Д 65.356.02

Економічні науки, спеціальності
08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності),
08.00.05 – розвиток продуктивних сил та регіональна економіка

 

Склад спеціалізованої вченої радиЗахисти

Наказ № 154 від 20.12.2023 р.

Голова: Маренич Тетяна Григорівна, д. е. н., професор, спеціальність 08.00.04.

Заступник голови: Корнієцький Олександр Владиславович, д. е. н., професор, спеціальність 08.00.05.

Вчений секретар: Смігунова Олена Вікторівна, к. е. н., доцент, спеціальність 08.00.04

ГУМЕННИЙ Михайло Іванович

ГУМЕННИЙ Михайло Іванович  28 червня 2024 року о 13:00 відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук ГУМЕННОГО Михайла Івановича на тему «Інтеграція експертно-аналітичних інструментів в менеджмент земельних та майнових ресурсів аграрних підприємств» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Науковий керівник: БОРОДІНА Олена Михайлівна, кандидат економічних наук,Переглянути докладно “ГУМЕННИЙ Михайло Іванович”

КУХАР Олександр Васильович

КУХАР Олександр Васильович  28 червня 2024 року о 10:00 відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук КУХАРЯ Олександра Васильовича на тему «Механізми управління економічною безпекою аграрних підприємств: теорія, методологія, практика» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Науковий консультант: КРАСНОРУЦЬКИЙ Олексій Олександрович, доктор економічних наук, професор, в.о.Переглянути докладно “КУХАР Олександр Васильович”