Лабораторія генетичного контролю

Лабораторія генетичного контролю випробувально центру ІТ НААН була створена на базі лабораторії молекулярно-генетичних і фізіолого-біохімічних досліджень у тваринництві та лабораторії генетики.. Основними напрямками наукової роботи є дослідження поліморфізму генів господарсько-корисних ознак різних видів сільськогосподарських тварин, безпосередньо пов’язаних з якістю продукції і технологічними процесами ведення тваринництва (стрес-чутливість, сиропридатність, стійкість до маститу, кількість соматичних клітин у молоці та ін.). Визначення параметрів генетико-популяційної структури різних порід тварин вітчизняної та зарубіжної селекції з використанням сучасних молекулярно-генетичних маркерів з метою контролю та оптимізації селекційного процесу та адаптації до змін умов середовища. Проведення експертизи походження, ідентифікації, оцінки генетичного споріднення племінних тварин за використання імунологічних методів (системи груп крові), мультилокусних (RAPD, ISSR) та монолокусних (SSR, PCR-RFLP, Indel) ДНК-маркерів. Співробітниками лабораторії проводиться моніторинг поширення небезпечних генетичних аномалій (BLAD, DUMPS), провірусної ДНК лейкозу в популяціях ВРХ, ГМО в кормах рослинного походження та продукції тваринництва і меду. Відпрацьована методика та проведено апробацію використання алельспеціфічної ПЛР (AS-PCR) для типування особин ВРХ за алелями А1/А2 гену бета-казеїну (CSN2) з метою створення стад корів-продуцентів А2-молока. Серед інших об’єктів дослідження – мітохондріальний геном медоносної бджоли, підтвердження породної належності бджіл на основі мікросателітних маркерів, наявність геному африканських медоносних бджіл, або їх африканізованих гібридів, виявлення геному збудників захворювань бджіл. Фахівці лабораторії проводять визначення статі птахів з невираженим статевим диморфізмом методом ПЛР, дослідження продукції рослинного та тваринного походження на загальну токсичність та мікробне обсіменіння, дослідження меду на натуральність згідно з ДСТУ 4497:2005. Здійснюють надання консультативної допомоги з профілактики захворювань бджіл.