Подобєд Леонід Ілларионович

  • Головний науковий співробітник
  • ORCID
  • Лабораторія годівлі, фізіології живлення сільськогосподарських тварин та кормовиробництва

Український вчений зооінженер
Доктор с.-г. наук (1997 р.)
Професор (2009 р.), фахівець вищої кваліфікації у сфері тваринництва, фізіології живлення тварин, годівлі с.-г. тварин, технології кормів

Освіта

«Зооінженер» – Білоруська сільськогосподарська академія, 1983 р.
Дата народження: 09.03.1961 р.
Місце народження: м. Лепель, Вітебська обл, Білорусь
Сімейний стан: одружений, має сина
Сфера діяльності: наука і освіта.
Вміння та навички: системне та аналітичне мислення, володіння сучасними методами і методиками наукових досліджень в галузі фізіології живлення тварин. Систематизація і аналіз наукових даних і літературного матеріалу з питань годівлі тварин , технології кормів і кормовиробництва.
Якості: лідерські здатності, професійний підхід, комунікабельність, самовіддача, організаційні здібності, постійне прагнення для самовдосконалення. Професійно підготовлений, працелюбний і сумлінний, досвідчений та принциповий дослідник.
Знання мов: українська та російська мови – вільно, англійська (на рівні В2).

Підвищення кваліфікації

2009 р. – присвоєно звання професора Міністерства освіти і науки.
2007р. – доктор с.-г. .наук, 06.00.16.-годівля тварин і технологія кормів, ВАК України.
1992 р. – присвоєно звання доцента, міністерство освіти і науки України.
1987 р. – кандидат с.-г. наук

Інформація

https://orcid.org/0000-0003-4903-4597

Заохочення

1999 р. – Вчені у галузі тваринництва «Українські вчені-аграрники ХХ століття.
2012 р. – Науково-освітній потенціал України

Досвід роботи

2022 р. головний науковий співробітник відділу годівлі ,фізіології живлення і кормовиробництва інституту тваринництва НААУ, м. Харків
2018 – 2021 р. завідувач відділу годівлі ,фізіології живлення і кормовиробництва інституту тваринництва НААУ,м. Харків
2009 -2 018 р. провідний науковий співробітник інституту свинарства НААУ м. Полтава
2003 – 2009 р. провідний науковий співробітник інституту тваринництва НААУ м. Харків
2001 – 2002 р. директор Інституту кормів УААН, м. Винниця
1998 – 2001 р. директор Одеської дослідної станції Інституту експериментальної і клінічної ветеринарної медицини УААН, м. Одеса.
1993 – 1998 р. заступник директора Одеської державної сільськогосподарської дослідної станції УААН з наукової роботи, м. Одеса
1992 – 1993 р. доцент кафедри технології виробництва продуктів тваринництва Одеського сільськогосподарського інституту, м. Одеса
1988 – 1992 р. старший науковий співробітник Одеської державної академії харчових технологій, м. Одеса
1987 – 1988 р. асистент кафедри годівлі тварин Одеського с.-г. інституту, м. Одеса.

Наукова робота

2018 – 2022р. керівник тематики по годівлі тварин інституту тваринництва НААУ.
2022 – т.ч. виконавець тематики по годівлі тварин інституту тваринництва НААНУ
2004 – т.ч. член спеціалізованої вченої ради по захисту докторських і кандидатських дисертацій Полтавського інституту свинарства і інституту тваринництва НААУ м. Харків
1987р – т.ч. – є автором більш ніж 500 наукових публікацій з сільськогосподарських наук, в тому числі 21 монографій і 23 патенту на винахід, наукових статей, індексованих у світових наукометричних базах Scopus, Web of Science.