Вплив тракененської породи на формування української верхової породи коней

DOI: 10.32900/2312-8402-2019-121-60-75

Бєлікова К. В.,
пошукач
Ткачова І. В.,
д. с.-г. н., с. н. с.,
Кунець В. В.,
к. іст. н., с. н. с.,
Інститут тваринництва НААН

Ключові слова: коні, українська верхова порода, тракененська порода, генеалогічні лінії, маточні родини, генеалогічний комплекс


 Метою досліджень було вивчення впливу коней тракененської породи на формування популяції української верхової породи від початку її створення і на усіх етапах селекційного удосконалення.
Початок роботи з виведення української верхової породної групи коней характеризується випробуванням різних варіантів схрещувань, добором якісного селекційного матеріалу, в тому числі плідників і кобил тракененської породи. У подальшій роботі збільшилась роль тракененських жеребців.
На початок апробації половина кобила маточного складу кінних заводів були одержані від схрещування з тракененською породою. На час затвердження породи (1990 р.) збільшилася кількість кобил бажаних генеалогічних комплексів: англо-російсько-тракено-угорського, англо-тракено-угорського, англо-ганноверо-угорського, англо-угорського, які у сумі складали 76,1 %.
При закладанні генеалогічних ліній в українській верховій породі значну роль зіграли жеребці-плідники тракененської породи: Тайфун, Т 11 Водопад, Т 54 Хобота 106, Т 109 Еол, а також помісні: 2 Безпечний, Т 09 Хінін 73.
Аналіз походження кобил – родоначальниць маточних родин в українській верховій породі показав, що родоводи провідних з них побудовані на основі тракененської породи. Найчисельніша маточна родина 159 Теми – дочки тракененського жеребця Тайфуна, складає 13,2 % маток української верхової породи. Всього у породі кобил, що належать до маточних родин тракененського походження – 37,9 %.
За результатами оцінки жеребців, що використовувались у селекційному процесі у період 2005-2015 років, до відтворення коней української верхової породи було дібрано 199 жеребців-плідників, у тому числі 20 (10,1 %) – тракененської породи.
Аналізом родоводів коней, що брали участь у змаганнях міжнародного і національного рівня у період 2000-2015 років встановлено, що більшість коней з вибірки були чистопородними і походили з класичних ліній української верхової породи: Безпечного, Хобота, Гугенота, Хрусталя (52,0 %).
Частка коней, одержаних від жеребців-плідників тракененської породи становила 20,5 %. Встановлено, що найбільша частка переможців змагань національного рівня – серед потомства тракененських жеребців (61,2 %). Частка переможців змагань міжнародного рівня найбільша серед коней, одержаних від жеребців чистокровної верхової породи (14,7 %).
Таким чином встановлено, що від початку створення до сучасного етапу удосконалення української верхової породи, значний вплив на неї здійснили коні тракененської породи.

Бібліографічний список

 1. Українська верхова порода / Д. А. Волков, І. В. Ткачова, О. М. Латка, В. В. Кунець, В. О. Пересада, О. О. Корнієнко, С. В. Лютих, К. В. Гданська, В. І. Россоха, Т. М. Ковальова, Г. М. Тур ;. Інститут тваринництва НААН. – Харків, 2015. – 218 с.
 2. Чашкин И. Н. Современное состояние тракененской породы и методы ее совершенствования / И. Н. Чашкин, И. С. Шахова, Н. В. Дорофеева // Государственная племенная книга тракененской породы лошадей. – Москва, 1980. – Т. 2. – С. 7–38.
 3. Teegen R. Analysis of a breeding program using the example of the Trakehner Breeding Association: Doctoral thesis. / R.Teegen. University Kiel. – 2008. – Р. 12.
 4. Teegen R. Population structure of the Trakehner Horse breed / R. Teegen, C. Edel, G. Thaller //Animal. – 2008. – № 3. – P. 6–15.
 5. Демин В. А. Состояние и пути развития полукровного коневодства России : автореф. дис… доктора с.-х. наук : 06.02.10 / В. А. Демин. – Москва, 2011. – 43 с.
 6. Волков Д. А., Латка О. М. Українська верхова порода коней / Д. А. Влков // Тваринництво України. – 1998. – № 5. – С. 17–18.
 7. Волков Д. А. Державна книга племінних коней української верхової породи / Д. А. Волков, О. М. Латка, О. О. Новиков. – Київ : Арістей, 2008. – Т. VI. – 872 с.
 8. Белан П. Я. Результаты и методы формирования украинского верхово-упряжного типа лошадей (в конном заводе № 173) : дисс. … канд. с.-х. наук 06.02.04 / П. Я. Белан. – Киев, 1956. – 281 с.
 9. Волков Д. А. Украинская верховая порода лошадей / Д. А. Волков // Государственная племенная книга лошадей украинской верховой породной группы. – Киев, 1984. – Т. 2. – С. 5–29.
 10. Ткачова І. В. Ефективність схрещування української верхової породи коней / І. В. Ткачова // Науково-технічний бюлетень Інституту тваринництва НААН. – Харків, 2018. № 120. – С. 140–151.
 11. Ткачова І. В. Формування і розвиток маточних родин в українській верховій породі / І. В. Ткачова // Науково-технічний бюлетень Інституту тваринництва НААН. – Харків, 2018. – № 119. – С. 150–157.