Продуктивність та адаптаційна здатність ярок різних генотипів за впливу кліматичних чинників

DOI: 10.32900/2312-8402-2022-127-101-112

Корх І. В.,
к. с.-г. н., с. н. с.,
https://orcid.org /0000-0002-8077-895X,
Бойко Н. В.,
к. с.-г. н.,
https://orcid.org/0000-0001-6742-8456,
Помітун І. А.,
д. с.-г. н., проф., https://orcid.org/0000-0002-7743-3600,
Руденко Є. В.,
д. вет. н., чл.-кор.,
НААН, https://orcid.org/0000-0002-2200-2758,
Інститут тваринництва НААН,
Криворучко Ю. І.,
к. с.-г. н., доцент, https://orcid.org/0000-0002-8542-8297,
Державний біотехнологічний університет

Ключові слова: ярки, генотип, утримання, кліматичні умови, температура, частота пульсу, дихання, вовна, поверхня тулуба


Сучасні проблеми розвитку вівчарства підкреслюють нагальну потребу в ґрунтовних наукових дослідженнях, спрямованих на подальше вдосконалення існуючих порід овець, породних груп та високопродуктивних типів м’ясного і м’ясо-вовнового напрямів продуктивності на тлі змін клімату. Не менш важливим підходом в селекційному удосконаленні порід овець виступає виявленням залежності між внутрішніми індикаторами їх організму та ознаками продуктивності. Це дає змогу ефективно використовувати біологічні резерви овець в напрямі підвищення м’ясної і вовнової продуктивності, а також одержати нові дані з формування адаптаційної здатності тварин різних генотипів в онтогенезі. Зважаючи на це, метою проведених досліджень було розкрити закономірності впливу кліматичних чинників на продуктивність та адаптаційну здатність ярок різних генотипів за традиційної технології виробництва продукції вівчарства. Експериментальну роботу проводили у виробничих умовах племінного заводу ДП ДГ «Гонтарівка» ІТ НААН Чугуївського р-ну Харківської області, відділі селекційно-технологічних досліджень у дрібному тваринництві та конярстві Інституту тваринництва НААН. Установлено, що вирощування ярок в умовах пасовищно-табірного утримання, порівняно з стійлово-табірним, не дивлячись на негативний вплив температури зовнішнього повітря, сприяє більш виразному нормалізуючому впливу на інтенсивність їх росту збільшуючи при цьому середньодобові прирости на 42,0 г або 35,2 % та покращуючи відтворювальну функцію, за рахунок здатності раніше за інших приходу в охоту. Доведено, що сезонні коливання кліматичних умов зумовлюють підвищення температури тіла, частоти дихання і пульсу, поступове нарощування температури від нижньої до верхньої зон штапелю в рунах та спричиняють термальні відмінності на різних топографічних ділянках поверхні тулубу.

Бібліографічний список

 1. Osei-Amponsah R., Chauhan S. S., Leury, B. J., Cheng L., Cullen B., Clarke I. J., Dunshea F. R. Genetic selection for thermotolerance in ruminants. Animals. 2019. Vol. 9. Р. 948. doi: 10.3390/ani9110948
 2. Amitha J. P., Krishnan G., Bagath M., Sejian V., Bhatta R. Heat stress impact on the expression patterns of different reproduction related genes in malabari goats. Theriogenology. 2019. Vol. 131. P. 169–176.
 3. Berihulay H., Abied A., He X., Jiang L., Ma Y. Adaptation mechanisms of small ruminants to environmental heat stress. 2019. Vol. 9, Р. 75. doi: 10.3390/ani9030075
 4. La Salles A. Y. F., Batista L. F., Souza B. B., Silva A. F. Growth and reproduction hormones of ruminants subjected to heat stress. J. Anim. Behav. Biometeorol. 2017. Vol. 5. P. 7–12. doi : 10.14269/2318-1265/jabb.v5n1p7-12
 5. Seixas L., De Melo C. B., Tanure C. B., Peripolli V. Heat tolerance in Brazilian hair sheep. Asian-Australas. J. Anim. Sci. 2017. Vol. 30. P. 593–601. doi: 10.5713/ajas.16.0191
 6. José C., Manuel A., Pereira F., De Mira A., Morita L., Antonio E., Titto L. Thermoregulatory response in hair sheep and shorn wool sheep. Small Rumen. Res. 2016. Vol. 144. P. 341–345. doi: 10.1016/j.smallrumres.2016.10.015
 7. Nejad J. G., Sung K.-I. Behavioral and physiological changes during heat stress in corriedale ewes exposed to water deprivation. J. Anim. Sci. Technol. 2017. Vol. 59. P. 13. doi: 10.1186/s40781-017-0140-x
 8. Al-dawood A. Towards heat stress management in small ruminants – A review. Ann. Anim. Sci. 2017. Vol. 17. P. 59–88. doi: 10.1515/aoas-2016-0068
 9. Bakheit S. A., Ibrahim I. E., el Shafei I. M., Musa M. A. Research article effects of water deprivation and environmental temperature on physiological performance of Sudanese desert goats. J. Sci. Eng. Res. 2017. Vol. 4. P. 243–250.
 10. Khalifa H., Shalaby Т., Abdel Khalek T. M. An approach to develop a biometeorological thermal discomfort index for sheep and goats under Egyptian conditions. Proceeding of the 17th International Congress of Biometeorology, Garmisch, Germany, 5–9 September, 2005, Edit., Deutscher, Wetterdienst, Kaiserleistr, 29–35, Germany, 2005. P. 118–122.
 11. Asres A., Amha N. Physiological adaptation of animals to the change of environment. J. Biol. Agric. Healthc. 2014. Vol. 4. P. 2224–3208.
 12. Fadare A. O., Peters S. O., Imumorin I. G. Physiological and hematological indices suggest superior heat tolerance of white-colored West African Dwarf sheep in the hot humid tropics. Trop. Anim. Health Prod. 2013. Vol. 45. P. 157–165. doi: 10.1007/s11250-012-0187-0
 13. Kaushik R., Dige M. S., Rout P. K. Molecular characterization and expression profiling of ENOX2 gene in response to heat stress in goats. Cell Dev. Biol. 2016. Vol. 5. Is. 2. P. 1–5. doi: 10.4172/2168-9296.1000176
 14. Sejian V., Kumar D., Gaughan J. B., Naqvi S. M. K. Effect of multiple environmental stressors on the adaptive capability of Malpura rams based on physiological responses in a semi-arid tropical environment. J. Vet. Behav. Clin. Appl. Res. 2017. Vol. 17. P. 6–13. doi: 10.1016/j.jveb.2016.10.009
 15. McManus C., Paludo G. R., Louvandini H., Gugel R., Sasaki L. C., Paiva S. R. Heat tolerance in Brazilian sheep: physiological and blood parameters. Trop. Anim. Health Prod. 2009. Vol. 41. P. 95–101. doi: 10.1007/s11250-008-9162-1
 16. Abdul Niyas P. A., Chaidanya K., Shaji S., Sejian V., Bhatta R., Bagath M., Rao G.S.L.H.V.P., Kurien E. K., Girish V. Adaptation of livestock to environmental challenges. J. Vet. Sci. Med. Diagn. 2015. Vol. 4. P. 1–7. doi: 10.4172/2325-9590.1000162
 17. Marcos-Carcavilla A., Mutikainen M., González C., Calvo J. H., Kantanen J., Sanz A., Marzanov N. S., Pérez-Guzmán M. D. Serrano M. A. SNP in the HSP90AA1 gene 5′ flanking region is associated with the adaptation to differential thermal conditions in the ovine species. Cell Stress and Chaperones. 2010. Vol. 15. P. 95–100. doi: 10.1007/s12192-009-0123-z
 18. McManus C., Hermuche P., Paiva S. R., Moraes J. C. F., Barros de Melo C., Mendes C. Geographical distribution of sheep breeds in Brazil and their relationship with climatic and environmental factors as risk classification for conservation. Brazilian J. of Science and Technology. 2014. Vol. 3. Is. 1. P. 1–15. doi: 10.1186/2196-288X-1–3
 19. Boettcher P. J., Hoffmann I., Baumung R., Drucker A. G., McManus C., Berg P., Stella A., Nilsen L. B., Moran D., Naves M., Thomson M. C. Genetic resources and genomics for adaptation of livestock to climate change. Frontiers in Genetics. 2015. Vol. 5. P. 1–3. doi: 10.3389/fgene.2014.00461