Сорбційний стан тканин голови та відтворна здатність і медова продуктивність бджіл за різної кількості лляної олії в кормовій добавці

DOI: 10.32900/2312-8402-2021-125-195-205

Саранчук І. І.,
к. с.-г. н.,
https://orcid.org/0000-0003-4695-7804,
Буковинська державна сільськогосподарська дослідна станція,
Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН

Ключові слова: медоносні бджоли, жирні кислоти, фосфоліпіди, кормова добавка, відтворна здатність маток, медова продуктивність бджіл


Метою досліджень є встановлення зв’язку між вмістом фосфоліпідів, їх жирнокислотним складом і сорбційною здатністю тканин голови та відтворною здатністю й продуктивністю медоносних бджіл залежно від кількості лляної олії у кормовій добавці.
Встановлено, що внаслідок додавання до кормової добавки, яка складається зі знежиреного соєвого борошна та цукрового сиропу, лляної олії в кількості 10 і 20 г в ній дозозалежно зростає вміст насичених, мононенасичених і особливо поліненасичених жирних кислот як у складі жирних кислот загальних ліпідів, так і в складі неестерифікованих жирних кислот. Згодовування кормової добавки, збагаченої лляною олією приводить до дозозалежного збільшення концентрації фосфоліпідів у тканинах голови медоносних бджіл. Одночасно в фосфоліпідах тканин голови бджіл І та ІІ дослідних груп зростає відносний вміст поліненасичених жирних кислот родини ω-3, але зменшується – мононенасичених жирних кислот родини ω-9. При цьому в фосфоліпідах тканин голови медоносних бджіл І та ІІ дослідних груп істотно зростає співвідношення відносного вмісту поліненасичених жирних кислот родини ω-3 до поліненасичених жирних кислот родини   ω-6. Збільшення концентрації фосфоліпідів і відносного вмісту в них поліненасичених жирних кислот родини ω-3 призводить до дозозалежного зростання сорбційної здатності тканин голови медоносних бджіл І та ІІ дослідних груп. При цьому в тканинах голови медоносних бджіл І і особливо ІІ дослідних груп зростає вміст Ніколу, Плюмбуму та Кадмію. Крім того, у тканинах голови медоносних бджіл ІІ дослідної групи зростає вміст Купруму та Хрому. Зміни вмісту фосфоліпідів, їх жирнокислотного складу та сорбційної здатності тканин голови медоносних бджіл І і особливо ІІ дослідних груп супроводжуються змінами відтворної здатності маток і медової продуктивності робочих бджіл. Зокрема у бджолиних маток ІІ і особливо І дослідних груп відповідно на 6,4 і 15,4 % зростає яйцекладка, а в робочих бджіл – відповідно на 10,7 і 17,5 % медова продуктивність.

Бібліографічний список

 1. Arien Y., Dag A., Zarchin S., Masci T., Shafir S. Omega-3 deficiency impairs honey bee learning. Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 2015. Vol. 112, № 51. Р. 15761–15766.
 2. Couture P., Hulbert A.J. Membrane fatty acid composition is related to body mass in mammals. The Journal of Membrane Biology. 1995. Vol. 148, Is. 1. Р. 27–39.
 3. Ma L., Wang Y., Hang X., Wang H., Yang W., Xu B. Nutritional effect of alpha-linolenic acid on honey bee colony development (Apis mellifera L.). Journal of Apicultural Science. 2015. Vol. 59, № 2. Р. 63–72.
 4. Arien Y., Dag A., Shafir S. Omega-6:3 Ratio More Than Absolute Lipid Level in Diet Affects Associative Learning in Honey Bees. Front. Psychol. 2018. Vol. 9. Р. 1–8. doi.org/10.3389/fpsyg.2018.01001.
 5. Gӓtschenberger H., Azzami K., Tautz J., Beier H. Antibacterial Immune Competence of Honey Bees (Apis mellifera) Is Adapted to Different Life Stages and Environmental Risks. PLoS ONE. 2013. Vol. 8, Is. 6. DOI: 10.1371/journal.pone.0066415.
 6. Wu Y., Zheng H., Corona M., Pirk C., Meng F., Zheng Y., Hu F. Comparative transcriptome analysis on the synthesis pathway of honey bee (Apis mellifera) mandibular gland secretions. Scientific Reports. 2017. Vol. 7(1), 4530. DOI: 10.1038/s41598-017-04879-z.
 7. Rabiee F., Modaresi M., Gheisari A. The effect to various oleic acid levels on reproductive parameters in queen bee. Der Pharmacia Lettre. 2015. Vol. 7, Is. 12. Р. 326–331.
 8. Hulbert A. J., Kelly M. A., Abbott S. K. Polyunsaturated fats, membrane lipids and animal longevity. Journal of Comparative Physiology B: biochemical, systemic, and environmental physiology. 2014. Vol. 184, Is. 2. P. 149–166.
 9. Hulbert A.J., Abbott S.K. Nutritional ecology of essential fatty acids: an evolutionary perspective. Australian Journal of Zoology. 2011. Vol. 59, № 6. P. 369–379.
 10. Hulbert A. J. Metabolism and longevity: Is there a role for membrane fatty acids? Integrative and Comparative Biology. 2010. Vol. 50, Is. 5. P. 808–817.
 11. Cohen A. C. Insect Diets: Science and Technology. 2nd ed. Boca Raton: CRC Press, 2015. 474 p.
 12. AL-Kahtani S.N. Fatty Acids and B Vitamins Contents in Honey Bee Collected Pollen in Relation to Botanical Origin. Scientific Journal of King Faisal University (Basic and Applied Sciences). 2017. Vol. 18, №2. Р. 41–48.
 13. Лаврехин Ф. А., Панкова С. В. Биология медоносной пчелы. 3-е изд., перераб. и доп. Москва: Колос, 1983. 303 с.
 14. Кількісні хроматографічні методи визначення окремих ліпідів і жирних кислот у біологічному матеріалі : метод. посіб.: [2-ге вид., уточн. та доп.] / Рівіс Й. Ф. та ін. Львів: СПОЛОМ, 2017. 160 с.
 15. Хавезов И., Цалев Д. Атомно-абсорбционный анализ / пер. с болг. Г. А. Шейниной. Ленинград: Химия, 1983. 144 с.
 16. Яковлев М. В. Изучение сорбционных свойств некоторых органов при экспериментальном туберкулезе методом окрашивания. Исследование свойств селезенки и легких. Сообщение ІІІ. Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. Москва: Медгиз, 1958. Т. ХІV. С. 45–54.