Тур Григорій Миколайович

  • Провідний науковий співробітник
  • Лабораторія генетичного контролю

 

кандидат сільськогосподарських наук,

провідний науковий співробітник лабораторії генетики

 

КОЛО НАУЦКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

генетика, імуногенетика, імунологія

 

ОСВІТА

 

1982 р. – Харківський державний університет ім. О.М. Горького, спеціальність – біологія, кваліфікація – біолог.

 

 

 

КАР’ЄРА, НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК:

З жовтня 1982 р. – старший лаборант лабораторії генетики,

з січня 1991 р. – аспірант ІТУААН за спеціальністю 06.02.01 «Розведення та селекція тварин»,

з січня 1994 р. – молодший науковий співробітник ІТ УААН,

1995 р. – кандидат сільськогосподарських наук; спеціальність 06.00.23 «Генетика»,

з січня 1998 р. – науковий співробітник лабораторії генетики інституту тваринництва,

з листопада 2000 р. – старший науковий співробітник лабораторії генетики ІТ УААН,

2006 р. – старший науковий співробітник за спеціальністю 06.02.01 «Розведення та селекція тварин»,

з квітня 2006 р. до теперішнього часу провідний науковий співробітник лабораторії генетики ІТ НААН.

 

 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ:

 

Участь у виконанні 23 науково-дослідних тем. Створення та поповнення банку імунодіагностикумів для диференціювання еритроцитарних антигенів коней та свиней. Є автором більш ніж 80 наукових публікацій з генетики, імуногенетики, в тому числі методичних рекомендацій, стандартів України, монографій і наукових статей, індексованих у світовій наукометричній базі Scopus.