Ткачова Ірина Володимирівна

  • Головний науковий співробітник
  • ORCID
  • SCOPUS
  • Google Academy
  • Лабораторія селекційно-технологічних досліджень у дрібному тваринництві та конярстві

https://www.webofscience.com/wos/author/record/GWV-3250-2022

українська вчена-аграрник
доктор сільськогосподарських наук
старший науковий співробітник

 

 

КОЛО НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

освітянка, експерт з тваринництва– розведення і селекція тварин, фахівець у сфері конярства

 

ОСВІТА

1994 р – Луганський сільськогосподарський інститут, «Зооінженерія»

 

КАР’ЄРА, НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

2022 р. – онлайн-стажування в міжнародній екологічній школі за напрямом «Вишеградський та український діалоги щодо зміни клімату та сталого розвитку» (Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, Миколаїв).
2020 р. – стажування за програмою «Інноваційні методи і технології навчання: новітні європейські практики» (Академія Вища Школа Банкова в Катовіце, Польща).
2019-2020 р. – стажування з української мови (Інститут післядипломної освіти ХНТУСГ ім. П.Василенка).
2019 р. – доктор сільськогосподарських наук, 06.02.01 – розведення і селекція тварин, Міністерство освіти і науки України.
2019 р – навчальний курс-тренінг «Експерт з акредитації освітніх програм», НАЗЯВО
2019 р. – підвищення кваліфікації за напрямом «Сільськогосподарський експерт-дорадник» (Навчально-науковий центр «Інституту післядипломної освіти та дорадництва» ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»)
2015 р. – навчальний семінар-нарада у консультативній групі «Польсько-української стратегії повернення гуцульського коня в його природне середовище», Дослідницький заклад Інституту зоотехніки в Оджеховій, Польща.
2014 р. – курс тренінгів зі спеціалізації: «Походження, типи, тенденції селекції і використання коней гуцульської породи», «Використання коней гуцульської породи для іпотерапії» в рамках міжнародного проекту «Організація Польсько-Українського центру розведення і популяризації гуцульських коней»,
Дослідницький заклад Інституту зоотехніки в Оджеховій, Польща.
2010 р. – стажування у рамках міжнародного проекту «Аналіз залежності між поліморфним геном рецептора ріанодіну (RYR 1Т) і показниками роботоздатності спортивних коней», Поморська академія
у Слупську, Польща – Інститут тваринництва НААН
2002 р. – старший науковий співробітник, 06.02.01 – розведення та селекція тварин, Інститут тваринництва НААН.
1999 р. – кандидат сільськогосподарських наук, 06.02.01 – розведення та селекція тварин, Вища атестаційна комісія України.

 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

головний науковий співробітник відділу селекційно-технологічних досліджень у дрібному тваринництві та конярстві, керівник селекційного центру з конярства Інституту тваринництва НААН, сільськогосподарський експерт-дорадник, експерт з конярства комісії Мін АППУ, експерт НАЗЯВО,
член спеціалізованої вченої ради НУБіП України.
2021-квітень 2023 рр. – директор Інституту тваринництва НААН.
2020-2021 рр. – заступник директора з наукової роботи Інституту тваринництва НААН.
2018-2021 рр. – провідний науковий співробітник відділу селекційно-технологічних досліджень у дрібному тваринництві та конярстві Інституту тваринництва НААН, керівник селекційного центру з конярства Інституту тваринництва НААН.
2007-2018 рр. – завідувачка лабораторії конярства Інституту тваринництва НААН, керівник селекційного центру з конярства Інституту тваринництва НААН.
2004-2007 рр. – старший науковий співробітник лабораторії конярства Інституту тваринництва НААН.
2001-2004 рр. – вчений секретар Інституту тваринництва НААН, секретар спеціалізованої вченої ради Інституту тваринництва НААН, голова Ради молодих вчених Інституту тваринництва НААН.
2000-2001 р. – науковий співробітник лабораторії конярства Інституту тваринництва НААН.
1999-2000 р. – науковий співробітник лабораторії селекції молочної худоби Інституту тваринництва НААН.
1998-1999 р. – молодший науковий співробітник відділу зовнішніх зв’язків і редакційно-видавничих робіт Інституту тваринництва НААН.
1994-1998 р. – аспірантка Інституту тваринництва НААН.

Досвід викладацької роботи

2015-2018 рр. – доцент кафедри технології виробництва і переробки продукції тваринництва факультету біологічних та харчових технологій Луганського національного аграрного університету, Харків.
2019-2020 рр. – доцент науково-навчального інституту технічного сервісу, кафедри технічних систем і технологій тваринництва ім. Б.П. Шабельника Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка, Харків.
з 2020 року – експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти та експерт Національного фонду досліджень України.
З 2021 р. – голова ДЕК Державного біотехнологічного університету.
з 2021 р. – член спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій Д 26.004.05 Національного університету біоресурсів і природокористування України.
Автор і співавтор 282 наукових праць, в тому числі 4 монографій і 3 навчальних посібників.