Стан та тенденції розвитку конкурентоздатного вівчарства в Україні

DOI: 10.32900/2312-8402-2020-124-203-212

Туринський В. М.,
д. с.-г. н., професор,
Богданова К. С.,
здобувач,
Богданова Н. В.,
к. с.-г. н., доцент,
Національний університет біоресурсів і природокористування України

Ключові слова: вівчарство, напрями продуктивності, вовна, баранина, молоко, поголів’я овець


У статті проаналізовано та узагальнено дані Державної служби статистики України за 2019 рік та станом на 1 жовтня 2020-го, а також інформацію ФАО і літературних джерел стосовно розвитку вівчарства за вказаний період. Результати досліджень свідчать, що у 2019 році у сільськогосподарських підприємствах виробництво баранини та козлятини збільшилось на 33,3 %. Виробництво м’яса загалом у господарствах усіх категорій за досліджуваний період зменшилось на 2,79 %. Найбільше овечої вовни одержано в Одеській (637 т), Закарпатській (159 т) і Миколаївській (99 т) областях. Суттєво зменшилось виробництво вовни у Вінницькій і Кіровоградській (на 50 %), Київській (на 28,6 %) і Херсонській (на 25,3 %) областях. Виробництво вовни загалом у господарствах усіх форм власності за січень-вересень 2020 року зменшилось на 12,5% порівняно з минулим роком. Настриг вовни на одну вівцю у 2019 році зменшився на 3,7 % і знаходився в межах 0,2-3,9 кг (в середньому 2,6 кг). За цим показником на першому місці в Україні Херсонська область (3,9 кг), на другому – Миколаївська (3,7 кг) і на третьому – Одеська (3,4 кг). Зниження виробництва баранини та вовни обумовлено зменшенням загального поголів’я овець в господарствах усіх категорій у 2019 році на 5,68 %, у тому числі – на 7,94% у сільськогосподарських підприємствах і на 4,94 % – у господарствах населення (різниця з даними на 1 січня 2020 і 2019 років). У 2018 році підприємствами України вироблено 18,1 тис. т овечого молока (встановлено за даними ФАО), що більше порівняно з попереднім роком на 6,63 %. В останні роки в Україні створено окремі високотехнологічні модульні ферми з м’ясо-вовнового (Львівська область) і м’ясного (Дніпропетровська область) напрямів продуктивності; з виробництва і поглибленої переробки овечого молока на м’які і тверді делікатесні сири і масло (Хмельницька, Чернівецька і Київська області).

Бібліографічний список

 1. FAOSTAT. URL: http://www.fao.org/faostat/en/#data/QA (дата звернення 29.10.2020).
 2. FAOSTAT. URL: http://www.fao.org/faostat/en/#data/QL (дата звернення 29.10.2020).
 3. Ерохин А. И. Динамика производства молока овец и коз в мире и в России. Овцы, козы, шерстяное дело. 2015. № 2. С. 27–29.
 4. Комлацкий В. И. Перспективы развития мясо-молочного овцеводства на юге России. Сборник научных трудов Северо-Кавказский научно-исследовательский животноводства. Краснодар, 2016. № 2. URL:https://cyberleninka.ru/article/n/perspektivy-razvitiya-myaso-molochnogo-ovtsevodstva-na-yuge-rossii (дата звернення 29.10.2020).
 5. Цынгуева В. В. Особенности развития овцеводства в России и в мире. Экономика и бизнес: теория и практика. 2015. №1. С. 117–121.
 6. Ібатуллін І. І., Пабат В. О., Туринський В. М. Стан та шляхи підвищення експортного потенціалу галузі вівчарства України. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України, Серія «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Київ, 2016. Вип. 236, С. 30–45.
 7. Мороз В. А. Овцеводство и козоводство. Ставрополь, 2002. 256 с.
 8. Корнієнко Г. В. Тенденції розвитку галузі вівчарства : Україна та світовий досвід. Аграрний вісник Причорномор’я. Економічні науки / Одеск. держ. аграрн. ун-т. Одеса, 2014. Вип. 75. С. 54–62.
 9. Комлацкий В.И., Горлов И.Ф., Бараников В.А., Мосолов А.А., Гишларкаев Е.И., Колосов Ю.А. и др. Проблемы и перспективы развития овцеводства на Юге России. Зоотехния. 2019. № 2. С. 6–12.
 10. Ерохин А. И., Карасев Е. А., Ерохин С. А. Состояние, динамика и тенденции развития овцеводства в мире и в России. Овцы, козы, шерстяное дело. 2019. № 3. С. 3–6.
 11. Помітун І. А., Паньків Л.П. Безвесільна А.В., Помітун Л.І. Продуктивність овець різних генотипів у зв’язку з типом їх народження та періодом ембріонального розвитку. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Київ, 2016. Вип. 236. С. 253–260.
 12. Похил В. І., Похил О. М., Гончар О. В., Лесновська О. В. М’ясні породи овець у Придніпров’ї. Тваринництво України. 2011. № 9. С. 17–20.
 13. Похил В. І., Похил О. М., Лінський О. В., Голинська О. Ю. Промислове схрещування у вівчарстві за участі породи шароле. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України: Серія «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Київ, 2017. Вип. 271. С. 148–157.
 14. Сільське господарство України 2019: стат. зб. / Державної служби статистики України. Київ, 2020. 221 с. (дата звернення 29.10.2020).
 15. Виробництво продукції тваринництва в Україні за січень-вересень 2020 року : стат. бюл. Державної служби статистики України. URL: http://csrv2.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення 29.10.2020).