Вплив рівня основних лімітуючих амінокислот і метаболічної енергії у раціонах на показники протеїнового обміну та продуктивність поросят

DOI: 10.32900/2312-8402-2020-124-170-177

Сварчевська О. З.,
к. с.-г. н., с. н. с.,
Львівский національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького,
Огородник Н. З.,
д. вет. н., с. н. с.,
Львівський національний аграрний університет

Ключові слова: поросята, амінокислоти, метаболічна енергія, протеїновий обмін, комбікорм, продуктивність, збереженість


У статті наведено дані про вплив найбільш лімітуючих незамінних амінокислот (лізину, метіоніну, треоніну) та метаболічної енергії (МЕ), за умови підвищення їх рівня в раціоні на ріст і вміст загального протеїну, сечовини та сечової кислоти у плазмі крові поросят. Показано стимулювальний вплив вказаних добавок до раціону поросят на ріст і обмін протеїну в їх організмі. Зокрема, проведенні дослідження показали, що введення в раціон добавок незамінних амінокислот (лізину, метіоніну і треоніну) та соняшникової олії позитивно впливало на смакові якості комбікорму, інтенсивність його поїдання та ріст поросят. Найбільші прирости спостерігались у поросят 4-ї дослідної групи, де рівень МЕ в раціоні становив – 13,72 МДж, лізину – 13,8 г/кг, метіоніну і треоніну – по 9,2 г/кг комбікорму. При цьому збереженість поросят була прямо пропорційною до їх середньодобових приростів. Найвищою вона була у поросят 4-ї дослідної групи (96,7 %), а найнижчою – в контрольній (89,7 %). Збільшення вмісту лізину, метіоніну, треоніну і жиру в раціоні поросят призводило до підвищення в плазмі крові рівня протеїнів та зниження сечовини і сечової кислоти. Так, в процесі підвищення інтенсивності поїдання поросятами престартерного комбікорму, за рахунок додаткового введення лізину, метіоніну, треоніну та соняшникової олії, спостерігалась чітка тенденція до збільшення концентрації загального протеїну в їх крові. З цих даних випливає, що за умови збільшення в раціоні рівня найбільш лімітуючих незамінних амінокислот (лізину, метіоніну та треоніну) синтез протеїнів плазми крові в печінці поросят підвищується і на цей процес проявляє стимулювальний вплив додавання жиру. Разом з тим, згодовування поросятам раннього віку амінокислотних і жирових добавок сприяло зниженню вмісту сечовини та сечової кислоти в плазмі крові, що свідчить про вагомий вплив досліджуваних чинників на використання амінокислот і метаболічної енергії в енергетичних процесах в організмі тварин.

Бібліографічний список

 1. Soumeh E. A., van Milgen J., Sloth N. M., Corrent E., Poulsen H. D., & Norgaard J. V. Requirement of standardized ileal digestible valine to lysine ratio for 8- to 14-kg pigs. Animal. 2015. Vol. 9. № 8. P. 1312–1318. DOI:10.1017/S1751731115000695.
 2. Stein H. H., Se`ve B., Fuller M. F., Moughan P. J., de Lange C. F. Invited review : amino acid bioavailability and digestibility in pig feed ingredients: terminology and application. J. Anim. Sci. 2007. Vol. 85. P. 172–180. DOI: 10.2527/jas.2005-742.
 3. Gloaguen M., Le Floc H. N., Corrent E., Primot Y., van Milgen J. The use of free amino acids allows formulating very low crude protein diets for piglets. J. Anim. Sci. 2014. Vol. 92, № 2. P. 637–644. DOI: 10.2527/jas.2013-6514.
 4. Susenbeth A. Optimum tryptophan : lysine ratio in diets for growing pigs: analysis of literature data. Livestock Sci. 2006. Vol. 101. P. 32–45. DOI:10.1016/j.livprodsci.2005.09.008.
 5. Susenbeth A., Lucanus U. The effect of tryptophan supplementation of diets of restricted and unrestricted fed young pigs. J. Anim. Physiol. Anim. Nutr. 2005. Vol. 89. P. 331–336. DOI: 10.1111/j.1439-0396.2005.00522.x.
 6. Le Bellego L., Noblet J. Performance and utilization of dietary energy and amino acids in piglets fed low protein diets. Livestock Prod. Sci. 2002. Vol. 76, № 1–2. P. 45-58. doi: 10.1590/S1516-35982014000600004.
 7. Лабораторні методи досліджень у біології, тваринництві та ветеринарній медицині / за ред. В. В. Влізло. Львів : СПОЛОМ, 2012. 762 с.
 8. РомакінВ. В. Компютерний аналіз даних. Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2006. 144 с.
 9. Годівля сільськогосподарських тварин ; за ред. І. І. Ібатулліна. Вінниця : Нова книга, 2007. 616 с.
 10. Kim S. W., Mateo R. D., Yin Y. L., Wu G. Functional amino acids and fatty acids for enhancing production performance of sows and piglets. AsianAustralasian J. Anim. Sci. 2007. Vol. 20, № 2. P. 295–306. DOI: 10.5713/ajas.2007.295.
 11. Yi X., Zhang S., Yang Q., Yin H., Qiao S. Influence of dietary net energy content on performance of growing pigs fed low crude protein diets supplemented with crystalline amino acids. Swine Health Prod. 2010. Vol. 18. P. 294–300.
 12. Heo J., Kim J., Hansen C. F., Mullan B. P., Hampson D. J., Pluske J. R. Effects of feeding low protein diets to piglets on plasma urea nitrogen, faecal ammonia nitrogen, the incidence of diarrhoea and performance after weaning. Arch. Anim. Nutr. 2008. Vol. 62, № 5. P. 343–58. DOI: 10.1080/17450390802327811.