Продуктивність дійних корів при використанні новітньої технології годівлі

DOI: 10.32900/2312-8402-2020-124-79-88

Золотарьов А. П.,
н. с.,
Сєдюк І. Є.,
к. с.-г. н.,
Інститут тваринництва НААН,
Золотарьова С. А.,
к. с.-г. н.,
Харківський Національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва

Ключові слова: молочна продуктивність, дійні корови, захищений протеїн, крохмаль, енерго-протеїнова добавка


У статті викладено матеріали дослідження з вивчення можливості підвищення молочної продуктивності високопродуктивних корів за рахунок застосування новітньої технології їх годівлі – використання захищених від розщеплювання у рубці протеїну та крохмалю у складі кормової добавки ТЕП-мікс. Науково-господарський дослід був проведений на дійних коровах-аналогах першої половини лактації української чорно-рябої молочної породи. Під час дослідження було визначено фактичний хімічний склад кормів, розроблено раціони годівлі і рецепти комбікормів з урахуванням вмісту розщеплюваного протеїну та молочної продуктивності піддослідних тварин, вивчене фактичне споживання кормів коровами, молочна продуктивність, якість молока, розрахована економічна ефективність використання досліджуваної енерго-протеїнової добавки.
Різниця між раціонами контрольної та дослідної груп полягала у структурі та складі комбікорму. У дослідній групі частина концентрованих кормів була замінена на енерго-протеїнову добавку ТЕП-мікс, з високим ступенем (65 %) захищеності від розщеплення в рубці, яка сприяла збільшенню цього показника в раціоні годівлі корів у цілому.
Використання новітніх методів годівлі сприяло підвищенню продуктивності корів за натуральним молоком на 2,0 кг по відношенню до контрольної групи, кількості жиру і білку в молоці – на 0,20 % та 0,17 % відповідно. Як наслідок, середньодобовий надій за період досліду в перерахунку на базисну жирність у дослідній групі виявився вищим на 3,9 кг, що дозволило отримати на 349,2 кг більше молока на корову за 89 днів.
При визначенні економічної ефективності застосування в годівлі високопродуктивних корів добавки ТЕП-мікс дозволило одержати додатково у середньому за період досліду до 32,59 грн. на 1 корову за добу або 0,98 грн. на 1 кг молока.
Використання кормової добавки з підвищеним вмістом прохідного протеїну та крохмалю ТЕП-мікс дозволить більш точно балансувати раціони годівлі великої рогатої худоби, корегувати живлення високопродуктивної молочної худоби на початковому етапі лактації з метою отримання максимальної продуктивності при збереженні здоров’я та продуктивного довголіття.

Бібліографічний список

 1. Палій А. П., Палій А. П. Техніко-технологічні інновації у молочному скотарстві. Харків : Міськдрук, 2019. 324 с.
 2. Янишин Я. С., Кашуба Ю. П. Розвиток вітчизняного молочного скотарства в контексті світових тенденцій ринку молока. Економіка АПК. 2013. № 4. С. 82–85.
 3. Шакиров Ш. К. Производство и использование собственных БВМД и премиксов. Кормопроизводство. 2000. № 12. С. 19–22.
 4. Ratika Kh., James Singh R. K., Dahiya S. Methionine, Lysine and Choline in Dairy Cows: a Review Article. International J. of Current Microbiology and Applied Sci. 2018. Vol. 7. Р. 3921–3934. DOI: https://doi.org/10.20546/ijcmas.2018.707.456.
 5. Афанасьев В., Остриков А. Производство протеиновых концентратов на основе зернобобовых культур. Комбикорма. 2015. № 5. С. 30–36.
 6. Лазаревич А. П., Лазаревич А. А. Эффективная система кормления животных с элементами технологического обеспечения в экстремальных условиях производства. Киев : Аграрная наука, 2004. 192 с.
 7. Bach A., Calsamiglia S., Stern M. D. Nitrogen metabolism in the rumen. Dairy Sci. 2005. Vol. 88. P. 9–21. DOI: https://doi.org/10.3168/jds.S0022-0302(05)73133-7.
 8. Дурст Л., Виттман М. Кормление сельскохозяйственных животных. Винница : Новая книга, 2003. 382 с.
 9. Подобєд Л. И. Корма и кормление высокопродуктивного молочного скота. Днепропетровск : Арт-Пресс, 2012. 416 с.
 10. Богданов Г. О. Норми, орієнтовні раціони та практичні поради з годівлі великої рогатої худоби; за ред. І. І. Ібатулліна, В. І. Костенка. Житомир : ПП «Рута», 2013. 516 с.
 11. Ваттио М. А. Основные аспекты производства молока / М. А. Ваттио, В. Т. Ховард ; Международный Институт по исследованию и развитию молочного животноводства им. Бабкока. Мэдисон, 1996. 150 с.