Впровадження та ефективність різних підходів щодо організації технології годівлі дійних корів

DOI: 10.32900/2312-8402-2021-125-106-113

Золотарьов А. П.,
н. с.,
https://orcid.org/0000-0002-5532-3988,
Сєдюк І. Є.,
к. с.-г. н.,
https://orcid.org/0000-0003-1765-2868,
Піскун В. І.,
д. с.-г. н., с. н. с.,
Інститут тваринництва НААН,
Золотарьова С. А.,
к. с.-г. н., доцент,
https://orcid.org/0000-0001-7275-5603,
Харківський Національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва

Ключові слова: технологія годівлі, дійні корови, захищений протеїн, молочна продуктивність, багатокритеріальний аналіз


Однією із важливих ланок технології промислового виробництва молока є організація технології годівлі дійних корів, оскільки у собівартості молока витрати на годівлю доходять до 70 %. Для визначення ефективності впровадження нових підходів до організації годівлі дійних корів  необхідно проводити більш розгорнутий аналіз – не тільки визначення впливу на молочну продуктивність, але враховувати й економічну складову.
Одержання високих надоїв неможливе за рахунок незбалансованих раціонів, неякісних кормів та недосконалої технології приготування кормосуміші. Використання у практиці нових підходів у балансуванні раціонів годівлі дозволяє досягати поставлених завдань з меншими витратами.
Проведено впровадження елементів технології годівлі дійних корів та  визначено ефективність використання високоенергетичної білкової добавки з захищеним протеїном ТЕП-мікс на двох групах дійних корів з продуктивністю 15–20 кг на добу. Введення до раціону годівлі запропонованої добавки забезпечило підвищення вмісту нерозщеплюваного у рубці протеїну з 24,0 % до 34,0 % у раціоні. Це дозволило не тільки підвищити молочну продуктивність корів, але й покращити якісні показники молока. Було встановлено, що при впроваджені добавки, у корів дослідної групи, у складі раціонів якої застосовували ТЕП-мікс, добовий надій молока від корови  збільшився в середньому на 3,68 кг (з 12,0 до 15,68 кг), а у перерахунку на базисну жирність – на 5,45 кг (з 13,24 до 18,68 кг), вміст жиру при цьому – на 0,30 абс. % (з 3,75 до 4,05 %), білку – на 0,27 абс. % (з 2,95 до 3,22). При цьому, середній добовий прибуток на 1 корову при реалізації молока базисної жирності підвищився на 41,65 грн. (з 26,46 до 68,11 грн.), а прибуток на 1 кг молока базисної жирності – на 1,65 грн. (з 2,00 до 3,65 грн.). На основі багатокритеріального аналізу було встановлено, що при використанні різних підходів щодо організації технології годівлі дійних корів більш вигідним є той, при якому використовується добавка ТЕП-мікс з захищеним протеїном.

Бібліографічний список

 1. Нормы потребностей молочного скота в питательных веществах в США / перевод 7-го изд. Н.Г. Первова, Н.А. Смекалова. Москва: 2007. 356 с.
 2. Калашников В. В., Стрекозов Н. И., Чинаров И. И. Государственное регулирование производства животноводческой продукции необходимо. Зоотехния. № 8. С. 2–10.
 3. Боярский Л. В., Юмашев Н. Ю. Повышение питательности кормов и использования кормового протеина. Молочное и мясное скотоводство. 2005. № 3. С. 13–14.
 4. Alstrup M. R., Weisbjerg, L. Hymоller, M. K. Larsen, Lund P., NielsenM. O. Milk production response to varying protein supply is independent of forage digestibility in dairy cows. J. Dairy Sci., 2014, Vol. 97. Р. 4412–4422. https://doi.org/10.3168/jds.2013-7585
 5. Подобєд Л. І., Руденко Є. В., Піліпченко А. В., Седюк І. Є., Василевський М. В., Золотарьов А. П. Байпас кормові продукти – кардинальні рішення стабільності високого удою і збільшення продуктивного довголіття корів. Науково-технічний бюлетень Інституту тваринництва НААН. Харків, 2019. № 122. С.147–154. https://doi.org/10.32900/2312-8402-2019-122-147-154
 6. Сєдюк І. Є., Золотарьов А. П., Дубинський О. Л., Кравченко Ю. С., Єлецька Л. М., Прусова Г. Л., Руденко Є. В., Русько Н. П., Чушак Є. Г. Вплив захищених від розщеплення у рубці протеїнів та незамінних амінокислот на продуктивність та якість молока корів.Науково-технічний бюлетень Інституту тваринництва НААН. Харків, 2019. № 122. С. 190–197. https://doi.org/10.32900/2312-8402-2019-122-190-197
 7. Toledo M. Z., Baez G. M., Garcia-Guerra A., Lobos N. E., Guenther J. N., Trevisol E., Luchini D., Shaver R., Wiltbank M. C. Effect of feeding rumen-protected methionine on productive and reproductive performance of dairy cows. PLoS ONE. 2017. № 12 (12): e0189117. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0189117
 8. Tiwari M., P., Pant S., Acharya M., Thapa P., Shrestha B. Effect of bypass protein supplement on milk production in Jersey cow. Bangladesh Journal of Animal Science. 2018. № 47 (2). Р. 98–104. https://doi.org/10.3329/bjas.v47i2.40253
 9. Thapa P., Pandey T., Acharya R., & Dhital B. Effect of by-pass protein supplements on milk production of dairy cattle. Journal of Agriculture and Natural Resources. 2019. № 2 (1), Р. 171– https://doi.org/10.3126/janr.v2i1.26062
 10. Mane S. , Mandakmale S. D., Nimbalkar C. A., Kankhare D. H., Lokhande A. T.. Economics of feeding protected protein and protected fat on crossbred cattle. Indian J. Anim. Res. 2017. № 51 (6). Р. 1080–1085. DOI: 10.18805/ijar.v0iOF.9121
 11. I., Yatsenko Yu. V., Yatsenko Yu. Yu. The concept of optimization of technological solutions of agricultural production. Modern engineering and innovative technologies. Germany, 2020. Iss. 12. P. 1. Р. 5 11. DOI: 10.30890/2567-5273.2020-12-01-015
 12. Норми і раціони повноцінної годівлі високопродуктивної великої рогатої худоби: довідник-посібник/ за ред. Г.О. Богданова, в.м. кандиби. Київ: Аграрна наука, 2012. 296 с.