Помітун Іван Андрійович

  • Завідувач лабораторії
  • Google Academy
  • Лабораторія селекційно-технологічних досліджень у дрібному тваринництві та конярстві

доктор сільськогосподарських наук, професор

Освіта

1980 р. – Ворошиловградський сільсько-господарський інститут
1985 р. – очна аспірантура в Науково-дослідному інституті тваринництва Лісостепу та Полісся УРСР

Підвищення кваліфікації

Навчальний курс «Технологія виробництва продукції вівчарства і козівництва» в Харківській державній зооветеринарній академії (2014-2020рр.), в Державному біотехнологічному університеті (2020-2022 рр.), за сумісництвом.
1988 р. – кандидат сільськогосподарських наук (спеціальність 06.02.01 «розведення та селекція тварин»
2011 р. – доктор сільськогосподарських наук (спеціальність 06.02.01 «розведення та селекція тварин»)
Коло наукових інтересів: розробка та практична реалізація методів селекції існуючих та створення нових порід, типів і ліній овець, вовнознавство, технології і організація виробництва продукції вівчарства і козівництві.

Інформація

https://scholar.google.com/citations?pli=1&user=mUeRq8IAAAAJ

Науково-дослідна робота

За період наукової діяльності був керівником і виконавцем 10 НДР з відповідними шифрами Держреєстрації (в т.р. в 2021-2025 рр. виконується 2 фундаментальних завдання) Програм наукових досліджень НААН, що фінансуються з бюджету. У 2006-2009 рр. – виконавець робіт на замовлення Міністерства аграрної політики і продовольства України. Грант ФАО (2016-2017 рр.) щодо розробки Пріоритетів з пом’якшення впливу змін клімату та адаптації у сільському і лісовому господарстві та рибальстві України.
Автор 8 селекційних досягнень: Харківського внутрішньопородного типу овець у породі прекос та Придніпровської м’ясної породи овець, нових заводських типів та ліній.
Участь в роботі спеціалізованих вчених рад:
Голова спеціалізованої вченої ради Д 65.356.01 в Інституті тваринництва НААН (до 2021 року) .
Член спецради Інституту свинарства і АПВ НААН К. 44.351.01 (2018 р.)
Участь в роботі редколегій фахових наукових видань України
Заступник головного редактора наукового фахового видання «Науково-технічного бюлетеня Інституту тваринництва НААН»
Член редколегії наукового видання «Розведення і генетика тварин» Інституту розведення і генетики тварин ім. М.В. Зубця.
Участь в міжнародних проєктах:
Представник Інституту тваринництва НААН в Міжнародній європейській організації з виробництва органічної продукції «Авалон» (2006-2008 рр.)

Громадська діяльність

Член Технічного комітету №158 «Тваринництво: технології, племінна справа та відтворення» з 2007 р. до тепер.
Член експертної ради та 3 обласних комісій з атестації суб’єктів племінної справи у тваринництві Міністерства аграрної політики і продовольства України (постійно).

Заохочення

Грамота Головного управління сільського господарства і продовольства Харківської ОДА (2001р.);
Подяка Міністерства агарної політики і продовольства України (2009 р.);
«Почесна відзнака Національної академії аграрних наук України» (2008 р.);
Грамота та знак Харківської обласної ради (2018 р.);
Грамота та знак Харківської обласної державної адміністрації (2013 р.);
Медаль «Народна шана українським науковцям 1918-2018 (Національна академія наук України) (2019 р.);
Пам’ятна ювілейна медаль «100 років Національній академії аграрних наук України» (2021 р.)

Досвід роботиї

1985 р. – молодший науковий співробітник лабораторії дрібного тваринництва та конярства Науково-дослідного інституту тваринництва Лісостепу та Полісся УРСР (з 1992 року – Інститут тваринництва УААН)
1989 р. – завідувач лабораторії дрібного тваринництва та конярства цього ж інституту
2000 р. – вчений секретар Інституту тваринництва УААН
2000 р.– заступник директора з наукової роботи цього ж інституту (з 2010 р. перейменований у Інститут тваринництва НААН)
2020 р. – завідувач відділу, а з 2023 р. – лабораторії селекційно-технологічних досліджень у дрібному тваринництві та конярстві. Опубліковано 217 наукових робіт, в тому числі 2, що індексуються в WоSC, книги і посібники – 4. Крім того – 7 патентів на винаходи і корисні моделі, 11 – ДСТУ та ДСТУ-ISO.