. R. Moreira, R. D. Shaver, L. D. Salter, К. J. Shinners, R. P. Walgenbach // J. Dairy Sc. – 2000. – Vol. 83, № 11. – P. 2521–2528.
  5. John K. Bernard Forage Sorghum for Dairy Cattle. – Retrieved from :https://articles.extension.org/pages/71948/forage-sorghum-for-dairy-cattle
  6. Podkówka Z. Chemical composition and quality of sweet sorghum and maize silages / Z. Podkówka, L. Podkówka // J. of Central European Agriculture. – 2011, Vol. 12 (2). – Р. 294–303.
  7. Guyer, Paul Q., “G78-395 Feeding Corn and Sorghum Silages to Beef Cattle”. Historical Materials from University of Nebraska- Lincoln Extension, 1978. – Retrieved from : http://digitalcommons.unl.edu/extensionhist
  8. Проведение опытов по консервированию и хранению объемистых кормов: метод/ ГНУ ВИК; В. А. Богдарев, В. М. Косолапов, Ю. А. Победнов, А. А. Панов, Ю. Д. Ахламов, С. А. Отрошко и др. – Москва : ФГУ РЦСК, 2008. – 67 с.
  9. Методические рекомендации по нормированию энергии в кормлении крупного рогатого скота / В. В. Цюпко, В. В. Пронина, М. В. Берус, В. И. Бублик, Н. В. Василевский, Г. С. Злобина и др. – Харьков, 1989. – 68 с.
  10. Praxishandbuch. Futterkonservierung: Silagebereitung, Siliermittel, Dosiergeräte, Silofolien. 7. – Auflage Frankfurt am Main : DLG-Verl., – 2006. – 354 s.