Сертифікат про акредитацію освітньо-наукової програми «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»

Сертифікат №6226