Смігунова Олена Вікторівна

 

Kандидат економічних наук,

доцент.

 

 

 

КОЛО НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

управління субєктами аграрного бізнесу

 

ОСВІТА

2002 р.  – Харківський державний технічний університет сільського господарства – «Економіка підприємств»,

 

КАР’ЄРА, НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

2019 р. – НТУ «ХПІ». Тема: впровадження в навчальний процес новітніх технологій менеджменту, форм та методів викладення дисциплін: «Управлінський консалтинг», «Організація підприємницької діяльності», «Менеджмент», «Психологія управління». Посвідчення №66-04-21/24 від 11.03.2019.

2016 р. – кандидат економічних наук, 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), Міністерство освіти і науки України.

2019 р. – присвоєне вчене звання доцента, Міністерство освіти і науки України.

Досвід роботи

з червня 2023 р. – старший науковий співробітник Інституту тваринництва Національної академії агарних наук України.

2021-2023 рр. – завідувач кафедри менеджменту, бізнесу і адміністрування Державного біотехнологічного університету.

2017-2021 рр. – доцент кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка.

2008-2017 рр. – старший викладач кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка.

2002 – 2008 рр. – асистент кафедри організації виробництва та менеджменту Харківського державного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка.

 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

2011 р. – т.ч. – участь і керівництво виконанням 4 науково-дослідних тем, зареєстрованих в Українському інституті науково-технічної експертизи та інформації, з позабюджетним фінансуванням.

2022 р. – т.ч. – наукове керівництво аспірантами.

2002 р. – т.ч. – є автором більш ніж 140 наукових публікацій з економічних наук, в тому числі монографій, підручників, навчальних посібників і наукових статей, індексованих у світових наукометричних базах Scopus, Web of Science та Index Copernicus.