Мета та завдання журналу

Метою журналу є оприлюднення результатів фундаментальних та прикладних наукових досліджень, що забезпечує надалі їх координацію та актуалізацію. Видання орієнтовано на висвітлення широкого спектру проблем, пов’язаних з розвитком тваринницької галузі, сприяння координації наукової думки та взаємодію відомих вчених й молодих науковців.

Видання розраховано на наукових працівників, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів та спеціалістів у зазначеній галузі знань.

Першоелементом архітектоніки журналу є розгорнуте резюме до кожної статті двома мовами, що містить агрегований опис основних здобутків та конкретних результатів досліджень автора(ів), що висвітлюються у статті. Надалі, для забезпечення доступу світової наукової спільноти до розробок автора(ів) цей реферат разом з повним текстом надрукованої статті розміщується на веб-сторінці видання на сайті Інституту та надається до зовнішніх бібліографічних й реферативних баз даних. Редакцією журналу постійно ведеться робота з забезпечення представленості журналу у провідних бібліотеках України та світу.

Авторські права на надруковані матеріали залишаються у авторів. За зміст надрукованої статті та достовірність наведених у ній результатів й розрахунків всю повноту відповідальності несе Автор.

Завдання журналу методологічного, практичного та дослідницького характеру, а саме:

  • забезпечення продуктивного діалогу між науковцями;
  • допомога науковцям поширювати свої дослідження та ідеї серед представників агропромислового виробництва та науковців;
  • оприлюднення результатів інноваційних фундаментальних та прикладних досліджень, що сприяють розвитку знання з проблем тваринництва, а також впливають на підвищення ефективності діяльності підприємств з виробництва продуктів тваринництва;
  • вирішення завдань, орієнтованих на раціональне природокористування та підвищення якості продуктів тваринництва.