Відбір службових собак за типами вищої нервової діяльності

DOI: 10.32900/2312-8402-2019-122-102-109

Коваленко В. М.,
к. с.-г. н., доцент,
Рубан Е. В.,
к. б. н., доцент,
ДЗ «Луганський державний медичний університет»

Ключові слова: відбір, тип вищої нервової діяльності, службові собаки, збудливість, показники працездатності


Стаття присвячена вивченню ефективності відбору службових собак за типами вищої нервової діяльності (ВНД). Дослідження проводили на поголів’ї собак породи німецька вівчарка в умовах кінологічного центру Головного управління Національної поліції Луганської області. Збудливість собак визначалася експрес-методом Л. В. Крушинского за кількістю рухів зроблених собакою впродовж 2 хвилин, за допомогою крокоміра. Працездатність собак оцінювали методом знаходження і вибірки тваринами необхідної речі.
Результати проведених досліджень свідчать, що при угрупованню тварин за показником збудливості, собаки-сангвініки достовірно (Р≥0,95) мали підвищені межі збудливості, порівняно з собаками-флегматиками. Таким чином, крокомір повною мірою можна застосовувати як спеціальний прилад для визначення типів ВНД у собак.
При аналізі показників працездатності собак різних типів ВНД, було встановлено, що собаки-сангвініки (як пси, так і суки) достовірно (Р≥0,95) виділялися кращою працездатністю,порівняно з собаками відповідної статі флегматичного типу. З 20 випробувань, собаки цього темпераменту зробили майже 93 % вірних вибірок, що на 25,8 % більше, ніж собаки-флегматики. У собак з такою нервовою системою більш чітко виражені основні реакції поведінки. Статевий диморфізм не чинить істотного впливу на тип ВНД і працездатність службових собак.
Встановлено, що типи вищої нервової діяльності, впливають на працездатність собак і це необхідно враховувати при практичному відборі найбільш придатних для спеціального дресирування собак.
Бажаним типом ВНД собак, є сангвінік, оскільки тварини цього типу можуть швидко і точно адаптуватися до змін довкілля і легко піддаватися дресируванню.

Бібліографічний список

  1. Була Л. В. Оцінка службових собак, які дресируються по пошуку наркотичних засобів та зброї : автореф. дис. … канд. с.-г. наук : 06.02.01 / Л. В. Була. – Чубинське, 2009. – 31 с.
  2. Гриценко В. В. Формы научения и способы дрессировки собак для поиска взрывчатых веществ, взрывных устройств, оружия и боеприпасов. Все о собаках / В. В. Гриценко. – Москва : Юнити-Дана, 2009. – 50 с.
  3. Зав’язкін О. В. Велика книжка. Службові собаки / О. В. Зав’язкін. – Київ : ПП Кристал Бук, 2016. – 16 с.
  4. Красуский В. К. Учение о типах высшей нервной деятельности и его значение для животноводства / В. К. Красуский. – Москва : АН СССР, 1955. – 63с.
  5. Крушинский Л. В. Эволюционно-генетические аспекты поведения / Л. В. Крушинский // Избранные труды. – Москва : Наука, 1991. – Т. 1. – 258 с.
  6. Крушинский Л. B. Физиологические основы поведения и дрессировки собак / Л. B. Крушинский // Служебная собака. – Москва : Сельхозиз, 1992. – С. 179–233.
  7. Павлов И. П. Двадцатилетний опыт объективного изучения высшей деятельности (поведения) животных / И. П. Павлов. – Москва : Книга по Требованию, 2012. – 661 с.
  8. Паршутин Г. В. Типы высшей нервной деятельности, их определение и связь с продуктивными качествами животных / Г. В. Паршутин, Т. В. Ипполитова. – Фрунзе, 1973. – С. 72–74.
  9. Фізіологія людини і тварин / Г. М. Чайченко. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 107–134.
  10. Щеглов Е. В. Генетика и разведение собак : учеб. пособ. / Е. В. Щеглов, В. В. Попов, Е. К. Мельникова. – Москва : Колос, 2013. – 111 с.