Відтворювальна здатність, збереженість та молочна продуктивність кросбредних корів-первісток

DOI: 10.32900/2312-8402-2020-124-47-55

Адмін О. Є.,
к. с.-г. н., с. н. с.,
Адміна Н. Г.,
к. с.-г. н.,
Філіпенко І. Д.,
асп.,
Інститут тваринництва НААН

Ключові слова: українська чорно-ряба молочна порода, монбельярдські бугаї, кросбредні корови-первістки, відтворювальна здатність, збереженість, середньодобові надої


У статті наведено результати досліджень відтворювальної здатності, збереженості та середньодобових надоїв корів-первісток української чорно-рябої молочної породи, отриманих від монбельярдських і голштинських бугаїв-плідників у ДП ДГ „Кутузівка” Харківської області. Встановлено, що вік першого запліднення у телиць, які були отримані від бугаїв різних порід практично не відрізнявся та становив у середньому 14,0 місяців. При цьому жива маса дочок, отриманих від монбельярдських бугаїв, за першого осіменіння була на 10,9 кг вищою ніж у дочок, отриманих від голштинських бугаїв, що свідчить про більшу інтенсивність росту кросбредних телиць. Тварини обох порід мали однаковий вік першого отелення (23,0 місяці), а от жива маса корів-первісток суттєво відрізнялась. Дочки, які були отримані від бугаїв монбельярдської породи мали живу масу на 27,3 кг вищу ніж їх ровесниці, отримані від голштинських бугаїв (P>0,95). За результатами вивчення збереженості дочок бугаїв різних порід встановлено, що на першому місяці лактації у стаді залишилось на 4 % кросбредних корів більше ніж їх ровесниць, отриманих від голштинських бугаїв, на другому – на 7 %, на третьому – на 9 %, на четвертому – на 10 % (P>0,9) і з кожним місяцем лактації цей відсоток зростав. Також кросбредні телиці краще приходили у статеву охоту. Середньодобові надої дочок бугаїв монбельярдської породи за перші два місяці лактації були на 2,1 кг та 0,6 кг вищими ніж у їхніх аналогів. На четвертому місяці лактації середньодобовий надій корів-первісток, отриманих від голштинських бугаїв виріс на 2,8 кг в порівнянні з кросбредними аналогами (P>0,95) і в подальшому тенденція переваги за добовими надоями первісток-дочок голштинських бугаїв зберігалась.

Бібліографічний список

 1. Бащенко М. І., Кваша М. М., Жукорський О. М., Костенко О. І., ГладійМ. В., Рубан С. Ю., Кругляк А. П., Полупан Ю. П., Бірюкова О. Д., ШабляВ. П., Адміна Н. Г., Даншин В. О., Синицька О. О., Бойко О. В., Мітіогло Л. В., Передрій М. М., Цибенко В. Г., Пасюта А. Г., Шпортяк А. В.,Грек В. І., Перекрестова А. В. Сучасний світовий досвід міжпородного схрещування у молочному скотарстві та його використання в Україні. Київ : Аграрна наука, 2017. 48 с.
 2. Рубан С. Ю., Борщ О. В., Борщ О. О., Клочков В. М., Лисенко Є. В., Мітіогло Л. В., Мітіогло І. Д., Перекрестова А. В. Сучасні технології виробництва молока (особливості експлуатації, технологічні рішення, ескізні проекти). Харків : ФОП Бровін, 2017. 172 с.
 3. Рубан С. Ю., Федота О. М., Даншин В. О., Мітіогло В. О., Турчин В. Я. Кросбридинг як елемент високопродуктивного молочного скотарства Біологія тварин / Інститут біології тварин НААН. Львів, 2016. Т. 18. № 2. С. 94–104.
 4. Рубан С. Ю., Даншин В. О., Федота О. М. Світовий досвід та перспективи використання геномної селекції в молочному скотарстві. Біологія тварин / Інститут біології тварин НААН. Львів, 2016. Т. 18. № 1. С. 117–125.
 5. Schaeffer L., Burnside E., Glover P., Fatehi J. Crossbreeding Results in Canadian Dairy Cattle for Production, Reproduction and Conformation.The Open Agriculture Journal. 2011. Vol. 5. P. 63‑72. DOI: 10.2174/1874331501105010063.
 6. Кругляк А. П. Методичні основи використання кросбридингу в молочному скотарстві. Розведення і генетика тварин : міжвідом. томат. наук. зб. Київ, 2016. Вип. 52. С. 41‑48.
 7. Бащенко М. І., Костенко О. І., Гладій М. В, Рубан С. Ю., Кругляк А. П., Бірюкова О. Д., Шабля В. П., Адміна Н. Г., Даншин В. О., Синицька О. О., БойкоО. В., Федота О. М., Мітіогло Л. В., Цибенко В. Г., Перекрестова А. В. Рекомендації щодо використання кросбридингу для підвищення рівня конкурентоздатності вітчизняних молочних порід / НААН, Інститут розведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця, Інститут тваринництва НААН. Київ, 2016. 41 с.
 8. Hazel A. R., Heins B. J., Seykora A. J., Hansen L. B. Production, fertility, survival, and body measurements of Montbéliarde-sired crossbreds compared with pure Holsteins during their first 5 lactations.J. Dairy Sci. 2014. Vol. 97. Is. 4. P. 2512‑2525. Doi: 10.3168/jds.2013-7063.
 9. Hazel A. R., Heins B. J., Hansen L. B. Production and calving traits of Montbéliarde × Holstein and Viking Red × Holstein cows compared with pure Holstein cows during first lactation in 8 commercial dairy herds. J. Dairy Sci. 2017. Vol. 100. Is.5. P. 4139–4149. DOI: 10.3168/jds.2016-11860.
 10. Dezetter C., Leclerc H., Mattalia S., Barbat A., Boichard D., Ducrocq V. Inbreeding and crossbreeding parameters for production and fertility traits in Holstein, Montbéliarde, and Normande cows. J. Dairy Sci. 2015. Vol. 98. Is. 7. P. 4904‑4913. DOI:10.3168/jds.2014-8386.
 11. Ferris C. P., Heins B. J., Buckley F. Crossbreeding in Dairy Cattle : Pros and Cons. WCDS Advances in Dairy Technology. 2014. Vol. 26. P. 223–243.
 12. Heins B. J., Hansen L. B. Short Communication: Fertility, Somatic Cell Score, and Production of Normande×Holstein, Montbéliarde×Holstein, and Scandinavian Red × Holstein Crossbreds Versus Pure Holsteins During Their First 5 Lactations. J. Dairy Sci. 2012. Vol. 95, Is. 2 P. 918–924. DOI : https://doi.org/10.3168/jds.2011-4523.
 13. Heins B. J. Hansen L. B., De Vries А. Survival, Lifetime Production, and Profitability of Normande × Holstein, Montbéliarde × Holstein, and Scandinavian Red × Holstein Crossbreds Versus Pure Holsteins. J. Dairy Sci. 2012. Vol. 95. Is. 2. P.1011–1021. DOI: 10.3168/jds.2011-4525.
 14. Buckley F. Lopez-Villalobos N., Heins B. J. Crossbreeding: Implications for Dairy Cow Fertility and Survival. Animal. 2014. Vol. 8. P. 122‑133. DOI:10.1017/S1751731114000901.
 15. Coffey E. L. Horan B., Evans R. D., Berry D. P. Milk Production and Fertility Performance of Holstein, Friesian, and Jersey Purebred Cows and Their Respective Crosses in Seasonal-Calving Commercial Farms. J. Dairy Sci. 2016. Vol. 99. Is. 7. P.5681‑5689. DOI: https://doi.org/10.3168/jds.2015-10530.
 16. Dezetter C., Leclerc H., Mattalia S., Barbat A, Boichard D, Ducrocq V. Inbreding and Crossbreeding parameters for production and fertility traits in Holstein, Montbeliearde and Normande cows. J. Dairy Sci. 2015. Vol. 98. P. 4904–4913. DOI:https://doi.org/10.3168/jds.2014-8386.
 17. Heins B. J., Hansen L.B., Hazel A.R., Seykora A. J., Johnson D. G., Linn J. G. Short communication: Jersey × Holstein crossbreds compared with pure Holsteins for body weight, body condition score, fertility, and survival during the first three lactations. J. Dairy Sci. 2012. Vol. 95. Is. 7. P. 4130–4135. DOI:https://doi.org/10.3168/jds.2011-5077.