Якість, хімічний склад та поживна цінність кормів з озимих та ярових зернофуражних культур

DOI: 10.32900/2312-8402-2019-122-109-118

Коваленко І. В.,
асп.
Дроздов С. Є.,
к. с.-г. н., с. н. с,
Дроздова О. В.,
н. с.,
Русько Н. П.,
н. с.,
Чушак Є. Г.,
н. с.,
Ляшенко Н. В.,
н. с.,
Інститут тваринництва НААН

Ключові слова: сінаж, сіно, тритикале, жито, поживні речовини, хімічний склад, суха речовина


У викладеному матеріалі наведено порівняльний аналіз результатів дослідження хімічного складу та поживної цінності сінажу та сіна приготовлених з ярових та озимих зернофуражних культур, як з використанням консерванту, так і без. Визначено вміст та співвідношення кислот в консервованих кормах, зокрема, перевагу молочної кислоти та відсутність масляної. Встановлено, що зі збільшенням вмісту сухої речовини в масі, що закладалася, зменшувався показник рН. При цьому спостерігалося збільшення загальної титруємої кислотності та накопичення молочної та оцтової кислот.
На основі вмісту масляної та оцтової кислоти, а також показнику рН, було визначено коефіцієнт бродіння і встановлено відсутність значної різниці за цим показником між кормами, незалежно від технології заготівлі.
Як результат проведених досліджень, визначено, що консервовані корми з вико-вівсяної сумішки та озимого тритикале мають концентрацію ДОЕ близьку до 10 МДж /кг СР, і за цим показником майже не поступаються кукурудзяному силосу, перевищуючи при цьому силос, приготовлений з сумісних посівів кукурудзи та сорго. Заготівля консервованих кормів з озимих тритикале та жита за технологією силосування, як з використанням консерванту, так і без нього, дозволяє отримати корм з концентрацією ДОЕ вищою на 0,10-0,21 МДж та 0,22-0,43 МДж /кг СР, порівняно, з кормами, приготовленими за технологією заготівлі сінажу.
Враховуючи хімічний склад та концентрацію ДОЕ в зеленій масі вико-вівсяної сумішки та отриманих з неї кормах, оптимальним варіантом треба вважати заготівлю з неї кормів за технологією приготування сінажу, як з використанням консерванту, так і без нього, та сіна.
Результати проведених досліджень хімічного складу та поживної цінності консервованих кормів з ярових та озимих зернофуражних культур, вказують на можливість підвищення ефективності використання ріллі зайнятої під кормовими культурами.

Бібліографичний список

  1. Адаменко Т. Глобальна загроза № 1, № 2 – зміни клімату / Т. Адаменко. – Режим доступа : http://agro-business.com.ua/agro/hist-nomera/item/1693-tetiana-adamenko-hlobalna-zahroza-1-teroryzm-2-zminy-klimatu.html (дата звернення 27.11.2019 р.)
  2. Дроздов С. Є Резерви / С. Дроздов // Агробізнес сьогодні. – – № 15-16 (167). – С. 26 – 27.
  3. Гноєвий І. В. Удосконалення кормової бази в господарствах за цілорічної однотипної годівлі великої рогатої худоби / І. В. Гноєвий // Науково-технічний бюлетень / Інститут тваринництва УААН. – Харків, 2006. – № 92.– С. 25 – 31.
  4. Winter cereals for silage // Dairy Ausnralia. – Retrieved from : https://www.dairyaustralia.com.au/-/media/dairyaustralia/documents/farm/pasture-management/pasture/pasture-types/winter-cereals-for-silage.pdf (дата звернення 20.11.2019 р.).
  5. Bagg J. Double Cropping Fall Rye for Extra Forage / J. Bagg. – Retrieved from : http://www.omafra.gov.on.ca/english/crops/facts/fallrye.htm (дата звернення 10.11.2019 р.).
  6. Comparative Nutritional Quality of Winter Crops for Silage / Ferreira G., Brown A. N., Thomason W. E., Teutsch C. D. – Retrieved from : https://www.nrcs.usda.gov/wps/PA_NRCSConsumption/download?cid=nrcseprd1365419&ext=pdf (дата звернення 21.11.2019 р.).
  7. Geren H. Dry matter yield and silage quality of some winter cereals harvested at different stages under mediterranean climate conditions / H. Geren // Turkish Journal of Field Crops. – 2014. – Vol. 19 (2). – Р. 197–202. – Retrieved from : https://dergipark.org.tr/download/article-file/158601 (дата звернення 15.11.2019 р.).
  8. Проведение опытов по консервированию и хранению объемистых кормов : метод. рек. / Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт кормов; В. А. Богдарев, В. М. Косолапов, Ю. А. Победнов, А. А. Панов, Ю. Д. Ахламов, С. А. Отрошко, В. В. Попов, В. М. Соколков, В. П. Клименко, А. А. Мамаев. – М.: ФГУ РЦСК, 2008. – 67 с.
  9. Методические рекомендации по нормированию энергии в кормлении крупного рогатого скота / В. В. Цюпко, В. В. Пронина, М. В. Берус, В. И. Бублик, Н. В. Василевский, Г. С. Злобина, Е. С Кутиков, С. М. Мухин, А. В. Осенев, А. К. Пивовар, Л. Н. Россо, Т. Л. Соловьёва, В. В. Стариков. – Харьков, 1989. – 68с.
  10. Praxishandbuch. Futterkonservierung : Silagebereitung, Siliermittel, Dosiergeräte, Silofolien. – Frankfurt am Main : DLG-Verl, – 2006. – 354 s.