Успішна акредитація ОНП «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»

Інститут тваринництва НААН отримав сертифікат про акредитацію освітньо-наукової програми «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва (сертифікат про акредитацію ОП № 6226 від 24.11. 2023 р.).
Метою ОНП є професійна підготовка висококваліфікованих науковців та науково-педагогічних кадрів у галузі тваринництва за спеціальністю «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва» шляхом формування у них динамічного поєднання знань, вмінь і практичних навичок, креативних способів мислення щодо здійснення оригінальних досліджень, отримання нових наукових цілісних та/або практично спрямованих результатів, а також забезпечення якісної підготовки та захисту кваліфікаційних наукових робіт (дисертацій).