Вплив вітамінно−гормональної стимуляції ремонтних свинок на їх репродуктивні показники у різні пори року

DOI: 10.32900/2312-8402-2023-129-125-130

Мартинюк І. М.,
к. с.-г. н.,
https://orcid.org/0000-0002-3675-124X,
Сушко О. Б.,
к. с.-г. н.,
https://orcid.org/0000-0003-3552-064X,
Інститут тваринництва НААН,
Стрижак Т. А.,
к. с.-г. н.,
https://orcid.org/0000-0003-1966-3165,
Луганський Національний аграрний університет

Ключові слова: ремонтні свинки, гормональні, витамінні препарати, багатоплідність, пори року


Досліджено вплив вітаміно-гормональних схем стимуляції ремонтних свинок на їх репродуктивну функцію. Визначено вплив стимуляції на відтворювальні показники свинок꞉ заплідненість, багатоплідність у весняну та літню пори року. Створено методичний підхід, щодо підвищення репродуктивної здатності ремонтних свинок.
Констатовано, що багатоплідність (осіменіння у весняну пору року) була вірогідно (Р>0,99) вище у I- дослідній групі (використання комплексного вітамінного препарату „Інтровіт”) на 6,0 % порівняно до контролю. Порівнюючи результати опоросів у ІІ-дослідній групі (використання препарату „Інтровіт” та гормонального препарату „Геставет”) показники багатоплідності були вірогідно (Р>0,99) вище на 9,2 % порівняно до контрольної групи. У ІІІ дослідній групі (використання гормонального препарату „Геставет”) показники багатоплідності переважали контрольну групу тварин на 8,3 %.
За результатами опоросів (осіменіння у літню пору року) у маток I-дослідної групи, де використовували комплексний вітамінний препарат „Інтровіт” багатоплідність була вище на 4,3 % порівняно із контрольною. У ІІ дослідній групі, де застосовували комбінацію препарату „Інтровіт” та гормонального препарату „Геставет” показники багатоплідності були вище на 7,7 % порівняно до контролю. У ІІІ дослідній групі за використання гормонального препарату „Геставет” показники багатоплідності переважали контрольну групу тварин на 7,5 % порівняно до контролю.
За використання вітаміно-гормональної обробки відбувається підвищення багатоплідності на 9,2 % ( осіменіння у весняну пору року) та 7,7 % ( у літню пору року).
Встановлено, що кращою за показниками відтворювальної здатності виявилась вітамінно-гормональна схема обробки свинок (ІІ дослідна група) , як у весняну так і літню пори року.

Бібліографічний список

 1. Сусол Р. Л. Сучасні аспекти інтенсифікації виробництва свинини на Одещині. Вісник аграрної науки Причорномор’я. Вип. № 4 (75), Т. № 2, Ч. 1.Одеса. 2013. С. 157–163.
 2. Волощук В. М., Повод М. Г. Вплив умов утримання на репродуктивні якості свиноматок. Свинарство: міжвідом. темат.наук. зб. / Інститут свинарства і АПВ НААН. Полтава. 2013. Вип. 62. С. 27−32.
 3. Стародубець О. О. Вплив сезону року на відтворювальні якості свиноматок. Вісник аграрної науки Причорномор’я. Херсон. 2015. Вип. 4., Т. 2. С. 100−103.
 4. Усенко С. О., Сябро А. С., Поліщук А. А., Мороз О. Г., Бірта Г. О., Ільченко М. О. Новітні біотехнології відтворення свиней в умовах промислового свинарства. Вісник Полтавської державної аграрної академії. № 1, Полтава. 2020. С. 121-127.
 5. Харенко М. І., Хомин С. П., Краєвський А. Й. та ін. Патологія та біотехніка відтворенння свиней. Вид. „Козацький вал”, Суми. 2010. 412 с.
 6. Бабань О. А., Вельбівець М. В., Івасенко Б. П., Ордін Ю. М., Лотоцький В. В. Методи стимуляції відтворної функції у свиней: метод. рекомендації для магістрів з ветеринарної медицини. Біла Церква, 2018. 26 с.
 7. Харенко М. І, Хомин С. П. Інтенсифікація відтворної функції свиней. Здоров’я тварин і ліки. № 1. Київ. 2010. С. 18–19.
 8. Крюков Д. Якісний ремонт поголів’я. Тваринництво і ветеринарія. № 2, 2019. С. 28−30.
 9. Гуменний О. Г, Сідашова С. О., Попова І. М., Оніщенко А. О., Конкс Т. М. Вплив гормональних препаратів на показник рівня відтворення ремонтних свинок. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія „Тваринництво” В 3 (46), Суми. 2021. С. 46−51.
 10. Ветеринарні препарати: офіційний сайт URL: https://vetpreparaty.com/introvit/ (дата звернення 12.03.2023 р.).
 11. Сухін В. М., Чумак В. О., Крива О. А. Ефективність стимуляції статевої функції у свиноматок комбінацією гонадотропінів та вітамінів. Проблеми зооінженерії та ветмедицини: зб. наук. праць ХЗВА /Харківська зооветеринарна академія/ Харків. 2012. Вип. 24. Ч. 2. С. 240–242.
 12. Мельник Ю. Ф., Микитюк Д. М., Литовченко А. М. Інструкція із штучного осіменіння свиней. Київ: Аграрна наука, 2003. 54 с.