Вивчення можливості вирощування ремонтного молодняку індиків на регенерованій підстилці

DOI: 10.32900/2312-8402-2022-128-151-161

Мельник В. О.,
к. с.-г. н.,
https://orcid.org/0000-0003-3571-7872,
Рябініна О. В.,
к. с.-г. н. , с. н. с.,
https://orcid.org/0000-0003-3803-0195,
Державна дослідна станція птахівництва НААН,
Комар Т. В.,
аспірант,
https://orcid.org/0000-0001-9569-8373,
Інститут тваринництва НААН

Ключові слова: вирощування птиці, ремонтній молодняк індиків, підстилка, регенерація, мікроклімат, благополуччя птиці, зоотехнічні показники


Однією з проблем сучасного птахівництва є дефіцит підстилкових матеріалів. У зв’язку з цим все більше поширення набуває практика регенерації підстилки та багатократного її використання. Як засвідчили дослідження на курчатах-бройлерах, за належного знезараження регенерована підстилка є безпечною для птиці й не впливає негативно на  показники її вирощування.  В той же час можливість   використання регенерованої підстилки при вирощуванні та утриманні інших видів та виробничих груп птиці з технологічним  циклом значно довшим, ніж у курчат-бройлерів, вивчена недостатньо. Виходячи з цього, метою  наших  досліджень була оцінка мікроклімату у пташнику, благополуччя та  зоотехнічних показників ремонтного молодняку індиків при вирощуванні на регенерованій підстилці. Було сформовано дві групи індиченят (самок) 5 лінії  вітчизняного кросу індиків Харківський, по 150 гол. в кожній групі, одну з яких  з 6- до 20-тижневого віку вирощували на новій підстилці (сосновій стружці), іншу (дослідну) на регенерованій підстилці на основі такого ж матеріалу. Регенерацію підстилки виконували за раніше розробленою технологією.  Інші умови вирощування індиченят  обох  груп відповідали нормативним вимогам  і були аналогічними. Встановлено, що з 6-и по 12-й тижні  вирощування вологість регенерованої підстилки була більшою на 11,3-6,6%, ніж нової (p<0,05). Однак при подальшому вирощуванні різниця за їх вологістю стала  неістотною. В кінці періоду вирощування загальний стан підстилки в обох варіантах при оцінці  за критеріями – вологість, сипучість та злежуваність не мав істотних відмінностей. При вирощуванні молодняку індиків  на регенерованій підстилці спостерігалося збільшення в  5,8-1,1 рази (p<0,05)  вмісту аміаку та в 1,5-1,1 рази (p<0,05)  вуглекислого газу в повітрі пташника порівняно з їх вирощуванням на свіжій підстилці. В той же час в жоден з періодів вирощування загальна їх концентрація в повітрі не перевищувала гранично допустиму. Вирощування молодняку індиків  на регенерованій підстилці не впливало негативно на стан оперення, підошов лап та колінних суглобів індиченят,  а також їх зоотехнічні показники.

Бібліографічний список

 1. Мельник В. О. Багаторазова підстилка. Наше птахівництво. 2020. № 5. С. 34-36.
 2. Bernal M. P., Albuquerque J. A., Moral R. Composting of animal manures and chemical criteria for compost maturity: A review. Bioresource Technology. 2009. Vol. 100. Is. 22. P. 5444–5453. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2008.11.027.
 3. Bucher M.G., Zwirzitz B., Oladeinde A. [et al.]. Reused poultry litter microbiome with competitive exclusion potential against Salmonella Heidelberg. Journal of Environmental Quality. 2020. №.1. P. 869 – 881. https://doi.org/10.1002/jeq2.20081.
 4. Ro K. S., Preston K. T., Seiden S., Bergs M. Remediation composting process principles:focus on soils contaminated with explosive compounds. Critical. Reviews in Environ. Sci. Technol. 1998. Vol. 28. Is. 3. P. 253 – 282. https://doi.org/10.1080/10643389891254223.
 5. Erickson M. C., Liao J., Boyhan G., Smith C., Ma L., Jiang X., Doyle M. Fate of manure-borne pathogen surrogates in static composting piles of chicken litter and peanut hulls. Bioresour. Technol. 2010. Vol. 101. Is. 3. P. 1014–1020. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2009.08.105.
 6. USDA-APHIS. Mortality composting protocol for avian influenza infected flocks. USDA Animal and Plant Health Inspection Service. 2016. https://www.aphis.usda.gov/animal_health/emergency_management/downloads/hpai/mortalitycompostingprotocol.pdf (accessed 15 Novem. 2022).
 7. Рябініна О. В., Мельник В. О. Вдосконалення способів регенерації підстилки для повторного використання. Вісник аграрної науки. 2022. №1(826). С. 64–71. https://doi.org/https://doi.org/10.31 073/agrovisnyk202201-09.
 8. Мельник В. О., Рябініна О. В., Комар Т. В. Вплив різних способів регенерації використаної підстилки для індиків на кінетику процесу її біотермічної обробки та мікробне обсіменіння. Науково-технічний бюлетень Інституту тваринництва НААН. Харків. 2021. № 126. С. 79-89. https://doi.org/10.32900/2312-8402-2021-126-79-89.
 9. Modini R. L., Agranovski V., Meyer N. K., Gallagher E., Dunlop M., Ristovski Z. Dust emissions from a tunnel-ventilated broiler poultry shed with fresh and partially reused litter. Animal Production Science. 2010. Vol. 50. Is. 5-6. Р. 552–556. https://doi.org/10.1071/AN09207.
 10. Coufal C. D., Chavez C., Niemeyer P. R., Carey J. B. Effects of top-dressing recycled broiler litter on litter production, litter characteristics, and nitrogen mass balance. Poultry Science. 2006. Vol. 85. Р. 392–397. https://doi.org/10.1093/ps/85.3.392.
 11. Kyoung S. R., Szogi A., Moore P., Millner P. Ammonia and Nitrous Oxide Emissions from Broiler Houses with Downtime Windrowed Litter. Journal of Environmental Quality. 2017. Vol. 46(3). P. 498–504. https://doi.org/10.2134/jeq2016.09.0368.
 12. Oliveira M., Gonçalves B., Pádua G. Treatment of poultry litter does not improve performance or carcass lesions in broilers. Rev Colom Cienc Pecua. 2015. Vol.28 (4). Р. 31–34. https://doi.org/10.17533/udea.rccp.v28n4a05.
 13. Abougabal M. Sh. Possbility of broler production on reused litter. Egypt. Poult. Sci. 2019. Vol. (39)(II). P. 405–421. https://doi.org/10.21608/epsj.2019.35039.
 14. Cressman M. D. Effects of Litter Reuse on Performance, Welfare, and the Microbiome of the Litter and Gastrointestinal Tract of Commercial Broiler chickens. Dissertation: The Ohio State University. 2014. 182 с.
 15. Taboosha M. F. Effect of reusing litter on productive performance, carcass characteristics and behavior of broiler chickens Int. J. Env. 2017. Vol. 6. P. 61–69. ISSN: 2077-4508
 16. Garcés-Gudiño J., Merino-Guzmán R., Cevallos-Gordón A. L. Litter reuse reduces Eimeriasppoocyst counts and improves the performance in broiler chickens reared in a tropical zone in Ecuador. Europ. Poult. Sci. 2018. Vol. 82. P. 1–9. https://doi.org/10.1399/eps.2018.220.
 17. Traldi A. B., Oliveira M. C., Duarte K. F., Moraes V. M. Evaluation of probiotics in the diet of broiler chickens reared in a new or reused bed. Braz. J. of Anim. Sci. 2007. Vol. 36(3). P. 660–665. https://doi.org/10.1590/S1516-35982007000300020.
 18. De Jong I. C., Moya T. P., Gunnink H., Heuvel H., Hindle V. A., Mul M., Reenen K. Simplifying the welfare quality assessment protocol for broilers. Report Wageningen UR Livestock Research, Lelystad, Netherlands. 2011. №. 533. 74 Р.
 19. Hocking P., Mayne R., Else R., French N.A. Standard European footpad dermatitis scoring system for use in turkey processing plants. Worlds Poult. Sci. J. 2008. Vol. 64. P. 323–328. https://doi.org/10.1017/S0043933908000068.
 20. Підприємтва птахівництва (ВНТП-АПК-04.05) [Чинні з 2006-01-01]. К. : Мінагрополітики України. 2005. 90 с.
 21. Рекомендації з нормування годівлі сільськогосподарської птиці: під редакцією Ю. А. Рябоконя. Бірки. 2010. 102 с.
 22. Bignon L., Mika A., Dupin M. [et al.] Use fiber in feed and wheat crop residues as litter to improve broiler welfare/ Actes des 11emes Journees de la Recherche Avicole et Palmipedes a Foie Gras. Tours. France.2015. Р. 887–892.
 23. Kheravii S. K., Swick R. A., Choct M., Wu S.-B. Potential of pelleted wheat straw as an alternative bedding material for broilers. Poultry Science. 2017.Vol. 96(6). P. 1641–1647. https://doi.org/10.3382/ps/pew473.