В межах угоди про науко-технічне співробітництво

В межах угоди про науко-технічне співробітництво між Інститутом  тваринництва НААН та Миколаївським національним аграрним університетом та  для забезпечення залучення потенційних стейкхолдерів, підвищення академічної мобільності  й  викладацької майстерності,   10 листопада поточного року завідувачем  Випробувальним центром Інституту тваринництва НААН, кандидатом с.-г. наук, старшим науковим  співробітником Ляшенком Юрієм Володимировичем  було прочитано здобувачам освіти   рівня магістра університету за спеціальністю 162 Біотехнології та біоінженерія лекцію з дисципліни «Молекулярна біологія» на тему:  “Стан  та перспективи використання маркер-асоційованої селекції у тваринництві України”. У процесі доповіді  Юрієм Володимировичем було висвітлено   значення молекулярно-генетичних досліджень у тваринництві та методах і напрямах практичного використання  маркер-асоційованої селекції,  охарактеризував спектр генів-маркерів, асоційованих з проявом окремих ознак продуктивності сільськогосподарських тварин, птиці та бджіл за якими проводиться їх генотипування в умовах лабораторії Інституту тваринництва. На завершення доповіді відбувся обмін думками та відповіді лектора на запитання здобувачів.