Вплив плавної зміни спектру світла у пташнику впродовж періоду вирощування курчат-бройлерів на їх ріст і розвиток

DOI: 10.32900/2312-8402-2020-124-71-79

Драчук І. В.,
асп.,
Інститут тваринництва НААН,
Рябініна О. В.,
к. с.-г. н., с. н. с.,
Мельник В.О.,
к. с.-г. н.,
Руда С. В.,
к. с.-г. н.,
Державна дослідна станція птахівництва НААН,
Чаплигін Є. М.,
к. с.-г. н.,
Луганський національний аграрний університет

Ключові слова: курчата-бройлери, вирощування, освітлення пташників, спектр світла, продуктивні показники


Відомо про позитивний вплив монохроматичного та комбінованого монохроматичного світла певного спектру на показники вирощування курчат-бройлерів. Однак в різні вікові періоди вирощування оптимальний  спектр неоднаковий. У той же час в окремих дослідженнях  впродовж всього періоду вирощування застосовувалося світло одного і того ж колірного діапазону, або ж він змінювався дискретно – шляхом різкого переходу з одного на інший, що, на нашу думку, не дає змоги повною мірою використати переваги монохроматичного та комбінованого монохроматичного освітлення. Враховуючи вищенаведене, метою наших досліджень було вивчення впливу плавної зміни спектру світла у пташнику впродовж періоду вирощування курчат-бройлерів на їх ріст і розвиток. Досліджувалися варіанти освітлення: 1-й – біле світло (5000 К) впродовж всього періоду вирощування; 2-й – до 10 діб зелене (540-570 нм), з 11 доби вирощування блакитне світло (470-500 нм); 3-й – комбіноване  зелено-блакитне (50 %/50 %) світло впродовж всього періоду вирощування; 4-й – комбіноване зелено-блакитне світло протягом всього періоду вирощування з плавною зміною співвідношення від 0 % блакитного і 100 % зеленого в добовому віці до 100 % блакитного і 0 % зеленого в 6-тижневому віці. Як джерело світла використовувалися світлодіодні лампи. Було встановлено, що останній варіант освітлення сприяв підвищенню живої маси курчат-бройлерів в 6-тижневому віці на 144,8 г або 5,6 % порівняно з тими, що вирощувалися під білим світлом (р<0,05). При вирощуванні бройлерів за такого спектру світла відмічено тенденцію до переваги за масою також порівняно з курчатами, яких вирощували за інших варіантів освітлення.  Не спостерігалося статистично вірогідної різниці між курчатами-бройлерами, що вирощувалися при досліджуваних варіантах освітлення, за збереженістю протягом періоду вирощування, конверсією корму та забійним виходом їстівних частин тушки.

Бібліографічний список

  1. Чаплигін Є. М., Мельник В. О., Рябініна О. В. Вплив світлодіодного освітлення на ріст і продуктивні показники індиків батьківського стада. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка». Харків, 2019. Вип. 201 : Інноваційні проекти у галузі технічного сервісу машин. С. 246–253.
  2.  Henk R. Sodium, green, blue, cool or warm-white light? Poultry Science. Vol. 17. № 12. P. 22–23.
  3.  Prayitno, D. S., Phillips C. J. C. & Stokes D. K. The effects of color and intensity of light on behavior and leg disorders in broiler chickens. Poultry Science. Vol. 76. P. 1674–1681.
  4. Olanrewaju H. A., Thaxton J. P., Dozier W. A. A Review of Lighting Programs for Broiler Production. International Journal of Poultry Science. 2006. № 5(4). Р. 301–
  5.  Rozenboim I., Biran I., Uni Z., Robinzon B., Halevy O. The effect of monochromatic light on broiler growth and development. Poultry Science. Vol.78. P. 135–138. DOI: 10.1093/ps/78.1.135
  6. Rozenboim I., Biran I., Chaiseha Y., Yahav S. The effect of a green and blue monochromatic light combination on broiler growth and development. Poultry Science. 2004. Vol. 83. P. 842–845. DOI: 10.1093/ps/83.5.842
  7. Prayitno D. S., Phillips C. J. C., Stokes D. K. The effects of color and intensity of light on behaviour and leg disorders in broiler chickens. Poultry Science. 1998. Vol. 76 (12). P. 1674–1681. DOI: 10.1093/ps/76.12.1674
  8. Hassan Md. R., Sultana S., Choe Ho S., Ryu K. S. Comparison of Monochromatic and Mixed LED Light Color on Performance, Bone Mineral Density, Meat and Blood Properties, and Immunity of Broiler Chicks. J. Poultry Science. Vol.51(2). P. 195–202. DOI: 10.2141/jpsa.0130049
  9. Hassan Md. R., Sultana S., Kim S. H., & Ryu K. S. Effect of monochromatic and combined LED light colours on performance, blood characteristics, meat fatty acid composition and immunity of broiler chicks. Europ. Poultry Science. 2016. Vol. 80. P.1–17. DOI: 10.1399/eps.2016.136
  10. Nelson J. R., Bray J. L., Delabbio J., & Archer G. S. Light emitting diode (LED) color and broiler growth: effect of supplementing blue/green LED to white LED light on broiler growth, stress, and welfare. Poultry 2020. Vol. 99(7). P. 3519–3524. DOI: 10.1016/j.psi.2020.04.020