Вплив технології напування корів на румінаторні процеси і молочну продуктивність

DOI: 10.32900/2312-8402-2021-125-179-185

Подобед Л. І.,
д. с.-г. н., професор,
https://orcid.org/0000-0003-4903-4597,
Трішин О. К.,
д. с.-г. н., професор, академік НААН,
https://orcid.org/0000-0002-3906-6547,
Косов М. О.,
н. с.,
https://orcid.org/0000-0002-8850-745X,
Інститут тваринництва НААН України

Ключові слова: напування корів, жолобкові поїлки, додаткове поїння, молочна продуктивність корів, румінация, споживання сухої речовини раціону, бакзабрудненість молока


В роботі викладено результати досліджень стосовно змін технологічного процесу напування корів після доїння. Зокрема на виході з довільної зали встановлено додатковий пристрій жолобкового типу  з проточною водою. Це дало можливість коровам не пізніше ніж через 15–20 секунд після виходу з доїльної зали скористатися свіжою проточною водою, і тільки після цього  перейти в приміщення постійного утримання. Дослід виконано методом груп-періодів. Для цього задіяно групу корів (65 голів) однієї секції в фазі другої треті лактації. Цю групу додатково напували з жолобкових напувалок 10 діб без обмеження доступу до звичайного напування в приміщенні утримання. Після 10 діб експерименту виконано повернення до традиційної технології без додаткового напування в галереї проходу корів з доїльного залу. Дослідженнями встановлено, що використання прийому швидкого напування корів після доїння привело до зменшення технологічного стресу, підвищення рівня румінації після доїння і зростання молочної продуктивності тварин на 4,79 %. При цьому показники хімічного складу молока (жирність, сухий залишок) не змінювалися, а показник білковомолочності дещо збільшився. Крім того, додаткове напування суттєво вплинуло на мікробіологічну чистоту молока, завдяки цьому його бакзабрудненість зменшилася із 305,3 до 297,9 тис. КУО на 1 кубічний сантиметр. Встановлено, що швидке напування корів після доїння сприяє більш ранньому початку синтезу молока в молочній залозі корів. За рахунок цього підвищується функціональна активність вим’я, зменшується вплив на нього патогенної мікрофлори. Крім того, такий технологічний прийом сприяє збільшенню споживання коровами сухої речовини раціону, що і стає причиною підвищення надою молока.

Бібліографічний список

  1. Бабий С. Влияние поения на удой. Сельскохозяйственные вести. 2012. № 3. С 21–23.
  2. Вторый В. Ф., Вторый С. В., Зайцев И. С. Мониторинг водопотребления – путь к снижению экологического ущерба при производстве молока. СПб.: ГНУ СЗНИИМЭСХ Россельхозакадемии, 2011. С. 104–
  3. Гордеев В. А., Хазанов В. Е., Яковлева А. Е. Алгоритм расчёта и выбор поилок для коров. Известия Великолукской государственной сельскохозяйственной академии. Великие Луки, 2016. № 2. С. 24–
  4. Марченко Г. М. Физиология функциональной системы лактации : теория и практика. Кишинев, 1996. 132 с.
  5. Мещеряков В. П.,  Шевелев Н. С. Кровоснабжение вымени коров и секреция молока в разные периоды лактации. Сельскохозяйственная биология. Сер.: Биология животных. № 2. С. 77–80.
  6. Скотарські підприємства (комплекси, ферми, малі ферми): ВНТП–АПК–01.05. Київ : Мінагрополитики, 2005. 111 с.
  7. Смунев В. И., Славецкий В. Б., Мотузко Н. С. Брыло И. В., Разумовский Н. П., Пахомов И. Я. Технологические и физиологические аспекты выращивания высокопродуктивных коров. Витебск : ВГАВМ, 2014. 315 с.
  8. Подобєд Л. І., Олександров С. М., Руденко Є. В., Помітун І. А., Косов М. О., Антоненко С. Ф., Золотарьов А. П., Брезвін О. М., Левицький Т. Р. Технологічні, кормові та ветеринарні аспекти вирощування високопродуктивних корів. Харків : Інститут тваринництва НААН, 2020. 529 с.
  9. Трухачёв В. И., Капустин И. В., Злыднев Н. З., Капустина Е. И. Молоко : состояние и проблемы производства. Ставрополь : Аґрус, 2016. 296 с.
  10. Ханс Йохим Герман Поение коров. URL : https://agrovesti.net/lib/tech/feeding-tech/poenie-korov-skolko-vody-nuzhno-korovam-i-kak-podobrat-poilki.html