Технологічний процес температурної підготовки кормової суміші в холодну пору року

DOI: 10.32900/2312-8402-2019-122-74-83

Волох В. О.,
к. техн. н.,
Логвиненко М. В.,
Могутова В. Ф.,
к. с-г. н.,
Луганський національний аграрний університет

Ключові слова: кормовий стіл, холодна пора року, підігрівання корма, інфрачервоний випромінювач, велика рогата худоба


Розглянуто питання температурної підготовки кормової суміші в холодну пору року за допомогою інфрачервоних нагрівачів. В якості інфрачервоного нагрівача використана інфрачервона плівка. Кормовий стіл має оригінальну конструкцію у формі параболоїда, що забезпечує достатньо швидке підігрівання всього об’єму корму.
Аналіз досліджень виявив актуальність проблеми температурної підготовки кормових сумішей в холодну пору року для зменшення кількості випадків захворювань ротової порожнини, дихальних шляхів, кишково-шлункового тракту та збільшення продуктивності тварин.
Для досягнення мети досліджень та визначення оригінальної конструкції кормового столу (кормушки) було проаналізовано існуючі конструкції та можливі способи підігрівання корму. Запропоновано оригінальну конструкцію кормушки, яка виконана у формі параболоїда з підігрівом корму для великої рогатої худоби за допомогою інфрачервоних тепловипромінювачів розташованих в кормушці. Установлено тепловідбиваючий екран виконаний по формі параболоїда, регулятор температури  функціонально  зв’язаноий з носієм енергії.
Визначено необхідні вимоги до блоку керування, які дозволяють підвищити експлуатаційну технологічність пристрою. Економне та раціональне використання електроенергії при експлуатації нагрівних елементів досягається з рахунок регулювання потужності за допомогою способу широтно-імпульсної модуляції. В якості блоку керування було запропоновано мікроконтролер ATmega328, що змонтовано на платі серії Arduino Nano, програмування якого відбувалось відповідно до необхідного алгоритму в середовищі програмування та розробки Arduino IDE. Розглянуті заходи електробезпеки.
Запропоновано технологічну схему, з використанням ефективних інфрачервоних тепловипромінювачів, для підігрівання кормової суміші, мікропроцесорного блоку керування, що дозволяє за короткий час отримати температурні показники корму та  мінімізувати витрати на підігрівання корму, зменшити вірогідність захворювань тварин, підвищити їх продуктивність.

Бібліографічний список

  1. Економічна складова угоди про асоціацію між Україною та ЄС : наслідки для бізнесу, населення та державного управляння : ред. І. Бураковського, В. Мовчан. – Київ : Альфа – ПІК, 2014. – 140 с.
  2. Температура навколишнього середовища, як фактор впливу на продуктивність великої рогатої худоби / Ю.С.Кравченко, Г.Л.Прусова, А. П. Золотарьов, Л. М. Єлецька, Л. А.Тимченко // Науково-технічний бюлетень Інституту тваринництва НААН. – Харків, 2019. – № 121. – С. 136–146.
  3. Каришева А. Ф. Спеціальна епізоотологія : підручник / Каришева А. Ф. – Київ : Вища освіта, 2002. – 703 с.
  4. Мельников С. В. Технологическое оборудование животноводческих ферм и комплексов / С. В. Мельников. – Л.: Агропромиздат, 1985. – 378 с.
  5. Механізація виробництва продукції тваринництва / Ревенко І. І., Кукта Г. М., Манько В. М. // за ред. І. І. Ревенка. – Київ : Урожай, 1994 – 264 с.
  6. Алешкин В. Р. Механизация животноводства / В.Р. Алешкин, П.М. Рощин. – М. : Агропромиздат, 1985. – 336 с.
  7. Мерінець Н. А. Призначення підігріву кормової суміші у зимовий період на кормових столах для великої рогатої худоби / Н. А. Мерінець // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка. – Харків, 2015.– № 157. – С. 60–66.
  8. Пат. 103127 UA, МПК А01К 5/00 Кормовий стіл для тварин / Мерінець Н. А., Дзюба А. І., Дзюба О. А.; заявники і патентовласники. – № а2012 07383; заявл. 18.06.2012; опубл. 10.09.2013, Бюл. №17. – 4 с.
  9. Братченко Г. Д. Методи та засоби обробки сигналів : навч. посіб. / Г. Д. Братченко, Б. В. Перелигін, О. В. Банзак, Н. Ф. Казакова, Д. В. Григор’єв. – Одеса : Плутон, 2014. – 452 с.
  10. Мікропроцесорна техніка : навч. посіб. / уклад. В. В. Кирик. – Київ : ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2014. – 183 с.