Спеціалізовані вчені ради

Спеціалізована вчена рада Д 65.356.01 (сільськогосподарські науки, спеціальність 06.02.04 – технологія виробництва
 продуктів тваринництва)
Спеціалізована вчена рада Д 65.356.02 (економічні науки, спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 08.00.05 – розвиток продуктивних сил та регіональна економіка
Спеціалізовані вчені ради (разові) з присудження ступеня доктора філософії

 

Порядок про таємне голосування