Подобєд Леонід Ілларионович

  • Головний науковий співробітник
  • ORCID
  • Лабораторія годівлі, фізіології живлення сільськогосподарських тварин та кормовиробництва

Український вчений зооінженер
Доктор с.-г. наук,  професор

 

КОЛО НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

фахівець вищої кваліфікації у сфері тваринництва, фізіології живлення тварин, годівлі с.-г. тварин, технології кормів

 

ОСВІТА

1983 р. – Білоруська сільськогосподарська академія, «Зооінженер»

 

КАР’ЄРА, НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

2009 р. – присвоєно звання професора Міністерства освіти і науки.
2007р. – доктор с.-г. .наук, 06.00.16.-годівля тварин і технологія кормів, ВАК України.
1992 р. – присвоєно звання доцента, міністерство освіти і науки України.
1987 р. – кандидат с.-г. наук

Досвід роботи

2022 р. головний науковий співробітник відділу годівлі ,фізіології живлення і кормовиробництва інституту тваринництва НААУ, м. Харків
2018 – 2021 р. завідувач відділу годівлі ,фізіології живлення і кормовиробництва інституту тваринництва НААУ,м. Харків
2009 -2 018 р. провідний науковий співробітник інституту свинарства НААУ м. Полтава
2003 – 2009 р. провідний науковий співробітник інституту тваринництва НААУ м. Харків
2001 – 2002 р. директор Інституту кормів УААН, м. Винниця
1998 – 2001 р. директор Одеської дослідної станції Інституту експериментальної і клінічної ветеринарної медицини УААН, м. Одеса.
1993 – 1998 р. заступник директора Одеської державної сільськогосподарської дослідної станції УААН з наукової роботи, м. Одеса
1992 – 1993 р. доцент кафедри технології виробництва продуктів тваринництва Одеського сільськогосподарського інституту, м. Одеса
1988 – 1992 р. старший науковий співробітник Одеської державної академії харчових технологій, м. Одеса
1987 – 1988 р. асистент кафедри годівлі тварин Одеського с.-г. інституту, м. Одеса.

 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

2018 – 2022р. керівник тематики по годівлі тварин інституту тваринництва НААУ.
2022 – т.ч. виконавець тематики по годівлі тварин інституту тваринництва НААНУ
2004 – т.ч. член спеціалізованої вченої ради по захисту докторських і кандидатських дисертацій Полтавського інституту свинарства і інституту тваринництва НААУ м. Харків
1987р – т.ч. – є автором більш ніж 500 наукових публікацій з сільськогосподарських наук, в тому числі 21 монографій і 23 патенту на винахід, наукових статей, індексованих у світових наукометричних базах Scopus, Web of Science.