Потишняк Олена Миколаївна

  • провідний науковий співробітник
  • ORCID
  • SCOPUS
  • Google Academy
  • Лабораторія економіки та маркетингу інновацій

українська вчена-економістка,

докторка економічних наук, професорка,

фахівчиня з питань економіки, маркетингу та менеджменту.

 

 КОЛО НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ:

стратегічне управляння економічним потенціалом підприємств.

 

ОСВІТА

2003 р. – Миколаївський державний аграрний університет, спеціальність – «Облік і аудит».

2017 р. – «Міжнародний технологічний університет «Миколаївська політехніка», спеціальність – «Фінанси, банківська справа та страхування»

 

 

КАР’ЄРА, НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК:

З жовтня 2023 р. по теперішній час – провідний науковий співробітник лабораторії економіки та маркетингу інновацій Інституту тваринництва НААН.

2021-2022р. – професор кафедри менеджменту, бізнесу і адміністрування Державного біотехнологічного університету.

2019 р. – присвоєне вчене звання професора.

2019 р. – підвищення кваліфікації в ННІ післядипломної освіти Національного університету біоресурсів і природокористування України за програмою «Інноваційна спрямованість педагогічної освіти».

2016-2021р. – професор кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка.

2016 р. – доктор економічних наук, 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності.

2013 р. – присвоєне вчене звання доцента, Міністерство освіти і науки України.

2009-2010р. – доцент кафедри менеджменту Національного університету   кораблебудування імені адмірала Макарова.

2009 р. – кандидат економічних наук, 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

2008-2009р. – викладач кафедри менеджменту Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.

 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

2015 р. – в.ч. – член експертної комісії з метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Економіка зі спеціальності 051 Економіка за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти. Строк роботи експертної комісії безпосередньо у Херсонському політехнічному коледжі Одеського національного політехнічного університету з 20 травня по 22 травня 2019 року включно (Наказ МОН України «Про проведення акредитаційної експертизи» № 501-л від 15.05.2019 р.); членкиня редколегії наукового журналу з економічних наук інформаційно-аналітичного наукометричного журналу «Економіка. Фінанси. Право» та фахового науково-виробничого журналу з економіки «Бізнес-навігатор»; підготувала кандидата наук Іванову Ганну Олександрівну: 26 грудня 2018 р. – захист кандидатської дисертації на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.832.02 у Харківському національному технічному університеті сільського господарства імені Петра Василенка;  участь у роботі спеціалізованих вчених рад в якості: члена спеціалізованої вченої ради в Харківському національному технічному університеті сільського господарства імені Петра Василенка (2016-2019 рр.), та Київського національного університету технологій та дизайну( 2016-2019 рр.).

2013р. – Диплом переможця конкурсу наукових робіт «Економічна наука – малому бізнесу» в номінації за «За стратегічне мислення».

Є автором більше ніж 200 наукових публікацій з економічних наук, в тому числі монографій, підручників, навчальних посібників і наукових статей, індексованих у світових наукометричних базах Scopus, Web of Science та Index Copernicus.