Вплив щільності поголів’я свиней на дорощуванні на їх продуктивність

DOI: 10.32900/2312-8402-2020-124-56-64

Бучковська В. І.,
к. с.-г. н., доцент
Євстафієва Ю. М.,
к. с.-г. н., доцент,
Подільський державний аграрно-технічний університет

Ключові слова: свинарство, продуктивність, годівля, щільність поголів’я


У статті наведено результати вивчення впливу щільності поголів’я на продуктивність свиней на дорощуванні.
Дослідження проводились у ПП «Калинський ключ» с. Калиня Кам’янець Подільського району Хмельницької області. Науково-господарський дослід проводили методом пар-аналогів, загальною тривалістю 73 дні. Дослід було проведено на молодняку свиней на дорощуванні. Тварин у групи підбирали з врахуванням віку, живої маси, стану здоров’я, статі, вгодованості та енергії росту в підготовчий період. Було сформовано чотири групи свиней. У ході досліду тварин зважували, враховували споживання кормів, контролювали стан здоров’я. Продуктивність молодняку визначали за даними щомісячних індивідуальних зважувань тварин, які проводилися за 1-2 години до ранкової годівлі, а затрати кормів – на основі групового обліку. Усі дані, одержані в досліді, опрацьовували біометрично.
За результатами проведених досліджень було встановлено що, найоптимальнішою є щільність свиней у розрахунку 2,58 гол./м2 станка. Аналіз динаміки живої маси піддослідних тварин показав, що при однаковій масі поросят на початку періоду дорощування, після завершення періоду маса тварин істотно відрізняється. Самий високий середній показник живої маси зафіксований у другій дослідній  групі, де на 1 м2 станка припадає 2,58 голів, –  27,4 кг, і найнижчий у четвертій дослідній групі, при щільності поголів’я на рівні 3,42 гол/м2,  – 25,4 кг. При цьому тварини першої контрольної групи (1,75 гол./м2) мають живу масу на рівні 27,3 кг, а третьої дослідної (3,42 гол./м2)  – на 4,0% менше.
Господарствам, які знаходяться у кормових та природно-кліматичних умовах нашого регіону та готові максимально ефективно використовувати корми і отримувати максимальну продуктивність молодняку на дорощуванні, запропоновано використовувати щільність поголів’я на рівні 2,58 гол./м2 станка. Саме завдяки цьому можна досягти успіху в галузі свинарства.

Бібліографічний список

  1. Акімов С., Перетятько Л. Збільшувати виробництво свинини. Тваринництво України. 2012. № 11. С. 12-13.
  2. Іванов В. О., Гук М. С. Стресчутливість чистопородних та помісних свиней. Науково технічний бюлетень Інституту тваринництва НААН. Харків, 2019. № С. 121–127.  DOI:10.32900/2312-8402-2019-121-121-127.
  3. Калетнік Г. М., Кулик М. Ф., Петриченко В. Ф., Хорішко В. Ф., Скоромна О. І. Основи перспективних технологій виробництва продукції тваринництва. Вінниця : ТОВ ПЦ «Енозіс», 2007. 584 с.
  4. Крятов О., Крятова Р. Залог прибутковості у свинарстві – ресурсозбереження. Сільський час. 2012. 22 березня. С. 5.
  5. Палагута А. Шляхи підвищення ведення галузі свинарства. Тваринництво України. 2005. № 10. С. 9–10.
  6. Проваторов Г. В., Проваторов В. О. Годівля сільськогосподарських тварин. Суми : Університетська книга, 2004. 510 с.
  7. Рибалко В. П., Мельник Ю. Ф., Нагаєвич В. М., Герасімов В. І. Породи свиней в Україні. Харків : Еспада, 2011. 128 с.
  8. Сікун М. В. Вплив технологічних і конструктивних особливостей приготування і роздавання кормів в групах на основні показники мікроклімату в групових станках для поросят віком від одного до трьох місяців. Науково-технічний бюлетень тваринництва НААН. Харків, 2020. № 123. С. 156-166. DOI: 10.32900/2312-8402-2020-123-156-166.
  9. Церенюк О. М., Акімов О. В., Мартинюк І. М., Хватова М. А., ЧереутаЮ. В., Церенюк М. В. Перспективи подальшого розведення малочисельних популяцій свиней. Науково-технічний бюлетень Інституту тваринництва НААН. Харків, 2018. № 118. С. 199–208.
  10. Шуплик В. В., Булатович О. М., Євстафієва Ю. М., Понько Л. П., Гавриленко А. В., Леньков Л. Г. Технологія виробництва продукції свинарства. Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д. Г., 2016. 396 с.