Помітун Ларіса Іванівна

  • Науковий співробітник
  • ORCID
  • Лабораторія економіки та маркетингу інновацій

 

КОЛО НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

 

ОСВІТА:

1990 р. – Харківський житлово-комунальний технікум

2008 р. – Харківська державна зооветеринарна академія

 

КАР’ЄРА, НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

1989 р. – лаборант відділу економіки Науково-дослідного інституту тваринництва Лісостепу та Полісся УРСР (з 1992 року – Інститут тваринництва УААН)

1999 р. – лаборант відділу зовнішніх зв’язків і редакційно-видавничої роботи цього ж інституту

2000 р. –лаборант патентної групи

2010 р. –науковий співробітник лабораторії досліджень з питань інтелектуальної власності

2018 р. –науковий співробітник лабораторії економіки і маркетингу інтелектуальної власності Інституту тваринництва НААН

 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

За період наукової діяльності була виконавцем 4 НДР з відповідними шифрами Держреєстрації (в т.р. в 2021-2023 рр. виконується 2 завдання) Програм наукових досліджень НААН, що фінансуються з бюджету. 2010-2023 рр. – дослідження інноваційної складової та патентоспроможності наукових досліджень НДР профільних наукових підрозділів інституту,  підготовку та подання до Українського інституту інтелектуальної власності заявочних матеріалів на винаходи та корисні моделі, формування електронної бази даних та розміщення інформації про винаходи та корисні моделі на сайті Інституту. Опубліковано 14 наукових робіт.