Вплив фенотипових факторів на продуктивність корів та вміст соматичних клітин у молоці

DOI: 10.32900/2312-8402-2019-122-237-248

Філіпенко І. Д.,
асп.,
Помітун І. А.,
д. с.-г. н., професор,
Адміна Н. Г.,
к. с.-г. н.,
Золотарьов А. П.,
н. с.,
Інститут тваринництва НААН,
Адмін О. Є.,
к. с.-г. н.,
ТОВ ТБ Українські ветеринарні технології

Ключові слова: молочна продуктивність, лактація, мастит, вміст соматичних клітин, фенотиповий фактор


Викладено результати впливу фенотипових факторів на молочну продуктивність корів та показники якості молока, зокрема вміст соматичних клітин. Встановлено вірогідний вплив віку тварини, стадії лактації, сезону року та оператора машинного доїння на фізико-хімічні показники молока та захворювання корів на мастит.
Проаналізовано більше 15 тисяч проб молока та виявлено, що середній вміст соматичних клітин у молоці був досить високим – 411±7 тис у см3 За отриманими даними біля 20 % досліджених проб молока були отримані від корів, хворих на субклінічний або клінічний мастит.
За результатами дисперсійного аналізу вміст соматичних клітин у корів 6 лактації і старше (634±53,1 тис у cм3 ) був майже в два рази більшим ніж у первісток (331±9,2 тис у cм3).
Проаналізовано сезонні зміни середнього надою, вмісту жиру та білку в молоці корів. Середньодобовий надій змінювався від 18,3±0,19 кг у січні до 21,7±0,17 кг у липні, вміст жиру коливався від 3,72±0,012 % у липні до 4,37±0,024 % у грудні, вміст білку – від 3,07±0,011 % у червні до 3,35±0,010 % у листопаді. Сила впливу сезону року відповідно складала 4,6 %, 10,4 % та 5,8 %. Найнижча середня кількість соматичних клітин (306±18,1 тис у см3) спостерігалась у пробах молока, отриманих у травні, а найвища – 539±33,8 тис у см3 у січні (р<0,05).
Сила впливу фактору „оператор машинного доїння” на середньодобовий надій складала 4,1 %, на вміст жиру – 5,8 %, білку – 1,2 % і на вміст соматичних клітин у молоці 1,8 %. При цьому різниці між максимальним та мінімальним значенням становили: за добовим надоєм 5,4 кг, за вмістом жиру – 0,53 %, за білком – 0,14 %, а за вмістом соматичних клітин – 403 тис у см3.
Відсоток хворих на мастит корів також вірогідно залежав від оператора машинного доїння. Найбільша кількість випадків захворювань корів на мастит спостерігалась у шостій групі (29,3±3,46 %), яка була в більш ніж у три рази вище ніж у восьмій групі (9,0±2,65 %).

Бібліографічний список

 1. Petrov P. The Effects of Dairy Management on Milk Quality Characteristics / P. Petrov, Y. Zhukova, D. Yuriy // Turkish Journal of Agriculture – Food Science and Technology. ‑ 2016. ‑ Vol. 4, Is. 9. ‑ P. 782-786. DOI: https://doi.org/10.24925/turjaf. v4i9.782-786.745.
 2. Associations of udder-health indicators with cow factors and with intramammary infection in dairy cows / A. K. Nyman, K. Persson Waller, T. W. Bennedsgaard, T. Larsen, U. Emanuelson // J. Dairy Sci. ‑ 2014. ‑ Vol. 97, Is. 9 – Р. 5459–5473. DOI: 10.3168/jds.2013-7885. Epub 2014 Jul 3.
 3. Dohmen W. Relationship between udder health and hygiene on farms with an automatic milking system / W. Dohmen, F. Neijenhuis, H. Hogeveen // J. Dairy Sci. ‑ 2010. ‑ Vol. 93, Is. 9. – Р. 4019–4033. DOI: 10.3168/jds.2009-3028.
 4. Sheldrake1 R. F. Lactation Stage, Parity, and Infection Affecting Somatic Cells, Electrical Conductivity, and Serum Albumin in Milk / R. F. Sheldrake, R.J.T. Hoare, G. D. McGregor // J. Dairy Sci. ‑ 1983 – Vol. 66, Is. 3. ‑ P. 542-547. DOI: https://doi.org/10.3168/jds.S0022-0302(83)81823-2
 5. Microbial aetiology of acute clinical mastitis and agent-specific risk factors. / H. Ericsson Unnerstad, A. Lindberg, K. Persson Waller, T. Ekman, K. Artursson, M. Nilsson-Ost, B. Bengtsson // Vet. Microbiol. – 2009. ‑ Vol. 137(1-2). – Р. 90–97.
 6. Зажарська Н. М. Вміст жиру, білку, соматичних клітин у молоці корів і кіз в залежності від кількості лактацій / Н. М. Зажарська, Д. А. Курбан, О. В Голубєва // Науково-технічний бюлетень НДЦ біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК / Дніпропетропетр. ДАЕУ. – 2017. – № 5(4). – С. 17–24.
 7. Sharma N. Relationship of Somatic Cell Count and Mastitis: An Overview / N. Sharma, N. K. Singh, M. S. Bhadwal // J. Anim. Sci. – 2011. ‑ Vol. 24, Is. 3. – Р. 429‑438.
 8. Genetic and Phenotypic Relationships Among Milk Yield and Somatic Cell Count Before and After Clinical Mastitis / M. Koivula, E. A. Mäntysaari, E. Negussie, T. Serenius .// J. Dairy Sci. ‑ 2005. – Vol. 88, Is. 2. – P. 827–833. DOI: 10.3168/ jds.S0022-0302(05)72747-8.
 9. Зажарська Н. М. Вплив періоду лактації, часу надою, сезону на кількість соматичних клітин молока корів / Н. М. Зажарська О. В. Прядка // Науково-технічний бюлетень НДЦ біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК / Дніпропетропетр. ДАЕУ. – 2015. ‑ Т.3, №1. – С. 107‑114.
 10. Frössling J. Incidence and duration of increased somatic cell count in Swedish dairy cows and associations with milking system type / J. Frössling, A. Ohlson, C. Hallén-Sandgren // J. Dairy Sci. – 2017. ‑ Vol. 100, Is. 9. – Р. 7368–7378 https://doi.org/10.3168/jds.2016-12333.
 11. Olde Riekerink R. G. M. The Effect of Season on Somatic Cell Count and the Incidence of Clinical Mastitis / R. G. M. Olde Riekerink, H. W. Barkema, H. Stryhn // J. Dairy Sci. ‑ 2007. –Vol. 90. – P. 1704-1715. DOI:10.3168/jds.2006-567