Продуктивність та відтворювальна здатність кросбредних корів-первісток

DOI: 10.32900/2312-8402-2021-125-59-68

Адмін О. Є.,
к. с.-г. н., с. н. с.,
https://orcid.org/0000-0002-5070-8926,
Адміна Н. Г.,
к. с.-г. н.,
https://orcid.org/0000-0001-5224-2640,
Філіпенко І. Д.,
асп.,
Інститут тваринництва НААН

Ключові слова: українська червоно-ряба молочна порода, монбельярдські бугаї, кросбредні корови-первістки, відтворювальна здатність, збереженість, молочна продуктивність, якість молока


У статті наведено результати досліджень відтворювальної здатності, збереженості та середньодобових надоїв корів-первісток української червоно-рябої молочної породи, отриманих від монбельярдських і голштинських бугаїв-плідників у ДП ДГ „Гонтарівка” Харківської області.
Встановлено, що жива маса при першому заплідненні у телиць, які були отримані від бугаїв різних порід, практично не відрізнялась та становила у середньому 470 кг. Однак, вища інтенсивність росту дочок, отриманих від монбельярдських бугаїв, дозволила вірогідно зменшити на півтора місяця вік першого запліднення та отелення у порівнянні з дочками, отриманими від голштинських бугаїв.
За результатами вивчення збереженості дочок бугаїв різних порід відмінностей не встановлено. Первістки, отримані від монбельярдських бугаїв, мали дещо кращі показники, ніж їх ровесниці. У них краще проявлялася статева охота, про що свідчить більша кількість осіменінь (на 0,5), менша кількість стимулюючих обробок (на 0,4) та більший відсоток тільності (на 3 %).
Середньодобові надої дочок бугаїв монбельярдської породи за перші два місяці лактації були на 1,6 кг та 0,5 кг меншими ніж у їх ровесниць. На третьому місяці лактації середньодобовий надій первісток, отриманих від голштинських бугаїв, став меншим на 0,2 кг у порівнянні з кросбредними первістками та в подальшому переваги за добовими надоями дочок голштинських бугаїв зберігалась на рівні тенденції.
Надій кросбредних первісток за 8 місяців лактації був меншим на 201,4 кг у порівнянні з ровесницями. За вмістом жиру, білка та кількістю соматичних клітин вірогідних відмінностей не встановлено.

Бібліографічний список

 1. Рубан С. Ю., Борщ О. В., Борщ О. О., Клочков В. М., Лисенко Є. В., Мітіогло Л. В., Мітіогло І. Д., Перекрестова А. В. Сучасні технології виробництва молока (особливості експлуатації, технологічні рішення, ескізні проекти). Харків: ФОП Бровін, 2017. 172 с.
 2. Рубан С. Ю., Федота О. М., Даншин В. О., Мітіогло В. О., Турчин В. Я. Кросбридинг як елемент високопродуктивного молочного скотарства. Біологія тварин. Львів, 2016. Т. 18. № 2. С. 94–104.
 3. Рубан С. Ю., Даншин В. О., Федота О. М. Світовий досвід та перспективи використання геномної селекції в молочному скотарстві. Біологія тварин. Львів, 2016. Т. 18. № 1. С. 117–125.
 4. Schaeffer L., Burnside E., Glover P., Fatehi J. Crossbreeding Results in Canadian Dairy Cattle for Production, Reproduction and Conformation. The Open Agriculture Journal. 2011. Vol. 5. P. 63‑72. DOI: 10.2174/1874331501105010063.
 5. Кругляк А. П. Методичні основи використання кросбридингу в молочному скотарстві. Розведення і генетика тварин: міжвідом. темат. наук. зб. Київ, 2016. Вип. 52. С. 41‑48.
 6. Бащенко М. І., Костенко О. І., Гладій М. В, Рубан С. Ю., Кругляк А. П., Бірюкова О. Д., Шабля В. П., Адміна Н. Г., Даншин В. О., Синицька О. О., Бойко О. В., Федота О. М., Мітіогло Л. В., Цибенко В. Г., Перекрестова А. В. Рекомендації щодо використання кросбридингу для підвищення рівня конкурентоздатності вітчизняних молочних порід / НААН, Інститут розведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця, Інститут тваринництва НААН. Київ, 2016. 41 с.
 7. Ferris C. P. Heins B. J., Buckley F. Crossbreeding in Dairy Cattle: Pros and Cons. WCDS Advances in Dairy Technology. 2014. Vol. 26. P. 223–243.
 8. Heins B. J., Hansen L. B. Short Communication: Fertility, Somatic Cell Score, and Production of Normande×Holstein, Montbéliarde×Holstein, and Scandinavian Red × Holstein Crossbreds Versus Pure Holsteins During Their First 5 Lactations. J. Dairy Sci. 2012. Vol. 95. Is. 2. P. 918–924. DOI: 10.3168/jds.2011-4523.
 9. Heins B. J. Hansen L. B., De Vries А. Survival, Lifetime Production, and Profitability of Normande × Holstein, Montbéliarde × Holstein, and Scandinavian Red × Holstein Crossbreds Versus Pure Holsteins. J. Dairy Sci. 2012. Vol. 95. Is. 2. P. 1011–1021. DOI: 10.3168/jds.2011-4525.
 10. Buckley F. Lopez-Villalobos N., Heins B. J. Crossbreeding: Implications for Dairy Cow Fertility and Survival. Animal. 2014. Vol. 8. P. 122‑133. DOI: 10.1017/S1751731114000901.
 11. Coffey E. L. Horan B., Evans R. D. Berry D. P. Milk Production and Fertility Performance of Holstein, Friesian, and Jersey Purebred Cows and Their Respective Crosses in Seasonal-Calving Commercial Farms. J. Dairy Sci. 2016. Vol. 99. Is. 7. P. 5681‑5689. DOI: 10.3168/jds.2015-10530.
 12. Dezetter C., Leclerc H., Mattalia S. Barbat A.,.Boichard D., Ducrocq V. Inbreding and Crossbreeding parameters for production and fertility traits in Holstein, Montbeliearde and Normande cows. J. Dairy Sci. 2015. Vol. 98. P. 4904–4913. DOI: 10.3168/jds.2014-8386.
 13. Hazel A. R., Heins B. J., Seykora A. J., Hansen L. B. Production, fertility, survival, and body measurements of Montbéliarde-sired crossbreds compared with pure Holsteins during their first 5 lactations. J Dairy Sci. 2014. Vol. 97. Is. 4. P. 2512‑2525. DOI: 10.3168/jds.2013-7063.
 14. Coffey E. L., Horan B., Evans R. D., Berry D. P. Milk production and fertility performance of Holstein, Friesian, and Jersey purebred cows and their respective crosses in seasonal-calving commercial farms. J. Dairy Sci. 2016. Vol. 99. Is. 7. P. 5681-5689. DOI: 10.3168/jds.2015-10530
 15. Hazel A. R., Heins B. J., Hansen L. B. Fertility, survival, and conformation of Montbéliarde × Holstein and Viking Red × Holstein crossbred cows compared with pure Holstein cows during first lactation in 8 commercial dairy herds. J. Dairy Sci. 2017. Vol. 100. Is. 11. P. 9447-9458. DOI: 10.3168/jds.2017-12824.
 16. Buckley F., Lopez-Villalobos N., Heins B. J. Crossbreeding: implications for dairy cow fertility and survival. Animal. 2014. Vol. 8. Is. 1. P. 122–133. DOI: 10.1017/S1751731114000901
 17. Heins B. J., Hansen L. B.,De Vries A. Survival, lifetime production, and profitability of crossbreds of Holstein with Normande, Montbéliarde, and Scandinavian Red compared to pure Holstein cows. J. Dairy Sci. 2012. Vol. 95. Is. 2. Р. 1011–1021. DOI: 10.3168/jds.2011-4525.
 18. 18. Penasa M., Lopez-Villalobos N., Evans R. D., Cromie A. R., Dal Zotto R., Cassandro M. Crossbreeding effects on milk yield traits and calving interval in spring-calving dairy cows. Animal Breeding and Genetics. Vol. 127. Is. 4. P. 300–307.
 19. Coffey E. L., Horan B., Evan R. D., Pierce K. M. Berry D. P. Production performance of Holstein-Friesian, Jersey and Holstein-Friesian×Jersey cows in the Irish dairy herd. Рroceedings of the Agricultural Research Forum, Tullamore Court Hotel, Tullamore, Co. Offaly, 10 and 11 March 2014. 63 p.
 20. Wall E., Brotherstone S., Kearney J. F.,Woolliams J. A., Coffey M. P.. Impact of nonadditive genetic effects in the estimation of breeding values for fertility and correlated traits. J. Dairy Sci. 2005. Vol. 88. P. 376–385. DOI: 10.3168/jds.S0022-0302(05)72697-7.