Ресурсний потенціал розвитку aгропромислового виробництва східного регіону України

DOI: 10.32900/2312-8402-2019-122-118-130

Кунець В. В.,
к. іст. н., ст. н. сп.,
Камишан Н. В.,
н. сп.,
Панченко О. М.,
н. сп.,
Помітун Л. І.,
н. сп..
Інститут тваринництва НААН

Ключові слова: сільське господарство, Східний регіон, скотарство, свинарство, вівчарство, козівництво


Викладено основні особливості та місце Східного регіону в агропромисловому секторі країни. Під терміном «Східний регіон» розуміємо територіальну систематизацію або членування території на відносно цілісні частини та об’єднання в один регіон. До Східного аграрного регіону, розташованому на північному сході країни, входять Сумська, Харківська, Донецька та Луганська області (без тимчасово окупованих територій, площа яких становить 15,3 тис. км2) та нараховує 91,5 тис. км².
Проаналізовано розрахунок ресурсного потенціалу областей і районів України. Оцінювання ефективності управління економічними ресурсами в розрізі суб’єктів господарювання та загалом по регіону дає змогу визначити у вартісному виразі загальний розмір потенціалу конкретного підприємства, його складових структур і рівень використання. Виявлено, що ресурсний потенціал істотно перевищує фактичні показники одержання прибутку з 1 га сільськогосподарських угідь, як в цілому по країні, так і в Східному регіоні.
Продовольчу безпеку Східного регіону забезпечує галузь тваринництва. Провідну роль в ній посідають скотарство та свинарство. Наглядно представлено сучасний стан поголів’я основних видів сільськогосподарських тварин (ВРХ, свині та вівці) по областям та в цілому по Східному регіоні.
Проаналізовано динаміку основних галузей сільського господарства (скотарство, свинарство, вівчарство, козівництво) за останні роки в розрізі суб’єктів господарювання та загалом по регіону та країні. Наведено кількість поголів’я по господарствах різних категорій, підприємств та населення в Україні та Східному регіоні за останні 2 роки та розрахована різниця (зростання чи спад) окремо за видами сільськогосподарських тварин (велика рогата худоба, корови, свині, вівці та кози) по областях та господарствах.
Визначено перспективні напрямки розвитку аграрного сектору.

Бібліографічний список

 1. Красар О. «Спецзона» України. Що ми втрачаємо на Донбасі / О. Крамар // Тиждень. ua. – 2014. – Режим доступа : https://tyzhden.ua/Politics/ 118905 (дата звернення 15.09.2019 р.).
 2. Паспорт Луганської області / Луган. обл. держ. адміністрація. – Луганськ, 2019. – С. 4
 3. Верховної Ради України : офіційний портал. Проект закону про Державний бюджет України. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/ webproc4_1?pf3511=66853 (дата звернення 9.09.2019 р.)
 4. Стратегія розвитку Харківської області на період до 2020 року. – Харків, 2015. – С. 106.
 5. Cхідний регіон : аграрне лобі / В. В. Кунець, Н. В. Камишан, О. М. Панченко, Л. І. Помітун ; Інститут тваринництва НААН. – Харків, 2019. – 34 с.
 6. Луганська обласна державна адміністрація. Обласна військово-цивільна адміністрація. На Луганщині реалізуватиметься програма раціонального використання земель. – Режим доступу : http://loga.gov.ua/oda/press/news/na_ luganshchini_realizuvatimetsya_programaracionalnogo_vikoristannya_zemel (дата звернення 15.08.2019 р.)
 7. Департамент агропромислового комплексу та розвитку сільських територій облдержадміністрації Донецької області. Про хід виконання комплексної програми економічного розвитку сільських територій Донецької області на 2018–2020 роки за І квартал 2019 року. – Режим доступу : https://agro.dn.gov.ua/pro-khid-vykonannia-kompleksnoi-prohramy-ekonomichnoho-rozvytku-silskykh-terytorij-donetskoi- oblasti-na-2018-2020-roky-za-i-kvartal-2019-roku/
 8. Сумщина аграрна / Департамент промислового розвитку Сумської обл. держ. адмін. – Суми, Б. р. – С. 1.
 9. Екологічний паспорт Харківської області (розроблено у 2018 р.) / Харків. обл. держ. адмін. – Харків, 2017. – С. 21.
 10. Екологічний паспорт Донецької області / Донецька обл. держ. адмін. 2016. – С. 51.
 11. Екологічний паспорт регіону Луганська область / Луганська обл. держ. адмін., 2019. – С. 26.
 12. Держкомстат України. Посівні площі сільськогосподарських культур за їх видами у 2019 р. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/ operativ2019/sg/ppsgk/arh_ppsgk_u.html (дата звернення 20.09.2019 р.).
 13. Стратегія розвитку Донецької області на період до 2020 року / Донец. обл. держ. адмін., Донец. обл. рада., 2015. – С. 18.
 14. Паспорт Луганської області. Розвиток в динаміці / Луганська обласна державна адміністрація. Обласна військова-цивільна адміністрація. Департамент економічного розвитку, торгівлі та туризму. – Северодонецьк, 2016. – С. 17.
 15. Держкомстат України. Особисті селянські господарства за регіонами на 1 січня 2019 р. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/ operativ2019/sg/osg/osg_reg/osg_reg_u/osg_reg_0119_u.html (дата звернення 16.09.2019).
 16. Рекомендації з розроблення дорожньої інвестиційної карти розвитку аграрного району / Кабмін України, НААН, ННЦ «Інститут аграрної економіки». Київ : Аграрна наука, 2017. – 148 с.
 17. Держкомстат України. Кількість сільськогосподарських тварин на 01 вересня 2019 р. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/ operativ2019/sg/ksgt/arh_ksgt2019_u.html (дата звернення 19.09.2019р.).
 18. Держкомстат України. Виробництво продуктів тваринництва у січні-серпні 2019 р. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/sg/vpt/arh_vpt2019_u.html (дата звернення 20.09.2019 р.)