Продуктивність молочної худоби за різних технологій утримання та годівлі

DOI: 10.32900/2312-8402-2023-129-52-61

Адміна Н. Г.,
к. с.-г. н., с. н. с.,
http://orcid.org/0000-0001-5224-2640,
Адмін О. Є.,
к. с.-г. н., с. н. с.,
http://orcid.org/0000-0002-5070-8926,
Осипенко Т. Л.,
к. с.-г. н.,
https://orcid.org/0000-0002-2605-3587,
Інститут тваринництва НААН

Ключові слова: технологія утримання, годівля, витрати кормів, молочна худоба, надій, середньодобовий приріст, відтворні функції


Проаналізовано дані виробничої діяльності 32 дослідних господарств системи НААН за останні 20 років. Встановлено зв’язки та особливості впливу технологій утримання та годівлі худоби на енергоефективність виробництва продукції у молочному скотарстві.
Встановлено, що у господарствах із  безприв’язним утриманням корів кількість концентрованих кормів, згодованих за рік на одну голову була на 6 ц кормових одиниць більша у порівнянні з на фермами з прив’язним утриманням (р<0,01). Загальні витрати кормів на корову в рік не відрізнялись. Надій на середньорічну корову в господарствах з безприв’язним утриманням був на 1290 кг більшим, ніж за прив’язного утримання при витратах кормів на 1 кг молока на 0,1 кормову одиницю менше (р<0,001). Сила впливу технології утримання корів складала 4,5 % та 8,6 %, відповідно.
Витрати кормів на корову в рік та кількість згодованих концентрованих кормів у господарствах, що використовують технологію годівлі кормосумішами були більшими на 25 % та 92 %, відповідно (р<0,001) у порівнянні з технологією роздільної годівлі. У цих господарствах надій на середньорічну корову був більшим на 2070 кг, а витрати кормів на 1 кг молока на 0,2 кормові одиниці менше (р<0,001). Сила впливу технології годівлі корів складала 10,8 % та 38,4 %, відповідно.
Загальні витрати кормів та витрати концентрованих кормів вірогідно не відрізнялись на фермах з різними технологіями утримання молодняку. Однак за безприв’язного утримання тварин середньодобові прирости молодняку були вищими на 45 г у порівнянні з прив’язним утриманням при нижчих на 1,1 ц кормових одиниць витратах кормів на одиницю продукції (р<0,05). Встановлено невелику силу впливу технології утримання на ці показники – 2,8 % та 2,7 %, відповідно.
Витрати кормів на 1 голову молодняку за рік при годівлі кормосумішами були більшими на 3 ц кормових одиниць (р<0,001), а кількість витрачених концентрованих кормів не відрізнялась. У результаті в господарствах, що використовували технологію годівлі кормосумішшю, було отримано більший на 123 г середньодобовий приріст, а витрати на одиницю продукції були меншими на 1,4 ц кормових одиниць. Сила впливу розглянутого чинника складала відповідно 23 % та 6,2 %.
Встановлені зв’язки та особливості впливу технологій утримання і годівлі молочної худоби вказують на більшу енергоефективність безприв’язної технології утримання корів і молодняку з годівлею повнораціонними кормосумішами. У дослідних господарствах приділяють недостатню увагу балансуванню раціонів годівлі, особливо молодняку, що приводить до перевитрат кормів.

Бібліографічний список

 1. Брагінець С. М., Брагінець А. М., Голубовська О. В. Напрями енергозбереження в молочному скотарстві. Зб. наук. праць ТДАУ (економічні науки) / За ред. М.Ф. Кропивка. Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2013. № 1 (21), том 1. C. 91-97. URL: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/znptdau_2013_1_1_12
 2. Бусенко О. Т., Столюк В. Д., Могильний О. Й. Технологія виробництва продукції тваринництва. Підручник: за ред. О.Т. Бусенка. К.: Вища освіта, 2005. 496 с. URL: http://kizman-tehn.com.ua/wp-content/uploads/2017/09/1busenko _o_t_red_tekhnologiya_virobnitstva _produktsiyi_tvarin-1.pdf
 3. Рибаченко О. М. Основні проблеми розвитку кормовиробництва в Україні. Агро інком. 2011. №10-12. URL: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/ chem_biol/agroin.pdf
 4. Melin M., Svennersten-Sjaunja K., Wiktorsson H. Feeding Patterns and Performance of Cows in Controlled Cow Traffic in Automatic Milking Systems. J. Dairy Sci. 2005. Vol. 88, Iss. 11. P. 3913 3922. https://doi.org/10.3168/jds.S0022-0302(05)73077-0
 5. Deming J. A., Bergeron R., Leslie K. E., T. J. DeVries. Associations of cow-level factors, frequency of feed delivery, and standing and lying behaviour of dairy cows milked in an automatic system. Can. J. Anim. Sci. 2013. Vol. 93. P. 427–433. https://doi.org/10.4141/cjas2013-055
 6. Андрійчук В. Г. Економіка підприємств агропромислового комплексу. Підручник. К.: КНЕУ, 2013. 779 с.
 7. Волошка В. «Терезине» ‑ символ перспективи. Пропозиція. 2006. № 1. С.46-47.
 8. Березівський П. Економічна ефективність скотарства та шляхи її підвищення. Львів: Українські технології, 1998. 156 с. URL: https://eprints.oa.edu.ua/6493/1/1.pdf
 9. Кравчук В. І., Луценко М. М., Мечта М. Прогресивні технології заготівлі, приготування і роздавання кормів: Наук.-практ. посібник. К.: Фенікс, 2008. 104с.
 10. Пелехатий М. С., Шуляр А. Л. Молочна продуктивність корів новостворених українських молочних порід. Зоотехнічна наука: історія, проблеми, перспективи: мат. міжнар. наук.-практ. конф. Кам’янець-Подільський, 2011. С. 190–191.
 11. Haug A., Hostmark A. T., Harstad O. M. Bovine milk in human nutrition-A review. Lipids Health Dis, 2007. Vol. 25. P. 1-16. URL: https://lipidworld. biomedcentral.com/articles/10.1186/1476-511X-6-25
 12. Tyasi T. L., Gxasheka M., Tlabela C. P. Assessing the effect of nutrition on milk composition of dairy cows: A review. Int. J. Curr. Sci. 2015. Vol. 17. P. 56-63. URL: https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20153338571
 13. Ericksona Peter S., Kalscheur Kenneth F. Nutrition and feeding of dairy cattle. Animal Agriculture. 2020. P. 157–180. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-817052-6.00009-4