Сертифікат про акредитацію освітньо-наукової програми «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»Сертифікат №6226

ВИТЯГ з Єдиної державної електронної бази з питань оcвiти щодо права провадження оcвiтньої дiяльноcтi y cферi вищої оcвiтиПереглянути докладно "Сертифікат про акредитацію освітньо-наукової програми «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»"