Д 65.356.02

Економічні науки, спеціальності
08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності),
08.00.05 – розвиток продуктивних сил та регіональна економіка

 

Склад спеціалізованої вченої радиЗахисти

Наказ № 154 від 20.12.2023 р.

Голова: Маренич Тетяна Григорівна, д. е. н., професор, спеціальність 08.00.04.

Заступник голови: Корнієцький Олександр Владиславович, д. е. н., професор, спеціальність 08.00.05.

Вчений секретар: Смігунова Олена Вікторівна, к. е. н., доцент, спеціальність 08.00.04

Posts not found