Спосіб перетворення кількісних показників крові в якісні

DOI: 10.32900/2312-8402-2022-127-171-176

Руденко Є. В.,
д. вет. н., проф., чл.-кор. НААН,
https://orcid.org/0000-0002-2200-2758,
Василевський М. В.,
к. б. н., с. н. с.,
https://orcid.org/0000-0002-7437-2910,
Єлецька Т. О.,
к. б. н., ст. досл.,
https://orcid.org/0000-0001-8980-6972,
Седюк І. Є.,
к. с.-г. н.,
https://orcid.org/0000-0003-1765-2868,
Інститут тваринництва НААН

Ключові слова: біохімічні показники крові, метаболічний статус тварини, кваліметрічна оцінка


Запропоновано метод обчислення інтегрального комплексного показника метаболічного стану організму тварини на основі біохімічного аналізу крові. Суть методу полягає в тому, що в межах референсної зони розподілу кожного біохімічного показника, що включається в обробку, його фактичне значення перетворюється на індекс відносної нормальності, який дорівнює 100 % при збігу результату аналізу з серединою референсної зони і дорівнює 0 % при збігу з крайніми значеннями. При виході показника за межі референсного діапазону індекс відносної нормальності приймає від’ємні значення. Перетворення фактичного значення (кваліметрування) проводилося з урахуванням лінійної пропорційності. Інтегрування виконувалося шляхом обчислення середнього арифметичного за всіма наявними біохімічними показниками крові. Внаслідок такої обробки біохімічного аналізу показників крові виходить інтегральний параметр, що характеризує метаболічний статус організму тварини у відсотках  від умовної норми. При цьому важливою характеристикою стану організму є рівень дисперсії отриманої величини «нормальності». Даним методом оброблено результати аналізів крові лактуючих корів щодо впливу фактору годівлі. При застосуванні дисперсійного статистичного методу аналізу не виявлено впливу кормового фактору на статус біохімічного профілю корів, що лактують. Дисперсійний аналіз перетворених біохімічних показників крові до одиниць умовної нормальності встановив різницю між контрольною групою тварин і дослідною на рівні тенденції. Величина дисперсії коефіцієнта нормальності знизилася до кінця другого періоду в контрольній групі на 42,95 %, а дослідної – на 57,89 % у порівнянні з першим періодом. Запропонований метод кваліметричного перетворення біохімічних показників крові може бути використаний для оперативної оцінки поточного біохімічного статусу корів, що лактують, за умов адекватного  аналізу впливу того чи іншого фактору годівлі.

Бібліографічний список

  1. Ježek J, Cincović MR, Nemec M, Belić B, Djoković R, Klinkon M, Starič J.P. Beta-hydroxybutyrate in milk as screening test for subclinical ketosis in dairy cows. J Vet Sci. 2017. Vol. 20(3). Р. 507-512. doi: 10.1515/pjvs-2017-0061
  2. Jagos ,  Bouda J.,  Dvorák V.,  Ondrová J. Comparison of biochemical parameters in the blood of healthy and diseased calves in a large barn. Vet Med (Praha). 1981. Vol. 26(10). Р. 573-580.
  3. Ермишин А. С., Тимаков А. В. Биохимические показатели адаптации коров разных пород в условиях ярославской области. Зоотехния и ветеринария. № 4(32). С. 29-39.
  4. Милаева И. В., Воронина О. А., Зайцев С. Ю. Особенности метаболизма лактирующих коров. RJOAS: Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences. № 2 (62). С. 275-281. doi: https://doi.org/10.18551/rjoas.2017-02.32
  5. Lavery,  Ferris C. P. Proxy Measures and Novel Strategies for Estimating Nitrogen Utilisation Efficiency in Dairy Cattle. Animals (Basel). 2021. 11(2). P. 343. doi: 10.3390/ani11020343
  6. Barros T., Reed K. , Olmos Colmenero J. J., Wattiaux M. A. Short communication: Milk urea nitrogen as a predictor of urinary nitrogen and urea nitrogen excretions of late-lactation dairy cows fed nitrogen-limiting diets. J Dairy Sci. 2019. 102(2). P. 1601-1607. doi: 10.3168/jds.2018-14551.
  7. Brscic , Cozzi G., Lora I., StefaniA. L., Contiero B., Ravarotto L., Gottardo F.  Short communication: Reference limits for blood analytes in Holstein late-pregnant heifers and dry cows: Effects of parity, days relative to calving, and season. J. Dairy Sci. 2015. Vol. 98(11). P. 7886-7892.  doi: 10.3168/jds.2015-9345
  8. Cozzi G., Ravarotto L., Gottardo F., Stefani A. L., Contiero B., Moro L., Brscic M., Dalvit P. Short communication: Reference values for blood parameters in Holstein dairy cows: Effects of parity, stage of lactation, and season of production. J. Dairy Sci. Vol. 94(8). P. 3895–3901. doi: 10.3168/jds.2010-3687
  9. Mohri M., Sharifi K., Eidi S. Hematology and serum biochemistry of Holstein dairy calves: age related changes and comparison with blood composition in adults. Res Vet Sci. Vol. 83(1). 30-39. doi: 10.1016/j.rvsc.2006.10.017
  10. Quiroz-Rocha GF, LeBlanc SJ, Duffield TF, Wood D, Leslie KE, Jacobs RM. Reference limits for biochemical and hematological analytes of dairy cows one week before and one week after parturition. Can. Vet. 2009. Vol. 50(4). Р. 383-388.