Разова СВР з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Ткачова Анатолія Валерійовича

Разова СВР з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Ткачова Анатолія Валерійовича здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 20 Аграрні науки і продовольство, за спеціальністю – 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

 

Дисертація Реферат, висновок про наукову новизну, облікова карта дисератції Відгуки офіційних опонентів

Відгук 1    Відгук 2

Посилання на трансляцію засідання та відеозапис трасляції

Анотація дисертації Ткачова А. В.

Наказ про затвердження  разової спецради

Повідомлення про утворення разової спеціалізованої вченої ради