Д 65.356.02

Економічні науки, спеціальності
08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності),
08.00.05 – розвиток продуктивних сил та регіональна економіка

 

Склад спеціалізованої вченої радиЗахисти
Tab content
Tab content