Ткачов Анатолій Валерійович

  • Молодший науковий співробітник
  • ORCID
  • Лабораторія оцінки і моніторингу якості тваринницької продукції та кормів

 

фахівець у сфері біохімії, біофізики, нанотехнологій

 

 

 

КОЛО НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

біохімія, біофізика, зоохімічний аналіз, нанотехнології, менеджмент, економіка

 

ОСВІТА

2018 р. – Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, спеціальність «Прикладна фізика та наноматеріали»;

2019 р. – Луганський національний аграрний університет, спеціальність «Технології виробництва та переробки продукції тваринництва».

 

КАР’ЄРА, НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

З 2022 р. молодший науковий співробітник відділу годівлі, фізіології живлення сільськогосподарських тварин та кормовиробництва, експерт НАЗЯВО.

2019-2020 рр. – асистент науково-навчального інституту технічного сервісу, кафедри технічних систем і технологій тваринництва ім. Б.П. Шабельника Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка, Харків.

з 2020 року – експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

2018-2022 рр. – аспірант Інституту тваринництва НААН.