Сезонні зміни продуктивності первісток за різних умов утримання

DOI: 10.32900/2312-8402-2022-128-61-71

Адмін О. Є.,
к. с.-г. н., с. н. с.,
https://orcid.org/0000-0002-5070-8926,
Адміна Н. Г.,
к. с.-г. н., с. н. с.,
https://orcid.org/0000-0001-5224-2640,
Трішин О. К.,
д. с.-г. н., академік НААН,
https://orcid.org/0000-0002-3906-6547,
Піскун В. І.,
д. с.-г. н., с. н. с.,
https://orcid.org/0000-0003-0373-9268,
Осипенко Т. Л.,
к. с.-г. н.,
https://orcid.org/0000-0002-2605-3587,
Панченко О. М.,
к. с.-г. н.,
https://orcid.org/0000-0001-9580-2839,
Інститут тваринництва НААН

Ключові слова: українська чорно-ряба молочна порода, надій, сезонні зміни, лактаційна крива, технологія утримання корів


Встановлено, що сила впливу сезону отелення на надій за 305 діб лактації в середньому по всіх господарствах складала 0,9 %. За безприв’язного утримання вплив сезону був меншим (0,4 %) у порівнянні з прив’язним утриманням (1,6-5,5 %). Сезоні відмінності у надоях первісток за прив’язного утримання складали 437-816 кг, а за безприв’язного ‑ 192-283 кг (р<0,05). Кращими надоями в одних господарствах відрізнялись первістки, які отелились восени та взимку, а в інших продуктивнішими були тварини весняно-зимового отелення, що вказує на значний вплив на надій первісток умов їх утримання на фермах господарств. Аналіз індексів постійності лактації за І. Іогансена та А. Хансона вказує на те, що найменшим спадом надоїв у період наступних 14 тижнів лактації у порівнянні з першими 14 тижнями лактації характеризовались первістки ДГ ДГ “Кутузівка”, а найбільшим ‑ тварини ДГ ДГ “Гонтарівка”. За індексом Х. Тернера відміності між піковим місячним надоєм і надоєм за лактацію були найменшими у первісток ДГ ДГ “Степне”.
Лактаційні криві первісток, які отелились в осінньо-зимовий період, мали рівномірний характер і поступово знижувались при максимальній продуктивності на 3-4 місяці лактації. У їхніх ровесниць весняно-літнього отелення у перші 3 місяці лактації також спостерігалось підвищення надоїв, які різко падали у наступні місяці при переведенні тварин на зимово-стійлове утримання, що обумовлено зниженням повноцінності годівлі корів у цей період. За даними дисперсійного аналізу відмінності в добових надоях за кожний з десяти місяців лактації були вірогідні (p<0,001).
Найбільший піковий добовий надій у всіх господарствах був отриманий від первісток весняного отелення, що пояснюється найкращими умовами утримання і годівлі в період роздою. Сезонні відмінності в пікових добових надоях первісток коливались від 2,0 до 2,5 кг за прив’язного утримання та від 1,2 до 1,4 кг за безприв’язного утримання (p<0,001).

Бібліографічний список

 1. Базишина І. Молочна продуктивність корів і час першого отелення. Тваринництво України. № 3. С. 6-8.
 2. Поліщук Т.В. Вплив сезону отелення на характер лактаційної кривої корів молочних порід. Аграрна наука та харчові технології збірник наукових праць. Вінниця. 2019. Вип. 3(106). С. 114-126. http://repository.vsau.org/ getfile.php/20729.pdf
 3. Abubakar B.Y., Buvanendran, V. Lactation curves of Friesian-Bunaji crosses in Nigeria. Livestock Production Science. Vol. 8(1). Р. 11-19. https://doi.org/10.1016/0301-6226(81)90027-0.
 4. Albarran-Portillo B, Pollott G. E. Environmental factors affecting lactation curve parameters in the United Kingdom’s commercial dairy herds. Archivos de medicina veterinaria Vol. 43(2). P. 145–53. https://doi.org/10.4067/S0301-732X2011000200007
 5. Bouallegue M., Haddad B., Aschi M. S., Ben H. M. Effect of environmental factors on lactation curves of milk production traits in Holstein – Friesian cows reared under North African condition. Livestock Research for Rural Development. Vol. 25(5). http://www.lrrd.org/lrrd25/5/boua25075.htm
 6. Collins-Lusweti E. Lactation curves of Holstein-Friesian and Jersey cows in Zimbabwe. South African Journal of Animal Science. Vol. 21(1). P. 11-15. https://www.ajol.info/index.php/sajas/article/view/138658
 7. Faqiri Sh. G., Tanin G. M. Effect of Month and Season of Birth on Milk Quantity and Quality of Holstein Friesian Cows in Kabul Bini Hisar Dairy Farm. Symbiosis Journal of Veterinary Science. 2017. № 3(3). P. 1-4. https://doi.org/10.15226/2381-2907/3/3/00134
 8. Garcia S, Holmes C. Lactation curves of autumn- and spring-calved cows in pasture based dairy systems. Livestock Production Science. Vol. 68. P. 189–203. https://doi.org/10.1016/S0301-6226(00)00237-2
 9. Habibi E., Qasimi M., Ahmadzai N., Stanikzai N. and Sakha M. Effect of Season and Lactation Number on Milk Production of Holstein Friesian Cows in Kabul Bini-Hesar Dairy Farm. Open Journal of Animal Sciences. 2021. Vol. 11. P. 369-375. https://doi.org/10.4236/ojas.2021.113026.
 10. Heinrichs A. J., Wells S. J., Hurd H. S., Hill G. W., Dargatz D. A. The national dairy heifers evaluation project: a profile of heifer management practices in United States. Journal of Dairy Science. Vol. 77(6). P. 1548–1555 https://doi.org/ 10.3168/jds.S0022-0302(94)77096-X.
 11. Kramarenko O., Kramarenko S. Influence of Lactation Number, Year and Season of Calving on Milk Productivity of Cows. Ukrainian Black Sea Region Agrarian Science, Mykolaiv, 2022. Vol. 26(2). P. 43-52. https://doi.org/10.56407/2313-092X/2022-26(2)-5
 12. M’hamdi N., Bouallegue M., Frouja S., Ressaissi Y., Brar S.K., & Hamouda, M.B. Effects of environmental factors on milk yield, lactation length and dry period in Tunisian Holstein cows. Milk production. https://doi.org/10.5772/50803.
 13. Rekik B., Gara A. B., Hamouda M. B., & Hammami H. Fitting lactation curves of dairy cattle in different types of herds in Tunisia. Livestock Production Science. 2003. Vol. 83(2-3). P. 309-315. https://doi.org/10.1016/S0301-6226(03)00028-9.
 14. Susanto A., Hakim Suyadi L., Nurgiartiningsih V. M. A. Environment (Year and Season of Birth) Effects on First-Lactation Milk Yield of Dairy Cows. The 1st Animal Science and Food Technology Conference. P. 1-6. https://doi.org/10.1088/1755-1315/372/1/012010
 15. Torshizi M. E. Effects of season and age at first calving on genetic and phenotypic characteristics of lactation curve parameters in Holstein cows. Journal of Animal Science and Technology. Vol. 58(8). 14 p. https://doi.org/10.1186/s40781-016-0089-1
 16. Van Eetvelde M., Kamal M.M., Vandaele L., Opsomer G. Season of birth is associated with first-lactation milk yield in Holstein Friesian cattle. Animal. 2017. № 11(12). P. 2252-2259. https://doi.org/10.1017/S1751731117001021
 17. Wilmink JBM. Adjustment of test-day milk, fat and protein yield for age, season and stage of lactation. Livestock Production Science. Vol. 16. P. 335–48. https://doi.org/10.1016/0301-6226(87)90003-0