Результати аналізуючого схрещування айрширської худоби

DOI: 10.32900/2312-8402-2021-126-24-35

Адмін О. Є.,
к. с.-г. н., с. н. с.,
https://orcid.org/0000-0002-5070-8926,
Адміна Н. Г.,
к. с.-г. н.,
https://orcid.org/0000-0001-5224-2640,
Інститут тваринництва НААН

Ключові слова: кросбридинг, айрширська порода, бугай-плідник, по-місні телиці, жива маса, середньодобовий приріст, вік першого запліднення, збереженість, молочна продуктивність, лінійна оцінка будови тіла


Вивчено динаміку росту та розвитку помісних телиць, що отримані від бугаїв монбельярдської та червоної норвезької порід, в порівнянні з чистопородними айрширськими. Найвищу силу впливу породи батька на живу масу дочок встановлено у 18-місячному віці (29,7 %). Телиці, які народжені в результаті схрещування тварин айрширської породи з монбельярдською, відзначались більшою живою масою порівняно з дочками айрширських бугаїв. Так, жива маса дочок монбельярдських бугаїв у 3-місячному віці була вищою на 2,9 кг, в 6-міс. – на 4,0, в 9-міс. — на 6,3, в 12-міс. — на 20,1, в 15-міс. — на 41,3 і в 18-місячному віці ‑ на 49,8 кг (Р<0,001). Телиці, одержані в результаті схрещування айрширів з червоною норвезькою породою, відзначались ще більшою живою масою порівняно з чистопородними айрширами. Перевага за живою масою складала: в 3-місячному віці 7,6 кг, в 6-міс. – 19,5, в 9-міс. — 38,9, в 12-міс. — 56,3, в 15-міс. — 70,1 і в 18-місячному віці 70,9 кг. До 9-місячного віку середньодобові прирости телиць, які були отримані від монбельярдських бугаїв майже не відрізнялись, а в період від 9- до 18-місячного віку дочки монбельярдських бугаїв переважали ровесниць за цим показником на 85–217 г (Р<0,001), а дочки бугаїв червоної норвезької породи в період від народження до 15-місячного віку – на 82–216 г (Р<0,00). Середньодобовий приріст від народження до запліднення у чистопородних тварин складав 711±5,4 г, у дочок монбельярдських бугаїв 799±28,9 г, а у нащадків бугаїв червоної норвезької породи – 874±12,1 (Р<0,001). Вік першого запліднення у чистопородних айрширських тварин складав 18,9 місяців, у дочок монбельярдських бугаїв – 17,0 місяців, а у нащадків бугаїв червоної норвезької породи – 14,7 місяців. Вік першого отелення, відповідно: 27,8 місяців, 25,8 місяців та 23,7 місяців. Дочки бугаїв монбельдярської породи у різному віці мали вищу збереженість на 7,3-10,1 %, а нащадки бугаїв червоної норвезької породи – на 3,7-9,2 % у порівнянні з чистопородними айрширами (P>0,1). Молочний тип корів був краще виражений у первісток айрширської породи в порівнянні з помісними тваринами, а тулуб та вим’я – у дочок бугаїв червоної норвезької породи.

Бібліографічний список

 1. Рубан С. Ю., Борщ О. В., Борщ О. О., Клочков В. М., Лисенко Є. В., Мітіогло Л. В., Мітіогло І. Д., Перекрестова А. В. Сучасні технології виробництва молока (особливості експлуатації, технологічні рішення, ескізні проекти). Харків: ФОП Бровін, 2017. 172 с.
 2. Кругляк А. П. Методичні основи використання кросбридингу в молочному скотарстві. Розведення і генетика твари : міжвідом. темат. наук. зб. / Ін-т розведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця. Київ, 2016. Вип. 52. С. 41–48.
 3. Ferris C. P., Heins B. J., Buckley F. Crossbreeding in Dairy Cattle: Pros and Cons. WCDS Advances in Dairy Technology. 2014. Vol. 26. P. 223–243.
 4. Heins B. J., Hansen L. B.,De Vries A. Survival, lifetime production, and profitability of Normande × Holstein, Montbéliarde × Holstein, and Scandinavian Red × Holstein crossbreds versus pure Holsteins. Journal of Dairy Science. 2012. Vol. 95. Iss.2. Р. 1011–1021. DOI: 10.3168/jds.2011-4525.
 5. Heins B. J., Hansen L. B. Short Communication: Fertility, Somatic Cell Score, and Production of Normande×Holstein, Montbéliarde×Holstein and Scandinavian Red × Holstein Crossbreds Versus Pure Holsteins During Their First 5 Lactations. Journal of Dairy Science. 2012. Vol. 95. Is. 2. P. 918–924. doi: 10.3168/jds.2011-4523.
 6. Coffey E. L., Horan B., Evans R. D., Berry D. P. Milk production and fertility performance of Holstein, Friesian, and Jersey purebred cows and their respective crosses in seasonal-calving commercial farms. Journal of Dairy Science. 2016. Vol. 99. Iss. 7. P. 5681–5689. doi: 10.3168/jds.2015-10530.
 7. Dezetter C., Bareille N., Billon D., Côrtes C., Lechartier C., Seegers H. Changes in animal performance and profitability of Holstein dairy operations after introduction of crossbreeding with Montbéliarde, Normande, and Scandinavian Red. Journal of Dairy Science. 2017. Vol. 100. Is. 10. P. 8239–8264. doi: 10.3168/jds.2016-11436.
 8. Mattalia S., Barbat A., Boichard D., Ducrocq V. Inbreding and Crossbreeding parameters for production and fertility traits in Holstein, Montbeliearde and Normande cows. Journal of Dairy Science. 2015. Vol. 98. Is. 7. P. 4904–4913. doi: 10.3168/jds.2014-8386.
 9. Hazel A. R., Heins B. J., Hansen L. B. Fertility, survival, and conformation of Montbéliarde × Holstein and Viking Red × Holstein crossbred cows compared with pure Holstein cows during first lactation in 8 commercial dairy herds. Journal of Dairy Science. 2017. Vol. 100. Is. 11. P. 9447–9458. doi: 10.3168/jds.2017-12824.
 10. Malchiodi F., Cecchinato A., Bittante G. Fertility traits of purebred Holsteins and 2- and 3-breed crossbred heifers and cows obtained from Swedish Red, Montbéliarde, and Brown Swiss sires. Journal of Dairy Science. 2014. Vol. 97. Is. 12. P. 7916–7926. doi: 10.3168/jds.2014-8156.
 11. Puppel K., Bogusz E., Gołębiewski M., Nałęcz-Tarwacka T., Kuczyńska B., Slósarz J., Budziński A., Solarczyk P., Kunowska-Slósarz M., Przysucha T. Effect of Dairy Cow Crossbreeding on Selected Performance Traits and Quality of Milk in First Generation Crossbreds. Journal of Food Science. 2017. Vol. 83. Is. 1. P. 229–236. doi: 10.1111/1750-3841.13988.
 12. Pahmeyer C, Britz W. Economic opportunities of using crossbreeding and sexing in Holstein dairy herds. Journal of Dairy Science. 2020. Vol. 103. Is. 9. P.8218–8230. doi: 10.3168/jds.2019-17354.
 13. Blöttner S., Heins B. J., Wensch-Dorendorf M., Hansen L. B., Swalve H. H. Brown Swiss × Holstein crossbreds compared with pure Holsteins for calving traits, body weight, backfat thickness, fertility, and body measurements. Journal of Dairy Science. 2011. Vol. 94. Is. 2. P. 1058–1068. doi: 10.3168/jds.2010-3305.
 14. Clasen J. B., Fikse W. F., Kargo M., Rydhmer L., Strandberg E., Østergaard S. Economic consequences of dairy crossbreeding in conventional and organic herds in Sweden. Journal of Dairy Science. 2020. Vol. 103. Is. 1. P. 514–528. doi: 10.3168/jds.2019-16958.
 15. Clasen J. B., Fogh A., Kargo M. Differences between performance of F 1 crossbreds and Holsteins at different production levels. Journal of Dairy Science. 2019. Vol. 102. Is. 1. P. 436–441. doi: 10.3168/jds.2018-14975.
 16. Борщ О. О., Рубан С. Ю. Інтенсивність вирощування кросбредних телиць за різних технологій утримання. Вісник Полтавської державної аграрної академії. Полтава, 2017. № 4. С. 63–66.
 17. Адмін О. Є., Адміна Н. Г., Осипенко Т. Л., Філіпенко І. Д. Вплив аналізуючого схрещування української чорно- та червоно-рябої молочної породи з монбельярдськими бугаями на ріст кросбредних телиць. Агроекологічний журнал. 2020. № 3. С. 118–124.
 18. Адмін О. Є., Адміна Н. Г., Філіпенко І. Д. Продуктивність і відтворювальна здатність кросбредних корів-первісток. Науково-технічний бюлетень Інституту тваринництва НААН. Харків, 2021. №125. С. 59–68. doi: 10.32900/2312-8402-2021-125-59-68.
 19. Хмельничий Л. М., Ладика В. І., Полупан Ю. П., Салогуб А. М. Методика лінійної класифікації корів молочних і молочно-м’ясних порід за типом. Суми: ВВП “Мрія-1” ТОВ, 2008. 28 с.