Вплив щільності посадки на несучість, збереженість і ефективність використання курей-несучок в кліткових батареях

DOI: 10.32900/2312-8402-2020-124-123-134

Панькова С. М.,
к. с.-г. н., с. н. с.,
Державна дослідна станція птахівництва НААН

Ключові слова: кури-несучки, щільність посадки, кліткова батарея, несучість, збереженість


Оцінювали вплив різної площі підлоги в кліткових батареях на продуктивність, збереженість і економічні показники курей-несучок. Дослідження проведено на курях української породи Бірківська барвиста яєчного напряму продуктивності, генофонд якої зберігається в Державній дослідній станції птахівництва НААН. Загальне поголів’я птиці в експерименті – 568 курей-несучок. Дослід проводився з використанням кліток площею 90×90 см при розміщенні в них по 7, 8, 9 та 10 голів, що відповідало щільності посадки 1157,1, 1012,5, 900 та 810 см2 на голову. Експеримент тривав 33 тижні, починаючи з 17-тижневого віку птиці. Живу масу курей визначали шляхом індивідуального зважування на початку та в кінці досліду. Облік несучості, витрат кормів та падежу птиці здійснювали щоденно, масу яєць визначали у віці 30 тижнів шляхом зважування добового збору в розрізі груп. Встановлено, що щільність посадки суттєво впливає на основні зоотехнічні та економічні показники утримання курей-несучок. Зменшення площі клітки до 810 см2 на голову за рахунок збільшення в ній кількості птиці призвело до значного зниження несучості, кінцевої живої маси та збереженості, а також до погіршення конверсії корму (p<0,05). При цьому зміна щільності посадки не мала особливого впливу на масу яєць. Отримані результати показують, що оптимальним для кліток даного типу є розміщення в них по 7-8 несучок при щільності посадки 1000-1150 см2 на голову та фронті годівлі 11-12,5 см. За таких умов за рахунок вищої несучості на 21-27 шт., збереженості на 5,5-6,2 % і нижчих витрат корму на 10 яєць на 0,46-0,56 кг було отримано 53,5-69 грн. додаткового прибутку від однієї несучки порівняно до площі 810 см2 на голову з фронтом годівлі 9 см. Розміщення птиці по 10 голів у клітці хоч і дозволяє збільшити її кількість у пташнику 43 %, але внаслідок надмірного зменшення фронту годівлі і напування чинить негативний вплив на її продуктивні та економічні показники. Тобто збільшення вільного простору для птиці – це інструмент управління, який можна використовувати для оптимізації показників несучості, збереженості і витрат кормів у курей-несучок.

Бібліографічний список

 1. Anderson K. E., Adams A. W. Effects of Rearing Density and Feeder and Waterer Spaces on the Productivity and Fearful Behavior of Layers. Poultry Science. 1992. Vol. № 1. P. 53–58. URL : https://doi.org/10.3382/ps.0710053.
 2. Богачик О. Г. Добробут курей-несучок при інтенсивній системі утримання та шляхи його покращення. Ефективне птахівництво. 2008. № 12(48). С. 24–26.
 3. Council Directive 1999/74/EC : Laying down minimum standards for the protection of laying hens. Official Journal of European Communities. 1999. L 203, 0053–0057.
 4. Зора В. Новітнє обладнання для утримання курей-несучок ТБК ДН від ТОВ «ВО ТЕХНА». Техніка та енергетика. 212. Ч. 2. С. 240–248.
 5. Вакуленко Ю. О. Сучасні системи і способи утримання курей несучок. Сучасне птахівництво. 2014. №1(134). С. 19–23.
 6. Птахівницькі підприємства. Відомчі норми технологічного проектування : ВНТП-АПК-04-05. [На заміну ВНТП-СГіП-46-4.94; чинний від 01.01.2006 р.]. Вид. офіц. Київ : Мінагрополітики України, 2005. 93 с.
 7. Sandoval M., Miles R. D., Jacobs R. D. Cage space and house temperature gradient effects on performance of White Leghorn Poultry Science. 1991. Vol. 70, No 1. P. 103 (Abstract).
 8. Перепелкин Н. Гигиена на птицефабрике: важно все. Животноводство России. 2014. № 8. С. 26.
 9. Любенко О. І., Левченко І. С. Дослідження впливу щільності посадки та фронту годівлі на поведінку курей промислового стада. Таврійський науковий вісник / Херсон. держ. аграрн. ун-т. Херсон, Вип. 111. С. 199–204. URL : https://doi.org/10.32851/2226-0099.2020.111.27
 10. Onbasilar E. E., Aksoy F. T. Stress parameters and immune response of layers under different cage floor and density conditions. Livestock Production Science. Vol. 95. № 3. P. 255–263. URL : https://doi.org/10.1016/j.livprodsci. 2005.01.006.
 11. Hofmann T. M., Schmucker S. S., Stefanski V. Stocking density during rearing affects the immune system of laying hens. Brain, Behavior, and Immunity. 2019. № 81. P. 18–19. URL : https://doi.org/10.1016/j.bbi.2019.08.066.
 12. Asghar Saki A., Zamani P., Rahmati M., Mahmoudi H. The effect of cage density on laying hen performance, egg quality, and excreta minerals. Journal of Applied Poultry Research. Vol. 21, № 3. P. 467–475. URL : https://doi.org/10.3382/japr.2010-00318.
 13. Robinson D. Effects of cage shape, colony size, floor area and cannibalism preventatives on laying performance. British Poultry Science. Vol. 20, № 4. P. 345–356. URL : https://doi.org/10.1080/00071667908416592
 14. Левченко І. С., Любенко О. І. Канібалізм птиці та його профілактика. Наукові доповіді Національного університету біоресурсів та природокористування України. Київ, 2020. № 3(85). С. 7–12. URL : https://doi.org/10.31548/dopovidi2020.03.011
 15. Marino L. Thinking chickens : a review of cognition, emotion, and behavior in the domestic chicken. Animal Cognition. 2017. Vol. 20, № P. 127–147. URL : https://doi.org/10.1007/s10071-016-1064-4
 16. Iyalabani K. , Oniya O. O., Osunade J. A., Olaniran J. A. Effects of floor space area in battery cages on the bird weight and egg production of olympia black layers. Innovative Systems Design and Engineering. 2019. Vol. 10, № 7. P. 40–47. URL : https://doi.org/10.7176/isde/10-7-05.
 17. Anderson K. E., Jenkins P. K. Effect of Rearing Dietary Regimen, Feeder Space and Density on Egg Production, Quality and Size Distribution in Two Strains of Brown Egg Layers. International Journal of Poultry Science. Vol. 10, № 3. P.169–175. URL : https://doi.org/10.3923/ijps.2011.169.175.
 18. Кобзарь А. И. Прикладная математическая статистика. Для инженеров и научных работников. Москва :ФИЗМАТЛИТ, 2012. 816 с.
 19. Sarica M., Boga S., Yamak U. S. The effects of space allowance on egg yield, egg quality and plumage condition of laying hens in battery cages. Czech Journal of Animal Science. Vol. 53, № 8. P. 345–353. URL : https://doi.org/10.17221/349-cjas.
 20. Zehra B., Smail B., Smail T. L., Orhan C. A. Effects of Cage Density and Cage Position on Performance of Commercial Layer Pullets from Four Genotypes. Turk J Vet Anim Sci. 2006. Vol. 30. P. 17–28.
 21. Akbari Moghaddam Kakhki R, Bakhshalinejad R, Anderson KE & Golian A. Effect of High and Low Stocking Density on Age of Maturity, Egg Production, Egg Size Distribution in White and Brown Layer Hens : A Metaanalysis. Sci. J. 2018. Vol. 6, № 1. P. 71–87. URL : https://doi.org/10.22069/psj.2018.14112.1292.
 22. Anderson K. E., Davis G. S., Jenkins P. K., & Carroll A. S. Effects of Bird Age, Density, and Molt on Behavioral Profiles of Two Commercial Layer Strains in Cages. Poultry Science. Vol. 83, № 1. P. 15–23. URL : https://doi.org/10.1093/ps/83.1.15.
 23. Siegel H. S. Egg Production Characteristics and Adrenal Function in White Leghorns Confined at Different Floor Space Levels. Poultry Science. Vol. 38. № 4. P. 893–898. URL : https://doi.org/10.3382/ps.0380893