ВИКОРИСТАННЯ ВІДХОДІВ ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА В ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ГЛИВИ

DOI: 10.32900/2312-8402-2023-130-27-38

Чернишов І. В.,
к. с.-г. н., доцент.,
https://orcid.org/0000-0002-8988-6404,
Херсонський державний аграрно-економічний університет,
м. Кропивницький, Україна

Ключові слова: відходи, шкіра, пір’я, тваринництво, технологія, гриби, глива


В статті наведено дослідження можливості використання відходів переробки продукції тваринництва в якості поживної добавки до композицій синтетичного ферментованого субстрату для вирощування гливи звичайної. Досліджувались відходи, що представляють низьку цінність для використання в інших галузях сільського господарства та промисловості і в основному утилізуються як тверді відходи шляхом поховання.

В сучасних економічних умовах важливим є зменшення собівартості субстрату, одним з можливих шляхів досягнення цієї мети є використання більш дешевої сировини. Для балансування субстрату за вмістом азоту традиційно використовують шроти та висівки. Ці продукти є відходами переробки сільськогосподарських культур і також класично використовуються для балансування раціонів сільськогосподарських тварин і птиці. Це створює конкуренцію між галузями виробництва і підвищує ціну на сировину, що в кінцевому результаті спричиняє ріст цін на продукцію. Тому пошук і дослідження альтернативних балансуючих компонентів для приготування субстрату гливи, таких, що не є конкурентними для тваринництва є актуальним. Аналіз отриманих результатів дозволив сформувати наступні висновки: використання в якості добавок для приготування субстрату дозволить використати їх в подальшій переробці, з отриманням додаткової продукції грибовиробництва, дослідження росту колоній гливи звичайної з використанням обраних добавок дозволив визначити найкращі варіанти: так, додавання стружки шкіри та додавання пір’я не гальмує колонізацію цих добавок, а, навпаки, збільшує швидкість росту колоній в порівнянні з колоніями, що розвивались без додаткового живлення; отримані дані лабораторного досліду можна вважати за первинні та такі, що потребують подальшого дослідження, в тому числі при використанні інших способів підготовки добавок (стерилізації, твердотільної ферментації), а також перевірки в науково-господарських дослідах з визначення технологічних властивостей в композиціях субстрату та розрахунку біологічної результативності і урожайності гливи та інших сапрофітів.

Бібліографічний список

Bandura I. I., Kulyk A. S, Kolyadenko V. V. Ksylotrofni hryby yak dzherelo bioaktyvnykh rechovyn dlya funktsionalʹnoho kharchuvannya [Xylotrophic fungi as a source of bioactive substances for functional nutrition]. Pratsi Tavriysʹkoho derzhavnoho ahrotekhnolohichnoho universytetu im. D. Motornoho. 2020. № 20 (2). C.132–140. DOI: https://doi.org/10.31388/2078-0877-20-2-132-141 (in Ukrainian).

Bandura I. I., Kulyk A. S., Chausov S. V., Tsyzʹ O. M. Vplyv skladu roslynnykh substrativ na efektyvnistʹ kulʹtyvuvannya yistivnykh hrybiv Cyclocybe aegerita (V. Brig.), Pleurotus eryngii (DC.) Quel., Pleurotus citrinopileatus Singer ta Flammulina velutipes (Curtis) Singer [The influence of the composition of plant substrates on the efficiency of cultivation of edible mushrooms Cyclocybe aegerita (V. Brig.), Pleurotus eryngii (DC.) Quel., Pleurotus citrinopileatus Singer and Flammulina velutipes (Curtis) Singer.]. Ukrainian Black Sea region agrarian science, 3 (107), 2020 P. 62-71 https://doi.org/10.31521/2313-092X/2020-3(107)-8  (in Ukrainian).

Bandura I., Kulyk A., Khareba O., Khareba V., Tsyzʹ O., Chausov S., Makohon S. Vplyv skladu substrativ na morfolohichni ta biokhimichni pokaznyky Pleurotus citrinopileatus Singer [Influence of substrate composition on morphological and biochemical parameters of Pleurotus citrinopileatus Singer]. Visnyk ahrarnoyi nauky. 2021. №99(2). S.11–18. DOI: https://doi.org/10.31073/agrovisnyk202102-02 (in Ukrainian).

Bandura I., Kulyk, A., Makohon, S., & Synyahovsʹkyy, S. (2019). Doslidzhennya osoblyvostey introduktsiyi produktyvnykh shtamiv ekzotychnykh hrybiv Cyclocybe aegerita (V. Brig.) Vizzini ta Pleurotus eryngii (DC.) Quél [Research on the peculiarities of the introduction of productive strains of exotic mushrooms Cyclocybe aegerita (V. Brig.) Vizzini and Pleurotus eryngii (DC.) Quel]. Naukovyy visnyk Tavriysʹkoho derzhavnoho ahrotekhnolohichnoho universytetu, 8(2). https://doi.org/10.31388/2220-8674-2018-2-52 (in Ukrainian).

Bandura, I. I., Kulyk, A. S., Bisʹko, N. A., Khareba, O. V., Tsyzʹ, O. M., & Khareba, V. V. (2020). Analysis of the biological efficiency and quality factors of mushrooms of the genus Pleurotus (Fr.) P.Kumm as a model of effective cultivation of lignicolous fungi with high functional value. Plant Varieties Studying and Protection, 16(4). https://doi.org/10.21498/2518-1017.16.4.2020.224047

Bandura, I. I., Kulyk, A. S., Makohon, S. V., Khareba, O. V., & Khareba, V. V. (2021). Vplyv skladu substratu na vrozhaynistʹ ta pokaznyky kharchovoyi tsinnosti plodovykh til yistivnykh hrybiv Pleurotus citrinopileatus ta Cyclocybe aegerita [The influence of the composition of the substrate on the yield and indicators of the nutritional value of the fruiting bodies of the edible mushrooms Pleurotus citrinopileatus and Cyclocybe aegerita]. Plant varieties studying and protection, 17(2), 130-138. https://doi.org/10.21498/2518-1017.17.2.2021.236519 (in Ukrainian).

Bomko V. S. Kormy i kormovi dobavky ta efektyvnistʹ yikh vykorystannya v hodivli tvaryn [Fodder and feed additives and the effectiveness of their use in animal feeding]: navchalʹnyy posibnyk / V. S. Bomko, YE. V. Syvachenko, O. V. Smetanina .- Bila Tserkva, 2023 .- 225 s. Available at: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/8420 (in Ukrainian)

Bukhalo A.S. Vysshye sʺedobnye bazydyomytsety v chystoy kulʹture [Higher edible basidiomycetes in pure culture]. Kyiv. Naukova dumka, 1988. 144s (in Russian).

Chernyshov I.V.  Vykorystannya vidkhodiv tvarynnytstva v tekhnolohiyi vyroshchuvannya hlyvy ustrychnoyi [The use of livestock waste in the technology of growing oyster mushrooms]. Tavriysʹkyy naukovyy visnyk. Seriya: Silʹsʹkohospodarsʹki nauky. Khersonsʹkyy derzhavnyy ahrarno-ekonomichnyy universytet. Odesa : Vydavnychyy dim «Helʹvetyka», 2022. Vyp. 128. S.315. DOI https://doi.org/10.32851/2226-0099.2022.128.43 (in Ukrainian).

Kharchyshyn, V. M., Vered, P. I., Zlochevsʹkyy, M. V., Herasymenko, V. YU., & Kharchyshyna, O. M. (2023). Alʹternatyvni shlyakhy povodzhennya iz orhanichnymy vidkhodamy silʹsʹkohospodarsʹkoho vyrobnytstva: ekoloho-ekonomichna otsinka [Alternative ways of handling organic waste from agricultural production: ecological and economic assessment]. The 1th International scientific and practical conference “Current issues of science and integrated technologies”. Milan, Italy. International Science Group. 2023. 799 p. DOI https://doi.org/10.46299/ISG.2023.1.1 (in Ukrainian).

Kolyada M. K., Plavan V. P., Barsukov V. Z. Vlastyvosti kolahenovoho hidrolizatu, otrymanoho iz bezkhromovykh shkiryanykh vidkhodiv [Properties of collagen hydrolyzate obtained from chrome-free leather waste]. Visnyk KNUTD. 2014. № 2 (76). S. 11 – 16. ISSN 1813 – 6796. Available at: https://knutd.edu.ua/publications/pdf/Visnyk/2014-2/11-16.pdf (in Ukrainian).

Kovalʹov, M. M., Mostipan, M. I., & Mashchenko, YU. V. (2020). Vplyv EM preparativ na formuvannya vrozhayu riznykh shtamiv hlyvy zvychaynoyi [The influence of EM preparations on the formation of the harvest of different strains of the common mushroom]. Zemlerobstvo, roslynnytstvo, ovochivnytstvo ta bashtannytstvo. 2020. S.83-87. DOI https://doi.org/10.32851/2226-0099.2020.111.11 (in Ukrainian).

Kovtunyuk, Z. I., Ketskalo, V. V.. Vykorystannya roslynnykh vidkhodiv silʹsʹkohospodarsʹkoho vyrobnytstva ta oliynoyi promyslovosti dlya vyroshchuvannya hrybiv pleurotus ostreatus [The use of vegetable waste from agricultural production and the oil industry for the cultivation of pleurotus ostreatus mushrooms]. Naukovi, metodolohichni ta praktychni pidkhody do problem suchasnoyi ahronomiyi 2021 – 452 241. DOI: https://doi.org/10.31395/2021-241-261 (in Ukrainian).

Kyrylenko I.V. Tokarchuk D.M. Efektyvna orhanizatsiya vykorystannya vidkhodiv ahrarnykh pidpryyemstv u formuvanni enerhetychnoyi ta ekolohichnoyi bezpeky [Effective organization of the use of waste from agricultural enterprises in the formation of energy and environmental security]. Ekonomika, finansy, menedzhment: aktualʹni pytannya nauky i praktyky. 2020. №2. S. 66-83. DOI: https://doi.org/10.37128/2411-4413-2020-2-9 (in Ukrainian).

Mykchaylova, O., Lomberg, M., & Krasinko, V. Biotechnological basis of intensive cultivation of medicinal mushroom fomitopsis betulina (fomitopsidaceae, polyporales) [The use of additives to the substrate in order to intensify the process of solid-phase cultivation of edible mushrooms]. Naukovi pratsi NUKHT. 2021. Tom 27, № 1. S.32. DOI: https://doi.org/10.24263/2225-2924-2021-27-1-5 (in Ukrainian).

Shcherbak, O. V., Bezuhlyy, M. D., Yurko, P. S., Borovkova, V. M., & Kybenko, N. YU. (2022). Tekhnolohiya vyroshchuvannya yistivnykh hrybiv. problemy ta perspektyvy [Edible mushroom growing technology. problems and prospects]. The KHKHII International Scientific and Practical Conference «Multidisciplinary academic research, innovation and results», June 07 – 10, 2022, Prague, Czech Republic. 805 p.91. DOI https://doi.org/10.46299/ISG.2022.1.22  (in Ukrainian).

Shovdra V. Sposoby vyroshchuvannya hlyvy zvychaynoyi [Ways of growing common mushrooms]. Ekolohichni problemy suchasnosti zbirnyk nauk. pratsʹ V Vseukrayinsʹkoyi student·sʹkoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi. 2023 r., m. Kamʺyanetsʹ-Podilʹsʹkyy, ZVO PDU. Available at: https://http://188.190.43.194:7980/jspui/bitstream/123456789/11398/1/211-217.pdf (in Ukrainian).

Simakhina H. O., Naumenko N. V., Mezhubovsʹkyy O. M., Kaminsʹka S. V.. Formuvannya spozhyvchykh vlastyvostey vysokobilkovykh napivfabrykativ iz kulʹtyvovanykh hrybiv [Formation of consumer properties of high-protein semi-finished products from cultivated mushrooms]. Naukovi pratsi NUKHT.  2023.  T. 29, №1.  C. 130-141. Available at: https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/39032 (in Ukrainian).

Vdovenko S. A., Polutin O. O. Osoblyvosti zastosuvannya biopreparativ za vyroshchuvannya hlyvy zvychaynoyi na solomʺyanomu substrati [Peculiarities of the use of biological preparations for growing oyster mushrooms on a straw substrate]. Zbirnyk naukovykh pratsʹ Vinnytsʹkoho natsionalʹnoho ahrarnoho universytetu. Ser. Silʹsʹke hospodarstvo ta lisivnytstvo, № 19. 2020. S. 196–207. DOI: https://doi.org/10.37128/2707-5826-2020-4-16 (in Ukrainian).

Vlasenko, K. M., Kuznetsova, O. V., Ryabko, V. I., & Svichkar, I. O. Vykorystannya dobavok do substratu z metoyu intensyfikatsiyi protsesu tverdofaznoho kulʹtyvuvannya yistivnykh hrybiv [The use of additives to the substrate in order to intensify the process of solid-phase cultivation of edible mushrooms]. Pryrodnychi nauky: proyekty, doslidzhennya, perspektyvy, s. 110 Available at: http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/9537/fpn_zb_mater_3michn_konf2022.pdf?sequence=1#page=110 (in Ukrainian).

Yevlash V. V., Hazzavi-Rohozina L. V., Bykova A. S., Tsyhankov O. V. Tekhnichna mikrobiolohiya: praktykum dlya zdobuvachiv vyshchoyi osvity [Technical microbiology: practicum for students of higher education]. Kharkiv. : NTU «KHPI», KHDUKHT, 2020. 180 s. ISBN 978-966-2678-63-5 Available at: https://repo.btu.kharkov.ua/bitstream/123456789/8634/1/P_mikrobiolohiya_%2020.pdf (in Ukrainian).

Yusʹkov, D. S., Reshetnyk, K. S., & Lopulenko, A. S. Zmina liniynoho rostu hryba pleurotus ostreatus (jacq.: fr.) p. kumm. za diyi led-lazeriv [Change in the linear growth of the mushroom pleurotus ostreatus (jacq.: fr.) p. kumm. under the action of led lasers]. Kontseptualʹni shlyakhy rozvytku nauky ta osvity (chastyna I): materialy Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi. Lʹviv: Lʹvivsʹkyy naukovyy forum, 2020.–68 s., 10. Available at: http://www.lviv-forum.inf.ua/save/2020/12-13.02.2020/%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%201.pdf#page=11 (in Ukrainian).