Технолого-економічна оцінка виробництва продукції в господарствах за різних технологій утримання птиці

DOI: 10.32900/2312-8402-2020-123-78-88

Драчук І. В.,
асп.,
Інститут тваринництва НААН,
Катеринич О. О.,
д. с-г. н., с. н. с.,
Рябініна О. В.,
к. с-г. н., с. н. с.,
Державна дослідна станція птахівництва НААН

Ключові слова: птахівництво, технологія, яйце, м’ясо, рентабельність виробництва, фермерське господарство


Метою досліджень є проведення порівняльного аналізу рівня рентабельності виробництва продукції птахівництва в господарствах за різних технологій утримання птиці та визначення шляхів його оптимізації в умовах фермерських і присадибних господарствах населення. Дослідження проведено у відділі селекції, технології та інноваційного менеджменту Державної дослідної станції птахівництва  НААН. Розрахунки рівня рентабельності за різних технологій утримання птиці в птахо господарствах України проведено з використанням офіційних статистичних даних на сайті Держстату України та власних досліджень утримання сільськогосподарської птиці різних видів.
Для отримання харчових яєць спеціалізованими господарствами використовуються кліткові батареї традиційного типу (conventional cages – згідно міжнародної класифікації). У більшості випадків, не маючи фінансових можливостей населення, для отримання харчових яєць використовує безвигульне, або вільно-вигульне утримання курей. Незважаючи на сучасність такого способу утримання обмеження у фінансах унеможливлює реалізацію генетичного потенціалу птиці.
За структурою виробництво м’яса курей в Україні також зосереджено в двох секторах – спеціалізованих господарствах з вирощування м¢яса курчат-бройлерів та господарствах населення. При вирощуванні курчат-бройлерів у всіх спеціалізованих господарствах використовують технологію безвигульного утримання. Така технологія використовується і населенням. Разом з цим значну кількість курчат-бройлерів населення та фермери вирощують із використанням кліткових батарей традиційного типу, які були у вжитку. Використання такого секондхенду дозволяє збільшити порівняно з утриманням на підлозі місткості пташника у 2-3 рази та знизити питомі витрати кормів, опалення та освітлення.
За допомогою абстрактно-логічного методу проведено аналіз економічних складових виробництва харчових яєць та м¢яса курей в господарствах різних типів. Встановлено значну перевагу спеціалізованих підприємств над господарствами населення за рівнем рентабельності, відповідно при виробництві яєць – 48,3 проти 9,64 %, м¢яса курчат-бройлерів – 76,2 та 59,0. Нажаль потужного сектору аграрного виробництва, який присутній в більшості розвинутих країн, такий як фермерські господарства, Україна похвалитися не може, що суттєво затримує рівень внутрішнього виробництва продукції птахівництва та значно знижує розвиток експортного потенціалу. Покращення показників дрібного та середнього бізнесу і насамперед для фермерських господарств можливо завдяки дотриманню низки вимог спрямованих на оптимізацію цього процесу. До таких можна віднести – використання кращої птиці, в тому числі і вітчизняної селекції, впровадження сучасних енерго- та ресурсозберігаючих технологій, які об¢єднують не тільки показники мікроклімату, а і безпечну годівлю і контроль за захворюваннями.

Бібліографічний список

 1. Мельник В. О., Терещенко О. В., Жукорський О. М., Івко І. І., Катеринич О. О., Хвостик В. П., Братишко Н. І., Наливайко Л. І., Артеменко О. Б., Мельник О. В., Рябініна О. В., Ципляк О. В., Кизь Т. В., Притуленко О. В., Гриценко Д. М., Іщенко Ю. Б., Єрмішко Г. В. Ресурсозберігаючі екологічно безпечні технології вирощування, утримання та годівлі сільськогосподарської птиці : наук.-практ. посіб. Київ, 288 с.
 2. Гадзало Я. М., Бащенко М. І., Гладій М. В., Шпичак О. М., Жукорський О. М., Костенко О. І., Руденко Є. В., Помітун І. А.,Марченко В. А., Полупан Ю. П., Рубан С. Ю., Вишневський Л. В., Волощук В. М., Смислов С. Ю., Вдовиченко Ю. В., Жарук П. Г., Бойко О. В., Гончар О. Ф., Терещенко О. В., Катеринич О. В., Грициняк І. І., Третяк О. М., Седіло Г. М., Бугера С. І. Тваринництво України : стан, проблеми, шляхи розвитку. Київ, 158 с.
 3. Терещенко О. В., Катеринич О. О., Панькова С. М. Напрями розвитку галузі птахівництва до 2020 року (за матеріалами Перспективної програми „Розвиток галузі птахівництва” до 2020 р.). Вісник аграрної науки. 2015. № 5. С. 27–30.
 4. Похил В. І., Санжара Р. А., Патрєва Л. С., Катеринич О. О. Породи та кроси сільськогосподарської птиці. Дніпро, 2017. 281 с.
 5. Бащенко М. І., Помітун І. А., Шабля В. П., Гребень Л. Г., Юрченко С. Г., Дроздов С. Є., Церенюк О. М., Акімов О. В., Саприкін В. О., Паньків Л. П., Вакуленко І. С., Катеринич О. О., Руденко Є. В., Грициняк І. І., Тарасюк С. І., Слюсар І. Т. Сучасні тенденції та напрями розвитку органічного тваринництва. Наукові основи виробництва органічної продукції в Україні. Київ : Аграрна наука, 2016. С. 359–441.
 6. Катеринич О. А., Панькова С. Н., Руда С. В., Гавилей Е. В., Рябинина Е. В., Музыка Н. Н., Мельник В. А., Шомина Н. В. Выращивание и содержание птицы в приусадебных хозяйствах. Харьков, 2018. 22 с.
 7. Кількість сільськогосподарських тарин у 2018 р. Сайт Держстату України [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/sg/ph/ph_u/ph2018_u.html
 8. Сахацький М. І., Івко І. І., Іонов І. А., Мельник В. О., Каркач П. М., Резніковський В. К., Пудов В. Я., Чаплигін Є. В., Братишко Н. І., Батюжевський Ю. М., Притуленко О. В., Гордієнко В. М., Бочко В. М., Бойченко П. А., Сахацька Т. В., Степаненко І. А., Д’яконов М. П., Тімофеев В. М., Евтушенко В. І., Тімофіюк А. П., Горбаньов П. П. Довідник птахівника : технологічні нормативи виробництва продукції птахівництва. Базові та перспективні технології. Харків, 2001. 159 с.
 9. Птахівництво. Кури : вибірка даних з державного реєстру суб’єктів племінної справи у тваринництві, 2016 р. / Інститут розведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця НААН. Чубинське, 2017. С. 99–143. Режим доступу : http://avianua.com/archiv/plevreestr/kury.pdf.
 10. Птахівництво. Качки : вибірка даних з державного реєстру суб’єктів племінної справи у тваринництві, 2016 р. / Інститут розведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця НААН. Чубинське, 2017. С. 112–144. Режим доступу : http://avianua.com/archiv/plevreestr/kachky.pdf
 11. Несучість курей кросу ЛОМАНН ЛСЛ-КЛАССИК. Сайт ЛОМАНН ТІРЦУХТ [Електронний ресурс]. Режим доступу : https://www.ltz.de/ru/layers/index.php
 12. Несучість курей кросу Babcock White. Сайт Hendrix Genetics [Електронний ресурс]. Режим доступу : https://www.babcock-poultry.com/babcock-home/product/white/.
 13. Катеринич О. О., Панькова С. М., Терещенко О. В., Руда С. В., Гавілей О. В., Рябініна О. В., Музика Н. М., Іонов І. А. Вирощування, утримання та годівля яєчних та м¢ясо-яєчних курей : наук.-практ. посіб. Бірки, 2017. 64 с.
 14. Несучість курей кросу Rowan Range. Сайт Аviagen [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://en.aviagen.com/assets/Tech_Center/Rowan_Range/ RowanRanger-PS-PO-18r-EN.pdf.