Ткачова Ірина Володимирівна

  • Головний науковий співробітник
  • ORCID
  • SCOPUS
  • Google Academy
  • Лабораторія селекційно-технологічних досліджень у дрібному тваринництві та конярстві

українська вчена-аграрник,
освітянка, експерт з тваринництва
доктор сільськогосподарських наук (06.02.01 – розведення і селекція
тварин, 2019 р.),
старший науковий співробітник (06.02.01 –
розведення і селекція тварин, 2002 р.),
фахівець у сфері конярства.

Освіта

«Зооінженерія» – Луганський сільськогосподарський інститут,
1994 р.
Дата народження: 27.11.1971
Місце народження: м. Маріуполь,
Донецька область, Україна
Сфера діяльності: наука і освіта
Вміння та навички: широкий спектр знань та практичних навичок в
галузі конярства та інших галузей тваринництва, організації наукових
досліджень та експериментів, підготовки наукових кадрів. Великий
досвід науково-дослідницької, освітньої та експертної роботи. Керівник селекційного центру з конярства Інституту тваринництва НААН. Голова ДЕК Державного біотехнологічного університету. Сільськогосподарський експерт-дорадник. Експерт з конярства комісії Мін АППУ. Експерт НАЗЯВО.
Особисті якості: компетентність, професіоналізм, аналітичне мислення, здібність до генерування ідей, сприйняття нової інформації, оволодіння інноваційними методиками, ефективного спрямування роботи колективу, швидке реагування на проблему, оперативне ухвалення рішень, мобільність,
комунікабельність.
Знання мов: українська, російська – вільно, англійська, польська (на рівні B1).

Підвищення кваліфікації

2022 р. – онлайн-стажування в міжнародній екологічній школі за напрямом «Вишеградський та український діалоги щодо зміни клімату та сталого розвитку» (Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, Миколаїв).
2020 р. – стажування за програмою «Інноваційні методи і технології навчання: новітні європейські практики» (Академія Вища Школа Банкова в Катовіце, Польща).
2019-2020 р. – стажування з української мови (Інститут післядипломної освіти ХНТУСГ ім. П.Василенка).
2019 р. – доктор сільськогосподарських наук, 06.02.01 – розведення і селекція тварин, Міністерство освіти і науки України.
2019 р – навчальний курс-тренінг «Експерт з акредитації освітніх програм», НАЗЯВО
2019 р. – підвищення кваліфікації за напрямом «Сільськогосподарський експерт-дорадник» (Навчально-науковий центр «Інституту післядипломної освіти та дорадництва» ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»)
2015 р. – навчальний семінар-нарада у консультативній групі «Польсько-української стратегії повернення гуцульського коня в його природне середовище», Дослідницький заклад Інституту зоотехніки в Оджеховій, Польща.
2014 р. – курс тренінгів зі спеціалізації: «Походження, типи, тенденції селекції і використання коней гуцульської породи», «Використання коней гуцульської породи для іпотерапії» в рамках міжнародного проекту «Організація Польсько-Українського центру розведення і популяризації гуцульських коней»,
Дослідницький заклад Інституту зоотехніки в Оджеховій, Польща.
2010 р. – стажування у рамках міжнародного проекту «Аналіз залежності між поліморфним геном рецептора ріанодіну (RYR 1Т) і показниками роботоздатності спортивних коней», Поморська академія
у Слупську, Польща – Інститут тваринництва НААН
2002 р. – старший науковий співробітник, 06.02.01 – розведення та селекція тварин, Інститут тваринництва НААН.
1999 р. – кандидат сільськогосподарських наук, 06.02.01 – розведення та селекція тварин, Вища атестаційна комісія України.

Інформація

https://scholar.google.com.ua/citations?user=bgnAvbUAAAAJ&hl=uk
https://orcid.org/0000-0002-4235-7257
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57021947000
https://www.webofscience.com/wos/author/record/GWV-3250-2022

Заохочення

2022 р. – нагороджена Ювілейною медаллю «100 років Національній академії аграрних наук України».
2021 р. – нагороджена Почесною грамотою Президії Національної академії аграрних наук України.
2014 р. – нагороджена дипломом та медаллю ім. С.З. Гжицького за дослідження у сфері фізіології живлення і годівлі коней.
2007 р. – нагороджена медаллю XV Всеукраїнських кінноспортивних змагань за науковий супровід призового конярства.
2000-2002 рр. – стипендіатка Кабінету міністрів України для молодих вчених.

Досвід наукової роботи

головний науковий співробітник відділу селекційно-технологічних досліджень у дрібному тваринництві та конярстві, керівник селекційного центру з конярства Інституту тваринництва НААН, сільськогосподарський експерт-дорадник, експерт з конярства комісії Мін АППУ, експерт НАЗЯВО,
член спеціалізованої вченої ради НУБіП України.
2021-квітень 2023 рр. – директор Інституту тваринництва НААН.
2020-2021 рр. – заступник директора з наукової роботи Інституту тваринництва НААН.
2018-2021 рр. – провідний науковий співробітник відділу селекційно-технологічних досліджень у дрібному тваринництві та конярстві Інституту тваринництва НААН, керівник селекційного центру з конярства Інституту тваринництва НААН.
2007-2018 рр. – завідувачка лабораторії конярства Інституту тваринництва НААН, керівник селекційного центру з конярства Інституту тваринництва НААН.
2004-2007 рр. – старший науковий співробітник лабораторії конярства Інституту тваринництва НААН.
2001-2004 рр. – вчений секретар Інституту тваринництва НААН, секретар спеціалізованої вченої ради Інституту тваринництва НААН, голова Ради молодих вчених Інституту тваринництва НААН.
2000-2001 р. – науковий співробітник лабораторії конярства Інституту тваринництва НААН.
1999-2000 р. – науковий співробітник лабораторії селекції молочної худоби Інституту тваринництва НААН.
1998-1999 р. – молодший науковий співробітник відділу зовнішніх зв’язків і редакційно-видавничих робіт Інституту тваринництва НААН.
1994-1998 р. – аспірантка Інституту тваринництва НААН.

Досвід викладацької роботи

2015-2018 рр. – доцент кафедри технології виробництва і переробки продукції тваринництва факультету біологічних та харчових технологій Луганського національного аграрного університету, Харків.
2019-2020 рр. – доцент науково-навчального інституту технічного сервісу, кафедри технічних систем і технологій тваринництва ім. Б.П. Шабельника Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка, Харків.
з 2020 року – експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти та експерт Національного фонду досліджень України.
З 2021 р. – голова ДЕК Державного біотехнологічного університету.
з 2021 р. – член спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій Д 26.004.05 Національного університету біоресурсів і природокористування України.
Автор і співавтор 282 наукових праць, в тому числі 4 монографій і 3 навчальних посібників.