Д 65.356.01

Сільськогосподарські науки, спеціальність 06.02.04 – технологія виробництва
 продуктів тваринництва

 

Склад спеціалізованої вченої радиЗахисти

Наказ № 768 від 20.06.2023 р.
Голова: Михальченко Степан Адамович, д. с.-г. н., старший науковий співробітник, спеціальність 06.02.04.
Заступник голови: Трішин Олексій Костянтинович, д. с.-г. н., професор, спеціальність 06.02.04.
Вчений секретар: Корх Ігор Володимирович, к. с.-г. н., старший науковий співробітник, спеціальність 06.02.04

Posts not found